Đăng ký miền

Để đăng ký một miền mới, bạn phải mua ít nhất một năm đăng ký. Làm theo hướng dẫn trong Mua miền

 


 

Để mua thêm đăng ký cho miền bạn sở hữu, hãy làm theo các bước sau:

  1. Nhấp vào Miền của tôi trong thanh điều hướng bên trái và nhấp vào tên miền.
  2. Nhấp vào tab Expires hoặc .
  3. Trong Đăng ký, chọn số năm đăng ký và nhấp vào nút Thêm.
  4. Thanh toán phí đăng ký qua Google.

Bạn có thể mua thêm năm đăng ký bất cứ lúc nào, tối đa là 10 năm.

 


 

Để bật tính năng tự động gia hạn, bạn hãy làm như sau:

  1. Nhấp vào tab Hết hạn .
  2. Bên dưới tiêu đề Đăng ký, hãy nhấp vào Bật tự động gia hạn.

    Lưu ý: Sau khi bật tính năng tự động gia hạn, biểu tượng của tab Hết hạn sẽ đổi thành

    .

Sau khi được bật, đăng ký miền của bạn sẽ tự động gia hạn mỗi năm vào ngày hết hạn. Phí đăng ký sẽ được tính vào thẻ tín dụng của bạn bằng cách sử dụng tài khoản Google. Tự động gia hạn chỉ hoạt động khi thẻ tín dụng của bạn hợp lệ.

Trợ giúp thêm ...

Giới thiệu về đăng ký miền

Bạn có thể đăng ký miền trong khoảng thời gian từ 1 đến 10 năm. Bạn giữ lại quyền cho miền trong khoảng thời gian đăng ký.

Bạn có thể gia hạn đăng ký miền vô thời hạn. Tuy nhiên, 10 năm là số năm tối đa mà một miền có thể đăng ký tại bất cứ thời điểm xác định nào.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?