Quản lý gói đăng ký miền

Nếu bạn đã mua miền thông qua G Suite, hãy quản lý gói đăng ký của mình trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google.

Khi bạn mua miền, nghĩa là bạn đăng ký miền đó trong thời gian ít nhất là 1 năm. Trong thời gian đăng ký này, bạn vẫn bảo lưu các quyền đối với miền đó.

Trong và sau giai đoạn đăng ký ban đầu, có những tình huống mà bạn có thể cần thực hiện các hành động sau để quản lý miền:

  • Gia hạn miền: Bật tính năng tự động gia hạn hoặc thêm thủ công số năm vào thời gian đăng ký
  • Xóa miền: Chấm dứt gói đăng ký miền
  • Khôi phục miền: Khôi phục miền bạn đã xóa hoặc đã hết hạn trong thời gian gia hạn khôi phục (thường là 30-60 ngày)
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?