การจดทะเบียนโดเมน

ในการจดทะเบียนโดเมนใหม่คุณต้องซื้อการจดทะเบียนอย่างน้อย 1 ปี โปรดทำตามวิธีการซื้อโดเมน

 


 

ในการเพิ่มการจดทะเบียนให้กับโดเมนที่คุณเป็นเจ้าของ โปรดทำดังนี้

  1. คลิกโดเมนของฉันในแถบนำทางด้านซ้าย แล้วคลิกชื่อโดเมน
  2. คลิกแท็บExpires หรือ
  3. ใต้การจดทะเบียน ให้เลือกจำนวนปีของการจดทะเบียน แล้วคลิกปุ่มเพิ่ม
  4. จ่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโดยใช้ Google

คุณสามารถเพิ่มการจดทะเบียนได้ทุกเมื่อสูงสุด 10 ปี

 


 

หากต้องการเปิดใช้การต่ออายุอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. คลิกแท็บหมดอายุ
  2. คลิกเปิดใช้การต่ออายุอัตโนมัติใต้หัวข้อการจดทะเบียน

    หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิดใช้การต่ออายุอัตโนมัติ ไอคอนสำหรับแท็บหมดอายุจะเปลี่ยนเป็น

เมื่อเปิดใช้แล้ว ระบบจะต่ออายุการจดทะเบียนโดเมนโดยอัตโนมัติทุกปีในวันหมดอายุ และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจะเรียกเก็บจากบัตรเครดิตโดยใช้บัญชี Google ของคุณ การต่ออายุอัตโนมัติจะทำงานตราบเท่าที่บัตรเครดิตของคุณยังใช้ได้เท่านั้น

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม...

เกี่ยวกับการจดทะเบียนโดเมน

คุณสามารถจดทะเบียนโดเมนเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี และจะเป็นผู้ถือครองสิทธิ์สำหรับโดเมนดังกล่าวตลอดระยะเวลาการจดทะเบียน

คุณสามารถต่ออายุการจดทะเบียนโดเมนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าจำนวนปีสูงสุดที่สามารถจดทะเบียนโดเมนได้ในช่วงเวลาที่กำหนดคือ 10 ปี

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร