จัดการการลงทะเบียนโดเมนของคุณ

หากซื้อโดเมนผ่าน G Suite ให้จัดการการลงทะเบียนในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

เมื่อซื้อโดเมน คุณต้องลงทะเบียนโดเมนนั้นเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี คุณจะมีสิทธิ์ในชื่อโดเมนนั้นในระยะเวลาที่คุณลงทะเบียนไว้

ในระหว่างและหลังช่วงลงทะเบียนครั้งแรก คุณอาจต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจัดการโดเมนของคุณ

  • ต่ออายุโดเมน: เปิดใช้การต่ออายุอัตโนมัติหรือเพิ่มปีการจดทะเบียนด้วยตนเอง
  • ลบโดเมน: ยุติการลงทะเบียนโดเมน
  • กู้คืนโดเมน: เรียกคืนโดเมนที่ลบหรือหมดอายุแล้วแต่ยังอยู่ในระยะเวลาผ่อนผันการกู้คืน (โดยปกติ 30-60 วัน)
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร