Thông tin liên hệ

Khi đăng ký tên miền, bạn phải gửi thông tin liên hệ cho miền đó. Có 3 loại thông tin liên hệ:

 • Người đăng ký: Chủ sở hữu miền
 • Quản trị viên: Người chịu trách nhiệm về các quyết định quản trị cho miền của bạn
 • Kỹ thuật viên: Người chịu trách nhiệm về các thay đổi kỹ thuật đối với miền của bạn 
Bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy thông tin người đăng ký thông qua tra cứu WHOIS . Nếu bạn không muốn thông tin liên hệ này được công khai, hãy bật đăng ký riêng tư.

Cách thay đổi thông tin liên hệ

Để cập nhật thông tin liên hệ của bạn, hãy làm theo các bước sau.

 1. Đăng nhập vào Google Domains: domains.google.com/registrar.
 2. Trong thanh di chuyển bên trái, nhấp vào Miền của tôi.
 3. Nhấp vào tên miền có thông tin liên hệ mà bạn muốn thay đổi.
 4. Cuộn đến Thông tin liên hệ cá nhân
 5. Nhấp vào Chỉnh sửa ở bên dưới loại thông tin liên hệ để thực hiện thay đổi.
 6. Sau khi chỉnh sửa, nhấp vào Lưu .
 7. Chọn cách thức bạn muốn nhận mã xác minh. 
  • Email: Kiểm tra địa chỉ email trong thông tin liên hệ của bạn. Truy cập liên kết trong email để xác minh thay đổi.
  • Tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi điện thoại: Kiểm tra mã gồm 6 chữ số trong tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn thoại. Nhập mã này trong Google Domains rồi nhấp vào Chấp nhận và tiếp tục.
Khi cung cấp thông tin liên hệ qua email, bạn không cấp cho email đó quyền quản lý tài khoản Google Domains của mình. Để cho phép người khác quản lý tài khoản của bạn, hãy tìm hiểu cách thêm người quản lý Google Domains.

Giới thiệu về các ký tự không phải ASCII

Bạn có thể sử dụng các ký tự không phải ASCII trong thông tin liên hệ của mình. Tuy nhiên, một số miền không hỗ trợ các ký tự này trong kết quả WHOIS. Trong những trường hợp này, kết quả sẽ thay thế bất kỳ ký tự quốc tế nào mà bạn sử dụng trong thông tin liên hệ công khai bằng các giá trị gần đúng trong bảng chữ cái tiếng Anh (ASCII).

Bạn không thể sử dụng các ký tự không phải ASCII trong email liên hệ cho các miền không hỗ trợ ký tự quốc tế. Kiểm tra danh sách các bộ ký tự mà mỗi đuôi miền hỗ trợ do Tổ chức cấp phát số hiệu Internet (Internet Assigned Numbers Authority - IANA) cung cấp.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?