Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính

Thông tin liên hệ

Để cập nhật thông tin liên hệ cá nhân, hãy làm theo các bước sau:

Lưu ý: Để thay đổi thông tin liên hệ, bạn phải xác minh thay đổi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ qua điện thoại hoặc email hiện tại.
 1. Nhấp vào Miền của tôi ở cột bên trái và nhấp vào tên miền.
 2. Nhấp vào tab Cài đặt Settings (gear icon).
 3. Cuộn xuống phần Thông tin liên hệ cá nhân. Có ba loại thông tin liên hệ: Người đăng ký, Quản trị viênBộ phận kỹ thuật.  
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa bên dưới mỗi loại thông tin liên hệ để thực hiện thay đổi.
  Lưu ý: Một số miền không hỗ trợ ký tự quốc tế trong thông tin liên hệ của bạn, chẳng hạn như Á, ج hoặc グ. Hãy xem phần Sử dụng ký tự quốc tế
 5. Sau khi bạn chỉnh sửa và nhấp vào Lưu, hãy chọn cách bạn muốn nhận mã xác minh. 
  • Chọn email nếu bạn vẫn có quyền truy cập email liên hệ trước đây.
   1. Kiểm tra email của bạn tại địa chỉ Người đăng ký trước đây.
   2. Truy cập liên kết trong email để xác minh thay đổi.
  • Chọn tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi điện thoại nếu bạn không có quyền truy cập tài khoản email nữa.
   1. Google Domains sẽ gửi tin nhắn văn bản hoặc thực hiện một cuộc gọi thông qua máy tính đến điện thoại của bạn và cung cấp cho bạn mã xác minh gồm 6 chữ số.
   2. Nhập mã và nhấp vào Chấp nhận và tiếp tục.
  • Nếu bạn không có quyền truy cập email hoặc số điện thoại của người đăng ký, hãy liên hệ hỗ trợ.

Lưu ý: Chỉ địa chỉ email bạn dùng để đăng nhập Google Domains mới có quyền truy cập vào tài khoản Google Domains của bạn. Nhập một tên khác hoặc địa chỉ email khác cho Người đăng ký, Quản trị viên hoặc Bộ phận kỹ thuật, những thông tin liên hệ này không cung cấp cho những địa chỉ đó quyền truy cập vào tài khoản Google Domains của bạn

 

Để thay đổi thông tin liên hệ công khai, hãy làm theo các bước sau:

 1. Xem phần đăng ký riêng tư.
 2. Thông tin liên hệ hiển thị công khai dựa trên cài đặt đăng ký riêng tư của bạn.

Trợ giúp thêm ...

Sử dụng ký tự quốc tế

Bạn có thể nhập các ký tự quốc tế như Á, ج hoặc グ (còn gọi là ký tự "mở rộng" hoặc ký tự "không phải ASCII") vào thông tin liên hệ của mình. Tuy nhiên, một số miền như .org không hỗ trợ hiển thị các ký tự này trong kết quả WHOIS. Do đó, nếu bạn thêm ký tự quốc tế vào thông tin liên hệ của mình và muốn đặt thông tin liên hệ đó ở chế độ công khai, thì thông tin WHOIS công khai của bạn phải có ký tự tương đương theo bảng chữ cái tiếng Anh (ASCII) để thay thế cho ký tự quốc tế trong thông tin liên hệ đó.

Ví dụ: "グ グーグル" sẽ được thay thế bằng "Google" trong kết quả WHOIS công khai.

Lưu ý: Điều này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả WHOIS được trả lại nếu bạn chọn đăng ký riêng tư (Bảo mật WHOIS). Hãy xem phần đăng ký riêng tư.

QUAN TRỌNG: Bạn không thể thêm ký tự quốc tế vào email liên hệ cho những miền không hỗ trợ ký tự quốc tế. 

 

Giới thiệu về thông tin liên hệ

Để đảm bảo các quyết định dứt khoát sẽ được đưa ra về quyền sở hữu tên miền, ICANN yêu cầu tất cả người đăng ký miền gửi thông tin liên hệ của họ khi đăng ký miền.

Có ba loại thông tin liên hệ cho mỗi miền. Cả ba loại này đều có thể sử dụng cùng tên và địa chỉ email. Ban đầu, cả ba loại thông tin liên hệ đều được điền bằng thông tin liên hệ bạn nhập vào màn hình Thông tin liên hệ khi đăng ký hoặc chuyển trong miền của bạn.

 • Người đăng ký: Chủ sở hữu của miền.
 • Quản trị viên: Người chịu trách nhiệm cho quyết định quản trị về miền của bạn.
 • Bộ phận kỹ thuật: Người chịu trách nhiệm về thay đổi kỹ thuật cho miền của bạn.

Thông tin liên hệ của người đăng ký (bao gồm tên, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và địa chỉ email) hiển thị công khai thông qua tra cứu WHOIS. Nếu bạn không muốn công khai thông tin liên hệ của mình, vui lòng bật đăng ký riêng tư.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false