ข้อมูลติดต่อ

ในการอัปเดตข้อมูลติดต่อส่วนบุคคล ให้ทำดังนี้

หมายเหตุ: ในการเปลี่ยนข้อมูลติดต่อ คุณต้องยืนยันการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ข้อมูลติดต่อทางโทรศัพท์หรืออีเมลปัจจุบัน
 1. คลิกโดเมนของฉันในคอลัมน์ทางด้านซ้าย แล้วคลิกชื่อโดเมน
 2. คลิกแท็บการตั้งค่า Settings (gear icon)
 3. เลื่อนลงไปที่หัวข้อข้อมูลติดต่อส่วนบุคคล มีข้อมูลติดต่อ 3 ประเภท ได้แก่ ผู้จดทะเบียน ผู้ดูแลระบบ และทีมสนับสนุนด้านเทคนิค  
 4. คลิกแก้ไขที่ด้านล่างของข้อมูลติดต่อแต่ละประเภทเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง
  หมายเหตุ: โดเมนบางรายการไม่รองรับอักขระสากลในข้อมูลติดต่อของคุณ เช่น Á, ج หรือ グ โปรดดูการใช้อักขระสากล 
 5. หลังจากแก้ไขและคลิกบันทึกแล้ว ให้เลือกวิธีรับรหัสยืนยัน 
  • เลือกอีเมลหากคุณยังสามารถเข้าถึงอีเมลสำหรับติดต่อก่อนหน้านี้
   1. ตรวจสอบอีเมลของคุณกับผู้จดทะเบียนก่อนหน้านี้
   2. ไปตามลิงก์ในอีเมลเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
  • หากคุณไม่สามารถเข้าถึงบัญชีอีเมลได้อีก ให้เลือกข้อความหรือโทรศัพท์
   1. Google Domains จะส่งข้อความหรือโทรหาคุณด้วยเสียงที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ และให้รหัสยืนยัน 6 หลัก
   2. ป้อนรหัสแล้วคลิกยอมรับและดำเนินการต่อ
  • หากคุณไม่สามารถเข้าถึงทั้งอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จดทะเบียน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน

หมายเหตุ: เฉพาะที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ในการเข้าสู่ระบบ Google Domains เท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Google Domains ของคุณ การป้อนชื่อหรือที่อยู่อีเมลอื่นสำหรับข้อมูลติดต่อผู้จดทะเบียน ผู้ดูแลระบบ หรือฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชี Google Domains ของคุณได้

 

ในการเปลี่ยนข้อมูลติดต่อสาธารณะ ให้ทำดังนี้

 1. ดูการจดทะเบียนส่วนตัว
 2. ข้อมูลติดต่อที่พร้อมใช้งานแบบสาธารณะจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการจดทะเบียนส่วนตัวของคุณ

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม...

การใช้อักขระสากล

คุณสามารถป้อนอักขระสากล เช่น Á, ج หรือ グ (หรือเรียกอีกอย่างว่าอักขระ "พิเศษ" หรืออักขระ "ที่ไม่ใช่ ASCII") ในข้อมูลติดต่อของคุณได้ อย่างไรก็ตาม โดเมนบางรายการ เช่น .org ไม่รองรับการแสดงอักขระเหล่านี้ในผลลัพธ์ของ WHOIS ดังนั้นหากคุณใช้อักขระสากลในข้อมูลติดต่อของคุณ และตั้งให้ข้อมูลติดต่อของคุณเป็นสาธารณะ ระบบจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (ASCII) ที่ใกล้เคียงสำหรับข้อมูล WHOIS แบบสาธารณะของคุณ

ตัวอย่างเช่น グ グーグル จะได้รับการแทนที่ด้วย Google ในผลลัพธ์ WHOIS แบบสาธารณะ

หมายเหตุ: การดำเนินการนี้จะไม่ส่งผลต่อผลลัพธ์ WHOIS ที่แสดง หากคุณเลือกการจดทะเบียนส่วนตัว (การปกป้องความเป็นส่วนตัวจากการค้นหา WHOIS) ดูการจดทะเบียนส่วนตัว

สำคัญ: คุณไม่สามารถใช้อักขระสากลในอีเมลติดต่อสำหรับโดเมนที่ไม่รองรับอักขระสากลได้ 

 

เกี่ยวกับข้อมูลติดต่อ

ICANN กำหนดให้ผู้จดทะเบียนโดเมนทุกรายส่งข้อมูลติดต่อของตนเองเมื่อจดทะเบียนโดเมน เพื่อให้มีผู้ตัดสินชี้ขาดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของชื่อโดเมนในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น

มีที่ติดต่อ 3 ประเภทสำหรับโดเมนแต่ละรายการ ทั้ง 3 ประเภทนี้สามารถเป็นชื่อและที่อยู่เดียวกันได้ ในช่วงแรกที่ติดต่อทั้ง 3 ประเภทจะสร้างจากข้อมูลติดต่อที่คุณป้อนในหน้าจอข้อมูลติดต่อเมื่อคุณจดทะเบียนหรือโอนเข้าโดเมนของคุณ

 • ผู้จดทะเบียน: เจ้าของโดเมน
 • ผู้ดูแลระบบ: บุคคลที่ทำหน้าที่ตัดสินใจด้านการดูแลระบบสำหรับโดเมนของคุณ
 • ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค: บุคคลที่รับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในโดเมนของคุณ

ข้อมูลติดต่อของผู้จดทะเบียน (รวมถึงชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล) จะพร้อมใช้งานแบบสาธารณะผ่านการค้นหา WHOIS หากไม่ต้องการให้ข้อมูลติดต่อของคุณเป็นแบบสาธารณะ โปรดเปิดใช้การจดทะเบียนส่วนตัว

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร