Kontaktinformasjon

Når du registrerer et domene, må du sende inn kontaktinformasjon for dette domenet. Det finnes tre typer kontaktinformasjon:

 • Med registrant menes eieren av domenet.
 • Med administrator sikter vi til vedkommende som er ansvarlig for administrative avgjørelser om domenet ditt.
 • Med teknisk kontakt mener vi den som er ansvarlig for tekniske endringer i domenet ditt. 
Alle kan finne registrantinformasjonen din gjennom et oppslag i WHOIS-katalogen. Hvis du ikke vil at denne kontaktinformasjonen skal være offentlig tilgjengelig, må du bruke privat registrering.

Sånn endrer du kontaktinformasjon

Følg denne fremgangsmåten hvis du vil oppdatere kontaktinformasjonen din:

 1. Logg på Google Domains på domains.google.com/registrar.
 2. Klikk på Mine domener i navigasjonsmenyen til venstre.
 3. Klikk på det domenenavnet der du vil endre kontaktinformasjonen.
 4. Rull til du finner Personlig kontaktinformasjon
 5. Klikk på Endre under den aktuelle typen kontaktinformasjon for å gjøre endringer.
 6. Klikk på Lagre etter at du har gjort endringene.
 7. Velg hvordan du vil motta en bekreftelseskode. 
  • E-post: Kontrollér e-postadressen i kontaktinformasjonen. Følg linken i e-posten for å bekrefte endringen.
  • SMS eller telefonsamtale: Kontrollér om SMS-en eller talemeldingen du mottar, inneholder en sekssifret kode. Skriv koden inn i Google Domains, og klikk på Godta og fortsett.
Når du oppgir en e-postadresse i kontaktinformasjonen, betyr dette ikke at denne e-postadressen kan administrere Google Domains-kontoen din. For at andre skal kunne administrere kontoen din, må du finne ut hvordan du kan legge til Google Domains-administratorer.

Om tegn som ikke er ASCII-tegn

Du kan bruke tegn som ikke er ASCII-tegn, i kontaktinformasjonen din. På noen domener er det imidlertid ikke støtte for slike tegn i WHOIS-resultater. I disse tilfellene blir eventuelle internasjonale tegn du inkluderer i den offentlige kontaktinformasjonen, erstattet med tilsvarende tegn fra det engelske alfabetet (ASCII) i resultatene som vises.

Du kan utelukkende ha med ASCII-tegn i kontakt-e-postadresser for domener som ikke har støtte for internasjonale tegn. Gjennomgå listen over tegnsettene som støttes for hver domeneendelse. Denne listen er utarbeidet av Internet Assigned Numbers Authority (IANA), en organisasjon som blant annet fører tilsyn med forvaltning av IP-adresser og navn på toppdomener.
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?