Kontaktinformasjon

Når du skal oppdatere den personlige kontaktinformasjonen din, gjør du følgende:

Merk: Når du skal endre kontaktinformasjonen, må du bekrefte endringen ved å bruke den gjeldende kontaktinformasjonen for e-post eller telefon.
 1. Klikk på Mine domener i kolonnen til venstre, og klikk på domenenavnet.
 2. Klikk på Innstillinger-fanen Settings (gear icon).
 3. Rull ned til Personlig kontaktinformasjon-delen. Det finnes tre typer kontaktinformasjon: registrant, administrator og teknisk kontakt.  
 4. Hvis du vil gjøre endringer, klikker du på Endre under den aktuelle typen kontaktinformasjon.
  Merk: Kontaktinformasjonen din for enkelte domener kan bare inneholde engelske tegn – ikke tegn som Á, ج eller グ. Se Bruk av utvidede tegnsett
 5. Når du har utført endringene og klikket på Lagre, velger du hvordan du vil motta bekreftelseskoden. 
  • Velg e-post hvis du fortsatt har tilgang til den forrige e-postadressen for kontakt.
   1. Sjekk e-posten din på den forrige e-postadressen til registranten.
   2. Følg linken i e-posten for å bekrefte endringen.
  • Velg tekstmelding eller telefonsamtale hvis du ikke lenger har tilgang til e-postkontoen.
   1. Google Domains kommer enten til å sende deg en tekstmelding eller ringe deg med en datamaskingenerert stemme og gi deg en sekssifret bekreftelseskode.
   2. Oppgi koden, og klikk på Godta og fortsett.
  • Hvis du verken har tilgang til e-postadressen eller telefonnummeret til registranten, kan du kontakte brukerstøtten.

Merk: Bare e-postadressen du bruker til å logge på Google Domains, har tilgang til Google Domains-kontoen din. Hvis du oppgir et annet navn eller en annen e-postadresse for registrant, administrator eller teknisk kontakt, får ikke disse adressene tilgang til Google Domains-kontoen din.

 

Hvis du vil endre den offentlige kontaktinformasjonen din, gjør du følgende:

 1. Se artikkelen om privat registrering.
 2. Kontaktinformasjonen som er offentlig tilgjengelig, er basert på innstillingene dine for privat registrering.

Mer hjelp

Bruk av utvidede tegnsett

Du kan bruke andre tegn enn engelske tegn, som Á, ج eller グ, (også kalt «ikke-ASCII»-tegn eller tegn fra et utvidet tegnsett) i kontaktinformasjonen din. WHOIS-resultatene for enkelte domener, som .org, kan imidlertid ikke inneholde slike tegn. Hvis du bruker tegn fra utvidede tegnsett i kontaktinformasjonen din og kontaktinformasjonen er offentlig tilgjengelig, byttes disse tegnene ut i den offentlige WHOIS-informasjonen din med tilsvarende tegn fra det engelske alfabetet (ASCII).

Eksempel: «グーグル» erstattes med «Google» i de offentlige WHOIS-resultatene.

Merk: Dette har ingen innvirkning på WHOIS-treffene hvis du velger privat registrering (WHOIS-personvern). Se artikkelen om privat registrering.

VIKTIG: E-postadressen til kontaktpersonen for domener som bare støtter bruk av engelske tegn, kan bare inneholde engelske tegn. 

 

Om kontaktinformasjon

For at det skal være mulig å ta sikre avgjørelser om hvem som eier et domenenavn, krever ICANN at alle domeneregistranter sender inn kontaktinformasjonen sin når de registrerer et domene.

Det finnes tre kontakter for hvert domene. Du kan bruke det samme navnet, den samme adressen og den samme e-postadressen for alle de tre kontaktpunktene. Først fylles alle tre ut med kontaktinformasjonen du oppgir under Kontaktinformasjon når du registrerer eller overfører i domenet ditt.

 • Registrant: Eieren av domenet.
 • Administrator: Personen som er ansvarlig for administrative avgjørelser om domenet ditt.
 • Teknisk kontakt: Personen som er ansvarlig for tekniske endringer i domenet ditt.

Kontaktinformasjonen for registranten (inkludert navn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse) er offentlig tilgjengelig via WHOIS-oppslag. Hvis du ikke vil at kontaktinformasjonen din skal være offentlig, må du velge privat registrering.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?