Impormasyon sa pakikipag-ugnayan

Upang i-update ang iyong personal na impormasyon sa pakikipag-ugnayan, gawin ang sumusunod:

Tandaan: Upang baguhin ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan, dapat mong i-verify ang pagbabago gamit ang kasalukuyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa email o telepono.
 1. I-click ang Aking mga domain sa column sa kaliwa at i-click ang domain name.
 2. I-click ang tab na Mga Setting Settings (gear icon).
 3. Mag-scroll pababa sa seksyong Personal na impormasyon sa pakikipag-ugnayan. May tatlong uri ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan, Registrant, Admin, at Tech.  
 4. I-click ang I-edit sa ibaba ng bawat uri ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan upang gumawa ng mga pagbabago
  Tandaan: Hindi sinusuportahan ng ilang domain ang mga character sa ibang bansa sa iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan, gaya ng Á, ج, o グ. Tingnan ang Paggamit ng mga character sa ibang bansa
 5. Pagkatapos mong mag-edit at i-click ang I-save, piliin kung paano mo gustong matanggap ang verification code. 
  • Piliin ang email kung mayroon ka pa ring access sa nakaraang email sa pakikipag-ugnayan.
   1. Tingnan ang iyong email sa nakaraang address ng Registrant.
   2. Sundan ang link sa email upang i-verify ang pagbabago.
  • Piliin ang text message o tawag sa telepono kung wala ka nang access sa email account.
   1. Ang Google Domains ay magpapadala ng text message o tatawag sa iyong telepono gamit ang isang computer-generated na boses at ibibigyan ka nito ng 6 na digit na verification code.
   2. Ilagay ang code at i-click ang Tanggapin at Magpatuloy.
  • Kung wala kang access sa email o numero ng telepono ng Registrant, makipag-ugnayan sa suporta.

Tandaan: Ang e-mail address lang kung saan ka naka-log in sa Google Domains ang magkakaroon ng access sa iyong Google Domains account. Kapag naglagay ka ng iba pang domain name o email address para sa pakikipag-ugnayan sa Registrant, Admin, o Tech, hindi mabibigyan ang mga address na iyon ng access sa iyong Google Domains account

 

Upang baguhin ang iyong pampublikong impormasyon sa pakikipag-ugnayan, gawin ang sumusunod:

 1. Tingnan ang pribadong pagpaparehistro
 2. Ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan na available sa publiko ay batay sa iyong setting ng pribadong pagpaparehistro.

Higit pang tulong...

Paggamit ng mga character sa ibang bansa

Maaari kang maglagay ng mga character sa ibang bansa gaya ng Á, ج, o グ (tinatawag ding mga "extended" o "non=ASCII" na character) sa iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Gayunpaman, hindi sinusuportahan ng ilang domain, gaya ng .org, ang pagpapakita ng mga character na ito sa mga resulta ng WHOIS. Ibig sabihin, kung magsasama ka ng mga character sa ibang bansa sa iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan, at pananatilihin mong pampubliko ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan, magkakaroon ang pampubliko mong impormasyon sa whois ng pagtatantya ng iyong impormasyon sa English alphabet (ASCII).

Halimbawa, ang "グ グーグル" ay mapapalitan ng "Google" sa mga pampublikong resulta ng WHOIS.

Tandaan: Hindi nito maaapektuhan ang mga ipapakitang resulta ng WHOIS kung pipiliin mo ang pribadong pagpaparehistro (privacy ng WHOIS). Tingnan ang pribadong pagpaparehistro

MAHALAGA: Hindi ka maaaring magsama ng mga character sa ibang bansa sa iyong email sa pakikipag-ugnayan para sa mga domain na hindi sumusuporta ng mga character sa ibang bansa. 

 

Tungkol sa impormasyon sa pakikipag-ugnayan

Upang matiyak na makakagawa ng mga tiyak na pasya tungkol sa pagmamay-ari ng domain name, iniaatas ng ICANN sa lahat ng registrant ng domain na isumite ang kanilang impormasyon sa pakikipag-ugnayan kapag nagpaparehistro ng domain.

May tatlong pakikipag-ugnayan para sa bawat domain. Maaaring gamitin ng lahat ng tatlong ito ang iisang pangalan at address. Sa simula, ang lahat ay napo-populate ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan na ilalagay mo sa screen ng Impormasyon sa pakikipag-ugnayan kapag ipinarehistro o inilipat mo ang iyong domain.

 • Registrant: Ang may-ari ng domain.
 • Admin: Ang taong responsable para sa pang-administratibong pasya tungkol sa iyong domain.
 • Tech: Ang taong responsable para sa mga teknikal na pagbabago sa iyong domain.

Available sa publiko ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng Registrant (kabilang ang pangalan, mailing address, numero ng telepono at email address) sa pamamagitan ng Mga paghahanap sa WHOIS. Kung ayaw mong isapubliko ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan, paki-enable ang pribadong pagpaparehistro.

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?