Impormasyon sa pakikipag-ugnayan

Kapag nagparehistro ka ng domain, dapat kang magsumite ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa domain na iyon. May 3 uri ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan:

 • Nagparehistro: May-ari ng domain
 • Admin: Taong responsable para sa mga administratibong desisyon kaugnay ng iyong domain
 • Tech: Taong responsable para sa mga teknikal na pagbabago sa iyong domain 
Makikita ng sinuman ang iyong impormasyon ng nagparehistro sa pamamagitan ng paghahanap sa WHOIS. Kung hindi mo gustong maging pampubliko ang impormasyong ito, i-enable ang pribadong pagpaparehistro.

Paano baguhin ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan

Para i-update ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan, gawin ang mga sumusunod na hakbang.

 1. Mag-sign in sa Google Domains: domains.google.com/registrar
 2. Sa kaliwang navigation, i-click ang Mga domain ko.
 3. I-click ang pangalan ng domain na may impormasyon sa pakikipag-ugnayan na gusto mong baguhin.
 4. Mag-scroll sa Personal na impormasyon sa pakikipag-ugnayan
 5. I-click ang I-edit sa ibaba ng uri ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan para gumawa ng mga pagbabago.
 6. Pagkatapos mong mag-edit, i-click ang I-save.
 7. Piliin kung paano mo gustong makatanggap ng code sa pag-verify. 
  • Email: Tingnan ang email address sa iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Sundan ang link sa email para i-verify ang pagbabago.
  • Text message o tawag sa telepono: Maghintay ng 6 na digit na code sa isang text o voice message. Ilagay ang code sa Google Domains, at i-click ang Tanggapin at Magpatuloy.
Kapag nagbigay ka ng email na impormasyon sa pakikipag-ugnayan, hindi mo binibigyan ang email na iyon ng kakayahang pamahalaan ang iyong Google Domains account. Para payagan ang iba na pamahalaan ang iyong account, matuto kung paano magdagdag ng mga manager ng Google Domains.

Tungkol sa mga hindi ASCII na character

Maaari kang gumamit ng mga hindi ASCII na character sa iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Gayunpaman, hindi sinusuportahan ng ilang domain ang mga character na ito sa mga resulta ng WHOIS. Sa mga ganitong kaso, pinapalitan ng mga resulta ang anumang character ng ibang bansa na ilalagay mo sa pampublikong impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa mga katugmang English na titik (ASCII).

Hindi ka maaaring maglagay ng mga hindi ASCII na character sa email sa pakikipag-ugnayan para sa mga domain na hindi sumusuporta ng mga character sa ibang bansa. Tingnan ang listahan ng mga set ng character na sinusuportahan ng bawat domain ending mula sa Internet Assigned Numbers Authority (IANA).
Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?