Kontaktní údaje

Při úpravách osobních kontaktních údajů postupujte takto:

Poznámka: Pokud chcete upravit kontaktní údaje, je nutné potvrdit změnu pomocí e-mailu nebo telefonu uvedeného ve stávajících kontaktních údajích.
 1. Klikněte na položku Moje domény v levém sloupci a vyberte název domény.
 2. Klikněte na kartu Nastavení Settings (gear icon).
 3. Posuňte se dolů do části Osobní kontaktní údaje. Existují tři typy kontaktních údajů: registrující osoba, správce a technický kontakt.  
 4. Klikněte na tlačítko Upravit pod jednotlivými typy kontaktních údajů a proveďte změny.
  Poznámka: Některé domény nepodporují v kontaktních informacích znaky jiných jazyků, např. Á, ج, nebo グ. Viz Používání znaků jiných jazyků
 5. Po dokončení úprav klikněte na tlačítko Uložit a poté vyberte, kam chcete zaslat ověřovací kód. 
  • Pokud máte stále přístup k bývalému kontaktnímu e-mailu, vyberte možnost e-mail.
   1. Zkontrolujte svůj e-mail uvedený ve starších kontaktech na registrující osobu.
   2. Kliknutím na odkaz v e-mailu potvrďte změny.
  • Pokud již nemáte přístup k e-mailovému účtu, zvolte možnost textová zpráva nebo telefonní hovor.
   1. Google Domains vám buď zašle textovou zprávu, nebo vám zavolá pomocí počítačově generovaného hlasu, který vám nadiktuje šestimístný číselný ověřovací kód.
   2. Zadejte kód a klikněte na možnost Přijmout a pokračovat.
  • Pokud nemáte přístup k e-mailu ani telefonnímu číslu registrující osoby, kontaktujte podporu.

Poznámka: Přístup k vašemu účtu Google Domains má přístup pouze ta e-mailová adresa, pomocí které se přihlašujete do služby Google Domains. Když zadáte jiné jméno nebo e-mailovou adresu v kontaktních údajích registrující osoby, správce nebo technického kontaktu, tyto adresy nezískají přístup k vašemu účtu Google Domains.

 

Při změně veřejných kontaktních údajů postupujte takto:

 1. Přejděte na soukromou registraci.
 2. Kontaktní údaje jsou veřejně přístupné podle vašeho nastavení soukromé registrace.

Užitečné odkazy…

Používání znaků jiných jazyků

V kontaktních informacích je možné uvést znaky cizích jazyků, např. Á, ج, nebo グ (jinak také rozšířené znaky nebo znaky mimo tabulku ASCII). Některé domény, např. .org, však nepodporují tyto znaky ve výsledcích vyhledávání WHOIS. Pokud tedy kontaktní informace obsahují znaky jiných jazyků a jsou nastaveny jako veřejné, budou zobrazeny v přibližném přepisu v anglické abecedě (ASCII).

Například výraz „グ グーグル“ bude ve veřejných výsledcích vyhledávání WHOIS nahrazen výrazem „Google“.

Poznámka: V případě soukromé registrace (soukromí WHOIS) tato funkce neovlivní výsledky vyhledávání WHOIS. Viz Soukromá registrace.

DŮLEŽITÉ: Znaky jiných jazyků nelze uvést v kontaktním e-mailu domén, které nepodporují tyto rozšířené znaky. 

 

Kontaktní údaje

V zájmu zajištění možnosti dosáhnout definitivního rozhodnutí ve věci vlastnictví názvu domény vyžaduje organizace ICANN, aby všechny registrující osoby uvedly při registraci domény své kontaktní údaje.

Ke každé doméně se váží tři kontakty. Všechny tři mohou používat stejné jméno a adresu. Na začátku všechny obsahují kontaktní údaje zadané na obrazovce Kontaktní údaje při registraci nebo převodu domény do služby.

 • Registrující osoba: Vlastník domény.
 • Správce: Osoba zodpovědná za administrativní rozhodnutí o doméně.
 • Technický kontakt: Osoba zodpovědná za technické změny domény.

Kontaktní údaje registrující osoby (včetně jména, adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy) jsou veřejně přístupné prostřednictvím vyhledávání WHOIS. Pokud nechcete zveřejnit své kontaktní údaje, aktivujte soukromou registraci.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?