Kaynak kayıtları

Google Domains, DNS kaynak kayıtlarını ve DNS joker karakter kayıtlarını destekler. Kayıtların tümünde Ad/Tür/TTL/Veri alanları bulunur (Kaynak kayıtları hakkında bölümüne bakın). Bir alanda en fazla 100 adet kaynak kaydı bulunabilir.

Kaynak kayıtları ve ad sunucuları

Google Domains'de yapılandırdığınız kayıtların, yalnızca Google ad sunucularını kullandığınızda çalışacağını unutmayın. Özel ad sunucuları kullanıyorsanız DNS sekmesinin üst kısmında bir mesaj gösterilir ve kaynak kayıtlarınız ile joker karakter kayıtlarınızı DNS sağlayıcınızla yapılandırmanız gerekir.

Kaynak kayıtları hakkında daha fazla bilgi

Kayıt kümeleri

Google Domains, görüntüleme ve yönetimi kolaylaştırmak için kayıtları kümeler halinde gruplar. Kayıt kümeleri aynı ada, türe, TTL'ye ve farklı veri değerlerine sahip bir veya daha fazla sayıda kayıt içerir.

Bir kayıt oluşturduğunuzda, aynı ada ve türe sahip bir küme olması halinde söz konusu kayıt bu eşleşen kümeye eklenir ve TTL güncellenir. Eşleşen bir küme yoksa yeni bir küme oluşturulur ve kayıt kümeleri listesine eklenir.

Kaynak kayıtları

DNS kaynak kayıtları, alanınız hakkında bilgi verir ve alanınızı destekleyen bileşenleri tanımlar. Kaynak kayıtları, ad sunucularıyla depolanır ve DNS aramaları sırasında bunlara erişilir. Daha fazla bilgi ve örnek için Kaynak kayıtları hakkında bölümüne bakın.


Kaynak kaydı eklemek için şunları yapın:

 1. Alanlarım'ı ve ardından alan adını tıklayın.
 2. DNS sekmesini tıklayın.
 3. Özel kaynak kayıtları bölümüne gidin.
 4. + simgesini ve Ekle düğmesini kullanarak gri kutulu bölgeye alan değerlerini girin.


Kaynak kayıtlarını düzenlemek için şunları yapın:

 1. Kümenin yanındaki Düzenle düğmesini tıklayın. Böylece kümedeki tüm kayıtlar düzenlenebilir hale gelir.

 2. Kayıt eklemek için + simgesini tıklayın. Tek bir kaydı silmek için x simgesini tıklayın.
 3. Kaydet düğmesini tıklayın.

  (Yukarıda belirtildiği gibi, gri kutuyu kullanarak da kayıt ekleyebilirsiniz. Eşleşen bir küme varsa söz konusu kayıt bu kümeye eklenir.)

Not: Bir kaynak kaydında yaptığınız değişikliklerin uygulanması, TTL süresi kadar zaman gerektirebilir. İnternet kullanıcıları, eklediğiniz yeni kaynak kaydını yaklaşık 5 dakika içerisinde görebilir.


Kaynak kayıtlarını silmek için şunları yapın:

 1. Kümedeki tüm kayıtları silmek için Sil düğmesini tıklayın.
 2. Onay için açılan pop-up penceresinde tekrar Sil'i tıklayın.

  (Yukarıda belirtildiği gibi, tek bir kaydı silmek için Düzenle düğmesini ve x simgesini tıklayın.)

Joker karakter kayıtları

DNS joker karakter kayıtları, bir veya daha fazla alt alan adını (bu alt alan adlarında tanımlanmış herhangi bir kaynak kaydı olmaması koşuluyla) eşleştirmek için kullanılır. DNS kaynak kayıtları ve Google Domains yapay kayıtları için joker karakter kayıtları oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve örnek için Joker karakter kayıtları hakkında bölümüne bakın.

NS (ad sunucusu) kaynak kayıtları hakkında

NS kaynak kayıtları ile ilgili olarak aşağıdaki noktalara dikkat edin:

 • Kök alanınızı (@ veya example.com) tanımlayan NS kaynak kayıtları: Bu kayıtları siz oluşturmazsınız ve bu kayıtlar DNS sekmesinin Özel kaynak kayıtları bölümünde gösterilmez. Bunun yerine bu kayıtlar, Google ad sunucularını kullanıyorsanız Google Domains tarafından veya özel ad sunucuları kullanıyorsanız DNS sağlayıcınız tarafından sizin yerinize yönetilir. DNS sekmesinin Ad sunucuları bölümünde sadece ad sunucusu tanımlayıcısı (ns-zdns-dev-1.prod.google.com) gösterilir. Tanımlayıcıyı değiştirebilir (Google ad sunucularından özel ad sunucularına geçiş yapabilirsiniz), ancak NS kayıtlarını değiştiremezsiniz. Daha fazla bilgi için Ad sunucuları bölümüne bakın.
 • Alt alan adlarınızı (info.example.com, support.example.com) tanımlayan NS kaynak kayıtları: Bu kayıtları, DNS sekmesindeki Özel kaynak kayıtları bölümünde NS türünü seçerek oluşturursunuz. Oluşturulan bu kayıtlar Özel kaynak kayıtları bölümünde gösterilir. Bu kayıtları düzenleyebilir veya silebilirsiniz.
Bu makale faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?