Resursposter

Google Domains har stöd för DNS-resursposter och DNS-jokerposter. Alla de här posterna har fälten Namn, Typ, TTL och Data (mer information finns i Om resursposter). En domän kan ha upp till 100 resursposter.

Resursposter och namnservrar

Observera att de poster du konfigurerar i Google Domains bara fungerar när du använder Googles namnservrar. Om du använder egna namnservrar visas ett meddelande längst upp på fliken DNS om att du ska konfigurera dina resursposter och jokerposter hos DNS-leverantören.

Mer om resursposter

Postuppsättningar

Google Domains grupperar poster i uppsättningar så att de ska vara enklare att se och hantera. En postuppsättning består av en eller flera poster med samma namn, typ, TTL och andra datavärden.

När du skapar en post och det redan finns en uppsättning med samma namn och typ så läggs posten till i den matchande uppsättningen och TTL:en uppdateras. Om det inte finns någon matchande uppsättning så skapas en ny uppsättning längst ned i listan med postuppsättningar.

Resursposter

DNS-resursposter innehåller information om domänen och definierar vilka komponenter som har stöd för domänen. Resursposter lagras på namnservrar och används via DNS-sökningar. Mer information och exempel finns i Om resursposter.


Så här lägger du till resursposter:

 1. Klicka på Mina domäner och klicka sedan på domännamnet.
 2. Klicka på fliken DNS .
 3. Bläddra till avsnittet Anpassade resursposter.
 4. Använd ikonen + och knappen Lägg till och lägg till fältvärden i området med grå fält.


Så här redigerar du resursposter:

 1. Klicka på knappen Redigera bredvid en uppsättning. Nu kan alla poster i uppsättningen redigeras.

 2. Klicka på ikonen + om du vill lägga till en post. Klicka på ikonen x om du vill ta bort en enstaka post.
 3. Klicka på Spara.

  (Du kan även lägga till en post med hjälp av det grå fältet enligt ovan. Posten läggs till i matchande uppsättning om det finns en sådan.)

Obs! När du gör ändringar i en resurspost kan det ta upp till TTL-tiden innan ändringarna hinner spridas. När du lägger till en ny resurspost kan internetanvändarna se den efter ungefär 5 minuter.


Så här tar du bort resursposter:

 1. Klicka på knappen Ta bort om du vill ta bort alla poster i uppsättningen.
 2. Klicka på Ta bort igen för att bekräfta.

  (Om du vill ta bort en enstaka post använder du knappen Redigera och ikonen x.)

Jokerposter

DNS-jokerposter används till att matcha en eller flera underdomäner, om de här underdomänerna inte har några definierade resursposter. Du kan skapa jokerposter för DNS-resursposter och syntetiska Google Domains-poster. Mer information och exempel finns i Om jokerposter.

Om NS-resursposter (namnserver)

Observera följande om NS-resursposter:

 • NS-resursposter som identifierar din rotdomän (@ eller exempel.se) – du skapar inte de här posterna och de visas inte under Anpassade resursposter på fliken DNS . Istället så hanteras de här posterna åt dig, antingen av Google Domains om du använder Google Domains-namnservrar eller av din DNS-leverantör om du använder egna namnservrar. Det är bara namnserver-id:t (ns-zdns-dev-1.prod.google.com) som visas under Namnservrar på fliken DNS . Du kan ändra id:t (byta från Googles namnservrar till egna namnservrar), men du kan inte byta själva NS-posterna. Mer information finns i Namnservrar.
 • NS-resursposter som identifierar dina underdomäner (info.exempel.se, support.exempel.se) – du skapar de här posterna genom att välja typen NS under Anpassade resursposter på fliken DNS . När du har skapat dem så visas de här posterna i avsnittet Anpassade resursposter och du kan redigera eller ta bort dem vid behov.
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?