Ressursposter

Google Domains støtter DNS-ressursposter og DNS-jokertegnposter. Alle disse postene har feltene Name/Type/TTL/Data (se Om ressursposter). Et domene kan ha opptil 100 ressursposter.

Ressursposter og navnetjenere

Vær oppmerksom på at postene du konfigurerer i Google Domains, bare fungerer når du bruker Google-navnetjenere. Hvis du bruker egendefinerte navnetjenere, vises det en melding øverst på  DNS-fanen , og du må konfigurere ressurspostene og jokertegnpostene dine hos DNS-leverandøren din.

Mer om ressursposter

Postsett

Poster grupperes i sett i Google Domains, slik at det skal være enklere å se gjennom og administrere dem. Et postsett består av én eller flere poster med samme navn, type, TTL – og ulike dataverdier.

Når du oppretter en post, er det slik at hvis samme navn og type finnes, legges posten til i dette samsvarende settet, og TTL oppdateres. Hvis det ikke finnes noe samsvarende sett, blir et nytt sett opprettet og lagt til i listen over postsett.

Ressursposter

DNS-ressursposter gir informasjon om domenet ditt og definerer komponentene som støtter domenet. Ressursposter lagres på navnetjenere og åpnes ved DNS-oppslag. Se artikkelen om ressursposter hvis du vil ha eksempler og mer informasjon.


Slik legger du til ressursposter:

 1. Klikk på Mine domener, og klikk deretter på domenenavnet.
 2. Klikk på DNS-fanen .
 3. Bla til delen Egendefinerte ressursposter.
 4. Legg til feltverdier i det grå feltet ved å bruke +-ikonet og Legg til-knappen.


Slik endrer du ressursposter:

 1. Klikk på Endre-knappen ved siden av et sett. Nå kan du endre alle postene i settet.

 2. Klikk +-ikonet for å legge til en post. Klikk på x-ikonet for å slette én post.
 3. Klikk på Lagre-knappen.

  (Som nevnt ovenfor kan du også legge til en post ved å bruke det grå feltet. Hvis det finnes et samsvarende sett for posten, blir posten lagt til der.)

Merk: Når du gjør endringer i en ressurspost, kan det ta hele TTL-tiden før endringen er implementert. Når du legger til en ny ressurspost, blir den synlig for Internett-brukere i løpet av rundt fem minutter.


Slik sletter du ressursposter:

 1. Klikk på Slett-knappen for å slette alle postene i settet.
 2. Klikk på Slett igjen i forgrunnsvinduet for å bekrefte.

  (Som nevnt ovenfor kan du slette én post med Endre-knappen og x-ikonet.)

Jokertegnposter

DNS-jokertegnposter brukes til å samsvare ett eller flere underdomener – hvis disse underdomenene ikke har noen definerte ressursposter. Du kan opprette jokertegnposter for DNS-ressursposter og syntetiske poster i Google Domains. Se artikkelen om jokertegnposter hvis du vil ha eksempler og mer informasjon.

Om NS-ressursposter (navnetjener)

Vær oppmerksom på følgende om NS-ressursposter:

 • Det finnes NS-ressursposter som brukes til å identifisere rotdomenet ditt (@ eller example.com) – du oppretter ikke disse postene, og de vises ikke under Egendefinerte ressursposter på DNS-fanen . Disse postene administreres i stedet for deg, enten av Google Domains hvis du bruker Google-navnetjenere, eller av DNS-leverandøren din hvis du bruker egendefinerte navnetjenere. Bare navnetjeneridentifikatoren (ns-zdns-dev-1.prod.google.com) vises under Navnetjenere på DNS-fanen . Du kan endre identifikatoren (bytt fra Google-navnetjenere til egendefinerte navnetjener), men du kan ikke endre selve NS-postene. Se Navnetjenere hvis du vil ha mer informasjon.
 • Det finnes NS-ressursposter som brukes til å identifisere underdomener (info.example.com, support.example.com) – du oppretter disse postene ved å velge NS-typen i delen Egendefinerte ressursposter på  DNS-fanen . Når postene er opprettet, vises de under Egendefinerte ressursposter, og du kan endre eller slette disse postene.
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?