רשומות משאבים

מערכת Google Domains תומכת ברשומות משאבים של DNS וברשומות תווים כלליים של DNS. כל הרשומות האלה כוללות את השדות שם/סוג/אורך חיים (TTL)/נתונים (עיין במאמר מידע כללי על רשומות משאבים). לדומיין יכולות להיות עד 100 רשומות משאבים.

רשומות משאבים ושרתי שמות

לתשומת ליבך, הרשומות שאתה מגדיר ב-Google Domains פועלות רק כשאתה משתמש בשרתי השמות של Google. אם אתה משתמש בשרתי שמות מותאמים אישית, תופיע הודעה בחלק העליון של הכרטיסייה DNS ועליך להגדיר את רשומות המשאבים ואת רשומות התווים הכלליים אצל ספק ה-DNS.

מידע נוסף על רשומות משאבים

קבוצות של רשומות

מערכת Google Domains מקבצת רשומות לקבוצות כדי לאפשר הצגה וניהול קלים יותר. קבוצת רשומות מורכבת מרשומה אחת או יותר שיש להן שם, סוג או TTL זהה - וערכי נתונים שונים.

כשאתה יוצר רשומה, אם קיימת קבוצה עם אותו שם וסוג, הרשומה נוספת אל הקבוצה התואמת הזו וה-TTL מתעדכן. אם אין קבוצה תואמת, נוצרת קבוצה חדשה והיא מצורפת אל רשימת הקבוצות של הרשומות.

רשומות משאבים

רשומות משאבי DNS מספקות מידע על הדומיין שלך ומגדירות את הרכיבים שתומכים בו. רשומות משאבים מאוחסנות בשרתי שמות ומתבצעת אליהן גישה במהלך חיפושי DNS. תוכל למצוא מידע נוסף ודוגמאות במאמר מידע כללי על רשומות משאבים.


כדי להוסיף רשומות משאבים, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על הדומיינים שלי ולאחר מכן לחץ על שם הדומיין.
 2. לחץ על הכרטיסייה DNS .
 3. גלול אל הקטע רשומות משאבים מותאמות אישית.
 4. הוסף ערכי שדות בתיבה עם הטקסט האפור. לשם כך לחץ על הסמל + ועל הלחצן הוסף.


כדי לערוך רשומות משאבים, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על הלחצן ערוך לצד קבוצה רצויה. פעולה זו תאפשר לך לערוך את כל הרשומות בקבוצה.

 2. לחץ על הסמל + כדי להוסיף רשומה. לחץ על הסמל x כדי למחוק רשומה יחידה.
 3. לחץ על הלחצן שמור.

  (כפי שצוין, אפשר גם להוסיף רשומה בתיבה שבה הטקסט מופיע באפור. אם קיימת קבוצה מתאימה, הרשומה תצורף אליה.)

הערה: כשאתה מבצע שינויים ברשומת משאבים, הפצת השינוי עשויה להתרחש רק בסיום ה-TTL. כשתוסיף רשומת משאבים חדשה, היא תהיה גלויה למשתמשי אינטרנט בתוך כחמש דקות.


כדי למחוק רשומות משאבים, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על הלחצן מחק כדי למחוק את כל הרשומות בקבוצה.
 2. בחלון הקופץ שיופיע, לחץ שוב על מחק כדי לאשר את הפעולה.

  (כפי שצוין, כדי למחוק רשומה יחידה, לחץ על הלחצן ערוך ואז על הסמל x.)

רשומות תווים כלליים

רשומות תווים כלליים של DNS נוצרות כדי להתאים לתת-דומיין אחד או יותר, אם לא הוגדרו רשומות משאבים לתת-הדומיינים האלה. אפשר ליצור רשומת תווים כלליים לרשומות משאבים של DNS ולרשומות סינתטיות של Google Domains. תוכל למצוא מידע נוסף ודוגמאות במאמר מידע על רשומות תווים כלליים.

מידע כללי על רשומות משאבי NS (שרת שמות)

שים לב לנקודות הבאות לגבי רשומות משאבי NS:

 • רשומות משאבי NS שמזהות את דומיין הבסיס שלך (@ או example.com) - אינך יוצר את הרשומות האלה והן לא מוצגות בקטע רשומות משאבים מותאמות אישית בכרטיסייה DNS . במקום זאת, הרשומות האלה מנוהלות עבורך - על ידי Google Domains אם אתה משתמש בשרתי שמות של Google, או על ידי ספק ה-DNS שלך אם אתה משתמש בשרתי שמות מותאמים אישית. רק המזהה של שרת השמות (ns-zdns-dev-1.prod.google.com) מוצג בקטע 'שרתי שמות' בכרטיסייה DNS . תוכל לשנות את המזהה (לעבור משרתי שמות של Google לשרתי שמות בהתאמה אישית) אבל לא ניתן לשנות את רשומות משאבי ה-NS עצמן. תוכל למצוא מידע נוסף במאמר שרתי שמות.
 • רשומות משאבי NS שמזהות את תת-הדומיינים שלך (info.example.com‏, support.example.com) - עליך ליצור את הרשומות האלה על ידי בחירה בסוג NS בקטע רשומות משאבים מותאמות אישית בכרטיסייה DNS . לאחר שהן נוצרות, הרשומות האלה מוצגות בקטע רשומות משאבים מותאמות אישית ותוכל לערוך או למחוק אותן.
האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?