Mga record ng mapagkukunan

Sinusuportahan ng Google Domains ang mga record ng mapagkukunan ng DNS at record ng wildcard ng DNS. Ang lahat ng record na ito ay may mga field ng Pangalan/Uri/TTL/Data (tingnan ang Tungkol sa mga record ng mapagkukunan). Ang isang domain ay maaaring magkaroon ng hanggang 100 record ng mapagkukunan.

Mga record ng mapagkukunan at name server

Pakitandaan na ang mga kino-configure mong record sa Google Domains ay gagana lang kapag ginagamit mo ang mga name server ng Google. Kung gumagamit ka ng mga custom na nameserver, lalabas ang isang mensahe sa itaas ng tab na DNS at dapat mong i-configure ang iyong mga record ng mapagkukunan at record ng wildcard sa DNS provider mo.

Higit pa tungkol sa mga record ng mapagkukunan

Mga hanay ng record

Ipinapangkat ng Google Domains ang mga record sa mga hanay para sa mas madaling pagtingin at pamamahala. Ang isang hanay ng record ay binubuo ng isa o higit pang record na may magkakatulad na pangalan, uri, TTL - at iba't ibang value ng data.

Kapag gumawa ka ng record, kung may dati nang hanay na may katulad na pangalan at uri, idinaragdag ang record sa tumutugmang hanay na ito at naa-update ang TTL. Kung walang tumutugmang hanay, gagawa ng bagong hanay at idaragdag ito sa listahan ng mga hanay ng record.

Mga record ng mapagkukunan

Ang mga record ng mapagkukunan ng DNS ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa iyong domain at tinutukoy nito ang mga bahagi na sumusuporta sa domain mo. Ang mga record ng mapagkukunan ay sino-store kasama ng mga name server at ina-access sa mga paghahanap ng DNS. Para sa higit pang impormasyon at halimbawa, tingnan ang Tungkol sa mga record ng mapagkukunan.


Upang magdagdag ng mga record ng mapagkukunan, gawin ang sumusunod:

 1. I-click ang Aking mga domain at pagkatapos ay i-click ang domain name.
 2. I-click ang tab na DNS .
 3. Mag-scroll sa seksyong Mga custom na record ng mapagkukunan.
 4. Magdagdag ng mga value ng field sa nakakahong bahagi na kulay grey gamit ang icon na + at button na Idagdag.


Upang i-edit ang mga record ng mapagkukunan, gawin ang sumusunod:

 1. I-click ang button na I-edit sa tabi ng isang hanay. Gagawin nitong maaaring i-edit ang lahat ng record sa hanay.

 2. I-click ang icon na + upang magdagdag ng record. I-click ang icon na x upang mag-delete ng isang record.
 3. I-click ang button na I-save.

  (Gaya ng nakatala sa itaas, maaari ka ring magdagdag ng record gamit ang grey na kahon. Maidaragdag ang record sa tumutugmang hanay kung may ganoon na dati.)

Tandaan: Kapag gumawa ka ng mga pagbabago sa isang record ng mapagkukunan, maaaring umabot sa tagal ng TTL bago ma-propagate ang pagbabago. Kapag nagdagdag ka ng bagong record ng mapagkukunan, makikita ito ng mga user ng Internet sa loob ng humigit-kumulang 5 minuto.


Upang mag-delete ng mga record ng mapagkukunan, gawin ang sumusunod:

 1. I-click ang button na I-delete upang i-delete ang lahat ng record sa hanay.
 2. Sa pop up, i-click muli ang I-delete upang kumpirmahin.

  (Gaya ng nakatala sa itaas, upang mag-delete ng isang record, gamitin ang button na I-edit at ang icon na x.)

Mga record ng wildcard

Ginagamit ang mga wildcard ng DNS upang magtugma ng isa o higit pang subdomain — kung walang anumang tinukoy na record ng mapagkukunan ang mga subdomain na ito. Maaari kang gumawa ng mga record ng wildcard para sa mga record ng mapagkukunan ng DNS at synthetic na record ng Google Domain. Para sa higit pang impormasyon at halimbawa, tingnan ang Tungkol sa mga record ng wildcard.

Tungkol sa mga record ng magpagkukunan ng NS (name server)

Pakitandaan ang sumusunod tungkol sa mga record ng mapagkukunan ng NS:

 • Mga record ng mapagkukunan ng NS na tumutukoy sa iyong root domain (@ o example.com) — Hindi ikaw ang gumagawa sa mga record na ito at hindi ipinapakita ang mga record na ito sa ilalim ng seksyong Mga custom na record ng mapagkukunan sa tab na DNS . Sa halip, ang mga record na ito ay pinamamahalaan para sa iyo, ng Google Domains kung gumagamit ka ng mga name server ng Google, o ng iyong provider ng DNS kung gumagamit ka ng mga custom na name server. Ang identifier ng name server (ns-zdns-dev-1.prod.google.com) lang ang ipinapakita sa ilalim ng seksyong Mga name server sa tab na DNS . Maaari mong baguhin ang identifier (lumipat mula sa mga name server ng Google patungo sa mga custom na name server) ngunit hindi mo maaaring baguhin ang mismong mga record ng NS. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Mga name server.
 • Mga record ng mapagkukunan ng NS na tumutukoy sa iyong mga subdomain (info.example.com, support.example.com) — Ikaw ang gumagawa ng mga record na ito sa pamamagitan ng pagpili sa uri ng NS sa ilalim ng seksyong Mga custom na record ng mapagkukunan sa tab na DNS . Kapag nagawa na ito, ipapakita ang mga record ito sa ilalim ng seksyong Mga custom na record ng mapagkukunan at maaari mong i-edit o i-delete ang mga record na ito.
Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?