Záznamy prostředků

Google Domains podporuje záznamy prostředků DNS a záznamy wildcard DNS. Všechny tyto záznamy obsahují pole název/typ/TTL/data (viz část Záznamy prostředků). Doména může mít až 100 záznamů prostředků.

Záznamy prostředků a názvové servery

Upozorňujeme, že záznamy konfigurované v Google Domains budou fungovat pouze při použití názvových serverů Google Domains. Pokud používáte vlastní názvové servery, objeví se v horní části karty DNS zpráva s žádostí o konfiguraci záznamů prostředků a záznamů wildcard u vašeho poskytovatele DNS.

Další informace o záznamech prostředků

Sady záznamů

Google Domains vytváří v zájmu usnadnění zobrazení a správy sady záznamů. Sada záznamů se skládá z jednoho nebo více záznamů se stejným názvem, typem a hodnotou TTL a odlišnou hodnotou dat.

Pokud vytváříte záznam a již existuje sada se stejným názvem a typem, záznam je přidán do dané sady a hodnota TTL se aktualizuje. Pokud neexistuje odpovídající sada, vytvoří se nová sada, která je přidána na seznam sad záznamů.

Záznamy prostředků

Záznamy prostředků DNS poskytují informace o vaší doméně a definují složky podporující vaši doménu. Záznamy prostředků se ukládají spolu s názvovými servery a využívají se při překladu adres pomocí DNS. Další informace a příklady naleznete v části Záznamy prostředků.


Chcete-li přidat záznamy prostředků, postupujte takto:

 1. Klikněte na položku Moje domény a vyberte požadovanou doménu.
 2. Vyberte kartu DNS .
 3. Přejděte dolů do části Vlastní záznamy prostředků.
 4. Přidejte hodnoty polí v šedé ohraničené oblasti pomocí ikony + tlačítka Přidat.


Pokud chcete upravit záznamy prostředků, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko Upravit vedle sady. Tím dojde k povolení úprav všech záznamů v sadě.

 2. Kliknutím na ikonu + přidáte záznam. Kliknutím na ikonu x odstraníte jeden záznam.
 3. Klikněte na tlačítko Uložit.

  (Jak je uvedeno výše, pomocí šedého pole můžete také přidat záznam. Záznam bude přidán do odpovídající sady, pokud taková existuje.)

Poznámka: Když změníte záznam prostředku, může zavedení změn trvat až plnou délku TTL. Pokud zadáte nový záznam, uživatelé internetu jej uvidí přibližně za 5 minut.


Chcete-li smazat záznamy prostředků, postupujte takto:

 1. Kliknutím na tlačítko Smazat smažte všechny záznamy v sadě.
 2. Ve vyskakovacím okně potvrďte volbu kliknutím na tlačítko Odstranit.

  (Jak je uvedeno výše, chcete-li smazat jeden záznam, použijte tlačítko Upravit a ikonu x).

Záznamy wildcard

Záznamy wildcard DNS odpovídají jedné nebo více subdoménám – pokud tyto subdomény nemají definované záznamy prostředků. Záznamy wildcard lze vytvářet pro záznamy prostředků DNS a syntetické záznamy Google Domains. Další informace a příklady naleznete v části Záznamy wildcard.

Záznamy prostředků NS (názvových serverů)

Upozorňujeme na následující skutečnosti týkající se záznamů prostředků NS:

 • Záznamy prostředků NS identifikující vaši kořenovou doménu (@ nebo example.com) – Tyto záznamy nevytváříte a nezobrazují se v části Vlastní záznamy prostředků karty DNS. Tyto záznamy jsou spravovány za vás buď službou Google Domains, pokud používáte názvové servery Google Domains, nebo vaším poskytovatelem DNS v případě, že používáte vlastní názvové servery. V části Názvové servery na kartě DNS se zobrazuje pouze identifikátor názvového serveru (ns-zdns-dev-1.prod.google.com). Identifikátor můžete změnit (přejít z názvových serverů Google na vlastní názvové servery), ale samotné záznamy NS upravit nelze. Další informace získáte v části Názvové servery.
 • Záznamy prostředků NS identifikující vaše subdomény (info.example.com, support.example.com) – Tyto záznamy vytváříte výběrem typu NS v části Vlastní záznamy prostředků na kartě DNS. Po vytvoření se budou tyto záznamy zobrazovat v části Vlastní záznamy prostředků, kde je možné je upravit nebo smazat.
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?