Thay đổi cài đặt khóa miền của bạn

Khóa miền là một cài đặt bảo mật nhằm ngăn chặn hành vi chuyển trái phép tên miền của bạn tới một tổ chức đăng ký tên miền khác. Google Domains sẽ khóa miền của bạn theo mặc định.

Mặc dù miền bị khóa, nhưng bạn vẫn có thể cập nhật thông tin liên hệ và thực hiện các thay đổi khác trong cài đặt miền. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chuyển miền của mình, trước tiên bạn phải mở khóa miền.

Cách thay đổi cài đặt khóa miền

Để khóa hoặc mở khóa miền của bạn, hãy thực hiện các thao tác sau đây:

  1. Đăng nhập vào Google Domains.
  2. Chọn tên miền của bạn.
  3. Trong bảng di chuyển bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt đăng ký.
  4. Cuộn xuống phần Khóa miền.
  5. Chuyển đổi Khóa miền / Mở khóa miền để thay đổi tùy chọn cài đặt khóa của miền.

Hạn chế về khóa miền

Một số phần cuối cùng của tên miền không cho phép khóa miền. Trong những trường hợp này, khi bạn làm theo các bước để thay đổi cài đặt khóa của miền, bạn sẽ thấy một thông báo cho biết không thể sử dụng khóa miền và bạn không thể khóa miền này.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?