Khóa miền

Trước khi bạn bắt đầu ...

Hạn chế về khóa miền

.IO domains do not support domain locking

Các miền cấp cao nhất (TLD hoặc đuôi miền) sau đây không hỗ trợ khóa miền:

  • .CO.NZ
  • .IO

Để khóa hoặc mở khóa miền của bạn, hãy thực hiện các thao tác sau đây:

  1. Nhấp vào Miền của tôi trong thanh điều hướng và sau đó nhấp vào tên miền.
  2. Nhấp vào tab Cài đặt Settings (gear icon) và cuộn xuống phần Khóa miền.
  3. Nhấp vào nút chuyển đổi, Khóa miền / Mở khóa miền để thay đổi cài đặt khóa.

Trợ giúp thêm ...

Giới thiệu về khóa miền

Khóa miền là một biện pháp an ninh tăng cường để ngăn chuyển miền trái phép. Miền của bạn bị khóa theo mặc định.

Mặc dù miền bị khóa, nhưng bạn vẫn có thể cập nhật thông tin liên hệ và thực hiện các thay đổi khác cho cài đặt miền. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chuyển miền, bạn sẽ phải mở khóa miền.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?