Uw instelling voor domeinvergrendeling wijzigen

Domeinvergrendeling is een beveiligingsinstelling die voorkomt dat uw domein zonder uw toestemming naar een andere registreerder wordt overgezet. Uw domein wordt standaard vergrendeld door Google Domains.

Wanneer uw domein vergrendeld is, kunt u nog wel uw contactgegevens updaten en andere wijzigingen aanbrengen in uw domeininstellingen. Als u het domein wilt overzetten, moet u het echter eerst ontgrendelen.

Uw instelling voor domeinvergrendeling wijzigen

U vergrendelt of ontgrendelt uw domein als volgt:

  1. Open Google Domains: domains.google.com/registrar.
  2. Klik in het navigatiemenu aan de linkerkant op Mijn domeinen.
  3. Selecteer de naam van het domein waarvan u de vergrendelingsinstelling wilt wijzigen.
  4. Scroll naar het gedeelte Domeinvergrendeling.
  5. Schakel tussen Domein vergrendelen/Domein ontgrendelen om de vergrendelingsinstelling voor het domein te wijzigen.

Beperkingen voor domeinvergrendeling

Voor domeinen met bepaalde extensies is domeinvergrendeling niet toegestaan. Als u de aangegeven stappen volgt en probeert de vergrendelingsinstelling voor een dergelijk domein te wijzigen, ziet u een bericht waarin staat dat domeinvergrendeling niet mogelijk is.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?