שינוי הגדרת נעילת הדומיין שלך

נעילת דומיין היא הגדרת אבטחה שנועדה למנוע ניסיונות לא מורשים להעביר את הדומיין שלך לרשם אחר. מערכת Google Domains נועלת את הדומיין שלך כברירת מחדל.

כשהדומיין נעול, ניתן לעדכן את הפרטים ליצירת קשר ולבצע שינויים אחרים בהגדרות הדומיין. עם זאת, אם רוצים להעביר את הדומיין, צריך תחילה לבטל את הנעילה שלו.

איך משנים את הגדרת הנעילה של הדומיין

כדי לנעול את הדומיין או לבטל את הנעילה שלו, צריך לבצע את הפעולות הבאות:

  1. לפתוח את Google Domains: ‏domains.google.com/registrar.
  2. ללחוץ על הדומיינים שלי בחלונית הניווט הימנית.
  3. לבחור את שם הדומיין שעבורו רוצים לשנות את הגדרת הנעילה.
  4. לגלול למטה לקטע נעילת דומיין.
  5. להחליף בין המצבים נעילת הדומיין / ביטול נעילת הדומיין כדי לשנות את הגדרת הנעילה שלו.

הגבלות על נעילת דומיין

סיומות דומיין מסוימות אינן מאפשרות נעילה של הדומיין. במקרים כאלה, בזמן ביצוע הפעולות הנדרשות לשינוי הגדרת הנעילה של הדומיין, תופיע הודעה שנעילת הדומיין אינה זמינה ושלא ניתן לנעול את הדומיין.
האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?