Tungkol sa mga hosting provider

Web Hosting Provider

Ang web hosting provider ay isang kumpanya na nagbibigay-daan sa mga negosyo at indibidwal na gawing available ang mga website nila sa World Wide Web. Ang mga serbisyong inaalok ng mga web hosting provider ay nag-iiba-iba ngunit karaniwan ay may kasamang disenyo ng website, espasyo sa storage sa isang host, at connectivity sa Internet.

Para sa tulong sa paggamit ng mga third-party na web hosting provider na kasama sa Google Domains, tingnan ang Presensya sa Web.


Hosting Provider ng DNS

Ang hosting provider ng DNS ay isang kumpanyang nagpapanatili ng mga name server ng DNS.

Kung ginagamit mo ang mga name server ng Google, ibig sabihin, Google ang kumikilos bilang hosting provider ng DNS mo at awtomatiko kang makakatanggap ng 10M na DNS resolution kada taon. Kung gumagamit ka ng mga custom na name server, ibig sabihin, ang kumpanyang responsable para sa mga name server na iyon ang kumikilos bilang hosting provider ng DNS mo.

Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Mga name server.

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?