WHOIS – informacje

W tym artykule znajdziesz ogólne informacje o bazie danych WHOIS oraz wyszukiwaniu WHOIS. Zawiera on także informacje o pośredniczących adresach e-mail.

Jak to działa

Baza danych WHOIS zawiera informacje związane z domenami, takie jak:

  • informacje dotyczące rejestracji,
  • daty utworzenia i wygaśnięcia,
  • serwery nazw.

W bazie danych WHOIS możesz znaleźć informacje o domenie za pomocą wyszukiwania WHOIS.

Jak przeprowadzić wyszukiwanie WHOIS

Aby przeprowadzić wyszukiwanie WHOIS w Google Domains:

  1. Poszukaj domeny w Google Domains.
  2. Jeśli domeny nie można kupić, zobaczysz ikonę Niedostępna Zablokuj.
  3. Kliknij ikonę Przejdź na stronę WHOIS .
Google Domains zarządza wynikami wyszukiwania WHOIS związanymi tylko z domenami .com i .net. W przypadku innych domen tymi wynikami zarządza rejestr danej domeny. Możesz skorzystać z rejestracji prywatnej, ale to rejestr decyduje, które pola będą się wyświetlać w wyszukiwaniu WHOIS.

Pośredniczące adresy e-mail

W przypadku domen najwyższego poziomu (.com lub .net), jeżeli Twoje informacje WHOIS są ukryte, zwykle udostępniamy Ci pośredniczący adres e-mail dla takiej domeny, np. obrs8XXXlje@proxyregistrant.email. Jeżeli ktoś chce skontaktować się z Tobą w sprawie Twojej domeny, może użyć tego adresu e-mail. 

Wiadomości wysłane na pośredniczący adres e-mail są przekazywane na podany przez Ciebie kontaktowy adres e-mail abonenta domeny. Nie musisz nic robić, by skonfigurować ten adres albo przekazywanie poczty. Aby wyświetlić swój pośredniczący adres e-mail, przeprowadź wyszukiwanie WHOIS. Pamiętaj, że pośredniczący adres e-mail dla każdej domeny jest dynamiczny i może się zmieniać co 5–30 dni.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?