Tungkol sa WHOIS

Ang WHOIS ay isang protocol sa Internet na ginagamit sa paghahain ng query sa mga database para sa impormasyon tungkol sa mga domain.

Ang WHOIS database ay isang pampublikong naa-access na database na nag-iimbak ng impormasyon tungkol sa mga domain, kasama ang mga registrant at registrar ng domain, petsa ng paggawa at pag-expire, at name server.

Maaari kang maghain ng query sa isang WHOIS database sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Paghahanap sa WHOIS.

Magsagawa ng paghahanap sa WHOIS

Ang impormasyong nakaimbak sa isang WHOIS database ay maaaring ma-access ng sinumang naghahain ng mga query sa database gamit ang protocol ng WHOIS. Ang ganitong uri ng query ay karaniwang tinatawag bilang paghahanap sa WHOIS. Ang paghahanap sa WHOIS ay magbabalik ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa registrar, registrant, admin, at mga teknikal na kinatawan.

Maaari kang magsagawa ng paghahanap sa WHOIS sa Google Domains:

  1. Maghanap ng domain.

    Kung hindi ito available, maaari mong hanapin ang pangalan sa pamamagitan ng paghahanap sa WHOIS.

  2. I-click ang button na impormasyon ng WHOIS sa tabi ng domain name sa mga resulta ng paghahanap.

  3. Ang mga resulta ng paghahanap sa WHOIS ay ipapakita pagkalipas ng sandali.
Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?