สิทธิ์ ความรับผิดชอบ และข้อกำหนดในการให้บริการของผู้จดทะเบียน

สิทธิ์ของผู้จดทะเบียนชื่อโดเมน

สิทธิ์ของผู้จดทะเบียนชื่อโดเมน

 1. การจดทะเบียนชื่อโดเมนและบริการด้านความเป็นส่วนตัว/พร็อกซีที่คุณอาจใช้ร่วมด้วยต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงในการจดทะเบียนกับผู้รับจดทะเบียนที่ ICANN รับรอง
  • คุณมีสิทธิ์ที่จะดูข้อตกลงในการจดทะเบียนนี้ได้ทุกเมื่อ และสามารถดาวน์โหลดสำเนาไว้เพื่อเป็นหลักฐานได้
 2. คุณมีสิทธิ์ที่จะได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าถึงได้ดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลประจำตัวของผู้รับจดทะเบียนที่ ICANN รับรอง
  • ข้อมูลประจำตัวของผู้ให้บริการพร็อกซีและความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับผู้รับจดทะเบียน
  • ข้อกำหนดในการให้บริการของผู้รับจดทะเบียน รวมถึงข้อมูลราคาที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนชื่อโดเมน
  • ข้อกำหนดในการให้บริการ รวมถึงข้อมูลราคาที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านความเป็นส่วนตัวที่ผู้รับจดทะเบียนให้บริการ
  • บริการด้านการสนับสนุนลูกค้าที่ผู้รับจดทะเบียนและผู้ให้บริการด้านความเป็นส่วนตัวเสนอ รวมถึงวิธีเข้าถึงบริการเหล่านั้น
  • วิธีแจ้งข้อกังวลและแก้ไขข้อขัดแย้งกับผู้รับจดทะเบียน รวมถึงกับบริการด้านความเป็นส่วนตัวที่ผู้รับจดทะเบียนเสนอ และ
  • วิธีการที่อธิบายขั้นตอนในการจดทะเบียน จัดการ โอน ต่ออายุ และกู้คืนการจดทะเบียนชื่อโดเมนของผู้รับจดทะเบียน ซึ่งรวมถึงการดำเนินการผ่านบริการพร็อกซีหรือบริการความเป็นส่วนตัวที่ผู้รับจดทะเบียนให้บริการ
 3. คุณจะไม่ได้รับโฆษณาที่เป็นเท็จหรือบริการหลอกลวงจากผู้รับจดทะเบียน หรือผ่านบริการพร็อกซีหรือบริการความเป็นส่วนตัวที่ผู้รับจดทะเบียนมีให้ ซึ่งรวมถึงการประกาศที่หลอกลวง ค่าบริการแอบแฝง และการปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศของคุณ

ความรับผิดชอบของผู้จดทะเบียนชื่อโดเมน

 1. คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการที่ผู้รับจดทะเบียนโพสต์ ซึ่งรวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องจากผู้รับจดทะเบียน บริษัทรับจดทะเบียน และ ICANN
 2. คุณต้องอ่านข้อตกลงในการจดทะเบียนปัจจุบันและการอัปเดตใดๆ ของผู้รับจดทะเบียน
 3. คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจดทะเบียนและการใช้ชื่อโดเมนของคุณแต่เพียงผู้เดียว
 4. คุณต้องให้ข้อมูลแหล่งที่มาที่ถูกต้องในไดเรกทอรี เช่น WHOIS และอัปเดตข้อมูลทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง
 5. คุณต้องตอบกลับคำถามจากผู้รับจดทะเบียนภายในสิบห้า (15) วัน และรักษาข้อมูลบัญชีของผู้รับจดทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน หากคุณเลือกที่ต่ออายุการจดทะเบียนชื่อโดเมนโดยอัตโนมัติ คุณจะต้องรักษาข้อมูลการชำระเงินให้เป็นปัจจุบันด้วย

ข้อกำหนดในการให้บริการ

ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Domains จะระบุสิ่งที่คุณยอมรับและสิ่งที่ Google Domains สัญญาว่าจะมอบให้ไว้อย่างชัดเจนเมื่อคุณซื้อชื่อโดเมนจาก Google Domains คุณสามารถดูข้อกำหนดในการให้บริการฉบับสมบูรณ์ของ Google Domains ได้ที่ domains.google.com/tos

Google Domains จำหน่ายส่วนท้ายโดเมน (TLD) จำนวนมากที่มีข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมที่เจาะจงสำหรับบริษัทรับจดทะเบียนที่เป็นผู้รับผิดชอบส่วนท้ายโดเมนเหล่านั้น คุณสามารถดูข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับบริษัทรับจดทะเบียนได้ที่ domains.google.com/tos/tlds

อัปเดตกันยายน 2015

เราเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการแล้ว โปรดดูสรุปการเปลี่ยนแปลงด้านล่าง คลิกลิงก์ด้านบนเพื่อดูข้อตกลงเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการฉบับสมบูรณ์

สรุปการอัปเดตสำคัญในข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Domains

วันที่มีผล

ข้อกำหนดในการให้บริการใหม่จะมีผลกับลูกค้า Google Domains ที่ลงทะเบียนหรือโอนมาในโดเมนในวันที่หรือหลังวันที่ 18 กันยายน 2015 และมีผลกับลูกค้าทั้งหมดวันที่ 18 ตุลาคม 2015

การอัปเดตบริการการจดทะเบียนโดเมน

 • การรวมข้อกำหนดในการให้บริการที่ใช้กับ TLD บางรายการเข้าด้วยกัน โปรดดูที่ domains.google.com/tos/tlds
 • ข้อมูลที่อัปเดตสำหรับการโอนความเป็นเจ้าของโดเมนไปยังผู้รับจดทะเบียนโดเมนรายอื่น
 • คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของ Google Domain ในการยุติการจดทะเบียน
 • การอัปเดตเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในนโยบายของ ICANN และบริษัทรับจดทะเบียน

การอัปเดตอื่นๆ

 • การอัปเดตข้อจำกัดความรับผิด
 • เพิ่มคำนิยามเพิ่มเติม
 • คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการของบุคคลที่สามและบริการของ Google ที่ให้บริการผ่าน Google Domains

คลิกเพื่อดูข้อกำหนดในการให้บริการใหม่ของ Google Domains

คลิกเพื่อดูข้อกำหนดในการให้บริการเดิมของ Google Domains

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร