Innehavarnas rättigheter, skyldigheter och användarvillkor

Domännamnsinnehavares rättigheter

Domännamnsinnehavares rättigheter

 1. Din domännamnsregistrering och eventuella sekretess-/proxytjänster du använder i samband med den måste omfattas av ett registreringsavtal med en ICANN-godkänd registrar.
  • Du är berättigad att läsa detta registreringsavtal när som helst och ladda ned en kopia att behålla.
 2. Du är berättigad till exakt och tillgänglig information om:
  • Identiteten på din ICANN-godkända registrar.
  • Identiteten på eventuella proxy- eller sekretesstjänstleverantörer som är kopplade till din registrar.
  • Din registrars användarvillkor, inklusive prisinformation, som gäller för domännamnsregistreringar.
  • Användarvillkoren, inklusive prisinformation, som gäller för eventuella sekretesstjänster som erbjuds av din registrar.
  • Kundsupporttjänster som erbjuds av din registrar och leverantören av sekretesstjänster och hur du kommer åt dem.
  • Hur du påtalar problem och löser tvister med registraren och eventuella sekretesstjänster som erbjuds av dem.
  • Anvisningar som förklarar din registrars processer för registrering, hantering, överföring, förnyelse och återställning av domännamnsregistreringar, inklusive via eventuella proxy- eller sekretesstjänster som gjorts tillgängliga genom registraren.
 3. Du ska inte bli utsatt för falsk marknadsföring eller bedrägligt uppförande från din registrar eller genom en proxy- eller sekretesstjänst som gjorts tillgänglig av din registrar. Detta omfattar vilseledande meddelanden, dolda avgifter och metoder som är olagliga under konsumentskyddslagen i ditt land.

Domännamnsinnehavares skyldigheter

 1. Du måste följa användarvillkoren som publicerats av registraren, inklusive tillämpliga policyer från registraren, registret och ICANN.
 2. Du måste läsa registrarens aktuella registreringsavtal tillsammans med eventuella uppdateringar.
 3. Du påtar dig hela ansvaret för registreringen och användningen av ditt domännamn.
 4. Du måste lämna korrekta uppgifter för publicering i kataloger som WHOIS, och direkt uppdatera dessa med eventuella ändringar.
 5. Du måste svara på frågor från din registrar inom femton (15) dagar och hålla kontoinformationen hos registraren aktuell. Om du väljer att din domännamnsregistrering ska förnyas automatiskt måste du även se till att betalningsinformationen är aktuell.

Användarvillkor

Användarvillkoren för Google Domains beskriver exakt vad du samtycker till och vad Google Domains lovar att tillhandahålla när du köper ett domännamn från Google Domains. Du kan visa de fullständiga användarvillkoren för Google Domains på domains.google.com/tos.

Google Domains säljer många domänändelser (toppdomäner) som har ytterligare användarvillkor som är specifika för de register som är ansvariga för dessa domänändelser. Du kan visa de registerspecifika användarvillkoren på domains.google.com/tos/tlds.

Uppdatering, september 2015:

Vi har ändrat användarvillkoren. Ändringarna sammanfattas nedan. Klicka på länken ovan för att se hela användarvillkorsavtalet.

Sammanfattning av större uppdateringar av användarvillkoren för Google Domains:

Startdatum:

De nya användarvillkoren kommer att gälla för Google Domains-kunder som registrerar eller överför en domän till sitt konto i Google Domains från och med den 18 september 2015 och för alla kunder från och med den 18 oktober 2015.

Uppdateringar av domänregistreringstjänsten

 • Konsolidering av användarvillkoren som gäller för vissa toppdomäner. Du kan läsa dem på domains.google.com/tos/tlds.
 • Uppdaterad information om överföring av ditt domänägarskap till en annan domänregistrar.
 • Förtydligande om Google Domains rättigheter att säga upp registreringar.
 • Uppdateringar som rör de senaste ändringarna i ICANN- och registerpolicyer.

Övriga uppdateringar

 • Uppdateringar av ansvarsbegränsning.
 • Ytterligare definitioner har lagts till.
 • Fler förtydliganden om din användning av tredjepartstjänster och andra Google-tjänster som är tillgängliga genom Google Domains.

Klicka för att visa de nya användarvillkoren för Google Domains.

Klicka för att visa de tidigare användarvillkoren för Google Domains.

 

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?