Hết hạn và xóa đăng ký miền

Thông báo nhắc nhở về hết hạn tên miền

Khoảng một tháng trước khi miền của bạn hết hạn đăng ký, chúng tôi sẽ gửi email đến chủ sở hữu tên đã đăng ký kèm theo hướng dẫn gia hạn đăng ký. Sau đó, khoảng một tuần trước khi bạn hết hạn đăng ký, chúng tôi sẽ gửi một email khác kèm theo hướng dẫn tương tự. Bạn nhất thiết phải theo dõi và chú ý đến những email này vì chúng tôi muốn giúp bạn giữ lại tên miền.

Gia hạn sau khi hết hạn

Nếu bạn không gia hạn đăng ký trước khi hết hạn, thì điều sau đây sẽ xảy ra:

 • Từ 1 đến 30 ngày* sau khi hết hạn:

  Thời gian gia hạn: Tên miền của bạn sẽ được đặt ở trạng thái giữ, tức là người xem sẽ không thể truy cập trang web của bạn.

  Trong vòng năm ngày sau khi đăng ký của bạn hết hạn, chúng tôi sẽ gửi thêm một thông báo hết hạn qua email đến người nắm giữ tên đã đăng ký. Email này sẽ bao gồm hướng dẫn gia hạn đăng ký của bạn.

  Không mất phí bổ sung khi gia hạn trong khoảng thời gian này. Gia hạn sẽ bị tính phí với giá chuẩn. Xem danh sách TLD được hỗ trợ và giá để xác định giá chuẩn khi gia hạn miền.

 • Từ 31 đến 60 ngày* sau khi hết hạn:

  Thời gian gia hạn khôi phục: Tên miền của bạn sẽ được chuẩn bị để xóa. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ liên hệ với người quản lý hệ thống tên miền (miền cấp cao nhất) có chứa miền của bạn và hệ thống tên miền sẽ tắt phân giải DNS cho miền của bạn. Từ ngày thứ 31 đến ngày thứ 60, bạn vẫn có thể khôi phục tên miền, nhưng bạn sẽ bị tính thêm phí nếu quá trình này thành công. Phí khôi phục được xác định bởi hệ thống tên miền và sẽ khác nhau đối với các đuôi miền (TLD) khác nhau. Xem Bài viết tham chiếu đuôi miền (TLD) cho miền của bạn để biết số tiền phí khôi phục. 

 • 61 ngày* sau khi hết hạn:

  Nếu chúng tôi vẫn chưa nhận được hồi âm của bạn trước thời điểm này, thì miền sẽ được đánh dấu để xóa. Người khác sẽ sớm có thể mua miền của bạn.

*Lưu ý: Khoảng thời gian liệt kê ở trên đúng với hầu hết các miền nhưng một số phần cuối cùng của tên miền có thời gian gia hạn và khôi phục khác. Xem phần Tham chiếu phần cuối cùng của tên miền (TLD) để biết Thời gian ân hạnThời gian ân hạn khôi phục cho tên miền của bạn.

Tất cả điều này có nghĩa là gì?

 • Bạn sẽ có 30 ngày (đối với hầu hết các miền*) sau khi đăng ký hết hạn để gia hạn miền với giá chuẩn.
 • Sau 30 ngày*, miền sẽ vẫn có thể gia hạn nhưng bạn phải trả thêm phí -- thường là $100 (đối với miền .com). Số tiền phí khôi phục được xác định bởi hệ thống tên miền và khác nhau đối với mỗi đuôi miền. Xem Bài viết tham chiếu đuôi miền (TLD) cho miền của bạn để biết số tiền phí khôi phục. 
 • Sau 60 ngày*, sẽ không còn cách nào để gia hạn và bạn sẽ mất miền.

Đôi khi, tất cả chúng ta đều quên. Đặt tự động gia hạn trong tài khoản có thể giúp bạn tránh được rắc rối của việc gia hạn thủ công và không cần phải thực hiện bất kỳ bước nào ở trên.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?