Pag-expire at pag-delete ng mga pagpaparehistro ng domain

Paunawang paalala sa Pag-expire ng Domain Name

Isang buwan bago mag-expire ang pagpaparehistro ng iyong domain, magpapadala kami ng email sa nakarehistrong name holder na may kasamang mga tagubilin para sa pag-renew ng iyong pagpaparehistro. Pagkatapos, isang linggo bago mag-expire ang iyong pagpaparehistro, magpapadala kami ng isa pang email na may katulad na mga tagubilin. Mahalagang antabayanan at bigyang-pansin mo ang mga email na ito, dahil gusto namin kayong tulungan na mapanatili ang iyong domain name.

Pag-renew pagkalipas ng pag-expire

Kung hindi mo ire-renew ang iyong pagpaparehistro bago ito mag-expire, narito ang mangyayari:

 • Mula araw 1 hanggang 30* pagkatapos ng pag-expire:

  Palugit na panahon sa pag-renew: Iho-hold ang iyong domain name, ang ibig sabihin, hindi na madidirekta sa iyong website ang mga viewer.

  Sa loob ng limang araw pagkatapos mag-expire ng iyong pagpaparehistro, magpapadala kami ng karagdagang paunawa sa pag-expire sa pamamagitan ng email sa nakarehistrong name holder. Kasama sa email na ito ang mga tagubilin para sa pag-renew ng iyong pagpaparehistro.

  Walang karagdagang bayarin sa pag-renew sa yugto ng panahon na ito. Sisingilin ang mga pag-renew sa pamantayang rate. Tingnan ang listahan ng mga sinusuportahang TLD at presyo upang matukoy ang pamantayang rate sa pag-renew ng iyong domain.

 • Mula araw 31 hanggang 60* pagkatapos ng pag-expire:

  Palugit na panahon sa pag-restore: Ihahanda ang iyong domain name para sa pag-delete. Ang ibig sabihin nito, makikipag-ugnayan kami sa manager ng registry (sa pinakamataas na antas ng domain) kung saan matatagpuan ang iyong domain, at idi-disable ng registry ang resolusyon ng DNS sa iyong domain. Mula araw 31 hanggang araw 60, maaari mo pa ring i-restore ang iyong domain name, ngunit sisingilin ka ng karagdagang bayarin kung matagumpay ang proseso. Tutukuyin ng registry ang bayarin sa pag-restore at magiging iba't iba ito para sa iba't ibang extension ng domain (mga TLD). Tingnan ang artikulo ng sanggunian sa Extension ng domain (TLD) para sa iyong domain upang malaman ang halaga ng bayarin sa pag-restore. 

 • 61 araw* pagkatapos ng pag-expire:

  Kung hindi pa kami nakakatanggap ng tugon mula sa iyo sa panahong ito, mamarkahan ang domain para sa pag-delete. Maaari nang bilhin ng ibang tao ang iyong domain.

*Tandaan: Ang mga yugto ng panahon na nakalista sa itaas ay totoo para sa karamihan ng domain, ngunit may ilang extension ng domain na may ibang panahon para sa pag-renew at pag-restore. Tingnan ang sanggunian ng Extension ng domain (TLD) para sa Palugit na panahon sa pag-renew at Palugit na panahon sa pag-restore para sa iyong domain.

Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito?

 • Magkakaroon ka ng 30 araw (para sa karamihan ng domain*) pagkatapos mag-expire ng iyong pagpaparehistro upang i-renew ang iyong domain sa pamantayang rate.
 • Pagkalipas ng 30 araw*, magiging posible pa rin na mag-renew, ngunit kakailanganin mong magbayad ng karagdagang bayarin--karaniwang $100 (para sa isang .com na domain). Ang halaga ng bayarin sa pag-restore ay tutukuyin ng registry at iba't iba ito para sa bawat extension ng domain. Tingnan ang artikulo ng sanggunian sa Extension ng domain (TLD) para sa iyong domain upang malaman ang halaga ng bayarin sa pag-restore. 
 • Pagkalipas ng 60 araw*, wala nang anumang iba pang paraan upang mag-renew, at mawawala na sa iyo ang iyong domain.

Lahat tayo ay nakakalimot paminsan-minsan. Kapag itinakda mo ang awtomatikong pag-renew sa iyong account, maaaring hindi ka na mahirapan sa manual na pag-renew at sa pangangailangan na isagawa ang alinman sa mga hakbang sa itaas.

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?