Đăng ký riêng tư

Trước khi bạn bắt đầu ...

Hạn chế đối với đăng ký riêng tư

Các miền cấp cao nhất (TLD hoặc đuôi miền) sau đây không hỗ trợ đăng ký riêng tư:

 • .CO.IN
 • .CO.NZ
 • .CO.UK
 • .IN
 • .JP
 • .US
Lưu ý về miền .CO.UK: Google Domains không cung cấp đăng ký riêng tư cho tên miền .CO.UK. Hệ thống tên miền, Nominet, yêu cầu tổ chức đăng ký tên miền như Google Domains thu thập chi tiết liên hệ chính xác cho tất cả người dùng. Nominet cho phép một số chủ sở hữu miền phi thương mại từ chối hiển thị chi tiết liên hệ WHOIS công khai. Xem Chính sách WHOIS của Nominet. Chủ sở hữu miền đáp ứng được các tiêu chuẩn đủ điều kiện có thể từ chối trực tiếp thông qua trang đăng nhập của người đăng ký trên Nominet.

Khi bạn mua miền, bạn phải chọn tùy chọn bảo mật. Tùy chọn do bạn chọn sẽ bật hoặc tắt đăng ký riêng tư (xem Cài đặt đăng ký riêng tư dưới đây). Bạn có thể thay đổi cài đặt bảo mật bất kỳ lúc nào.

Để bật hoặc tắt đăng ký riêng tư, hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấp vào Miền của tôi trong thanh điều hướng và nhấp vào tên miền.
 2. Nhấp vào tab Cài đặt Settings (gear icon).
 3. Cuộn xuống phần Đăng ký riêng tư.
 4. Chọn tùy chọn bảo mật:
  • Đặt thông tin của tôi riêng tư (bật đăng ký riêng tư)
  • Đặt thông tin của tôi công khai (tắt đăng ký riêng tư)

 

Trợ giúp thêm ...

Giới thiệu về nhà cung cấp dịch vụ đăng ký riêng tư

Đăng ký riêng tư được cung cấp bởi một nhà cung cấp bên thứ ba và phải tuân theo các điều khoản bổ sung.

Trước khi bạn bật đăng ký riêng tư, vui lòng xem phần Điều khoản dịch vụ của bên thứ ba.

Cài đặt đăng ký riêng tư

Cài đặt đăng ký riêng tư của bạn xác định thông tin liên hệ được trả về khi tra cứu WHOIS:

 • Đặt thông tin của tôi riêng tư - Thông tin liên hệ của nhà cung cấp bảo mật bên thứ ba được trả về.
 • Đặt thông tin của tôi công khai - Thông tin liên hệ cá nhân của bạn được trả về.

Cài đặt đăng ký riêng tư của bạn xác định thông tin liên hệ được ủy thác:

 • Đặt thông tin của tôi riêng tư - Thông tin liên hệ của nhà cung cấp bảo mật bên thứ ba được ủy thác.
 • Đặt thông tin của tôi công khai - Thông tin liên hệ cá nhân của bạn được ủy thác.
Đăng ký riêng tư và tra cứu WHOIS

Đăng ký riêng tư giúp bảo vệ thông tin liên hệ của bạn trước spam và các hình thức lạm dụng khác. Nếu bạn bật đăng ký riêng tư (đặt thông tin của tôi riêng tư), khi ai đó tra cứu WHOIS trên miền của bạn, thông tin liên hệ thay thế do nhà cung cấp bảo mật bên thứ ba cung cấp sẽ được trả về. Thông tin liên hệ cá nhân của bạn sẽ không được trả về; thông tin sẽ vẫn riêng tư.

Định dạng địa chỉ email thay thế sẽ khác nhau tùy theo hệ thống tên miền chịu trách nhiệm cho miền của bạn là tổ chức đăng ký tên miền hay hệ thống tên miền:

 • Tổ chức đăng ký tên miền sử dụng địa chỉ email được mã hóa. Địa chỉ email được mã hóa với vai trò là biện pháp bảo mật sẽ được thay thế 14 ngày một lần. Ví dụ: [encrypted_string]@example.com.[privacy_provider]
 • Hệ thống tên miền sử dụng địa chỉ email không được mã hóa. Ví dụ: owner@example.com.[privacy_provider]

Thư thực tế gửi tới địa chỉ thay thế sẽ được chuyển tiếp đến địa chỉ cá nhân của bạn trên bản ghi. Tương tự, email gửi tới địa chỉ email thay thế sẽ được chuyển tiếp đến địa chỉ email cá nhân của bạn trên bản ghi. Nếu bạn bật đăng ký riêng tư, hãy đảm bảo bạn không nhầm lẫn các email này với email spam.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?