Pribadong pagpaparehistro

Bago ka magsimula ...

Mga paghihigpit para sa pribadong pagpaparehistro

Hindi sinusuportahan ng mga sumusunod na pinakamataas na antas ng domain (pinakamataas na antas ng domain, TLD o extension ng domain) ang pribadong pagpaparehistro:

 • .CO.IN
 • .CO.NZ
 • .CO.UK
 • .FR
 • .IN
 • .JP
 • .US
Dapat na tandaan para sa mga .CO.UK na Domain: Hindi nag-aalok ang Google Domains ng pribadong pagpaparehistro para sa mga .CO.UK na domain name. Iniaatas ng registry, ang Nominet, sa mga nagpaparehistro tulad ng Google Domains na magkolekta ng mga tumpak na detalye sa pakikipag-ugnayan para sa lahat ng user. Nagbibigay-daan ang Nominet sa ilang hindi komersyal na may-ari ng domain na mag-opt out sa pagpapakita sa publiko ng mga detalye sa pakikipag-ugnayan ng WHOIS. Tingnan ang Mga patakaran sa WHOIS ng Nominet. Ang mga may-ari ng domain na nakakatugon sa mga kwalipikasyon ay maaaring direktang mag-opt out sa pamamagitan ng page sa pag-login ng nagpaparehistro ng Nominet.

Kapag bumili ka ng domain, dapat kang pumili ng opsyon sa privacy. Ang pipiliin mong opsyon ay mag-e-enable o magdi-disable sa pribadong pagpaparehistro (tingnan ang Mga setting ng pribadong pagpaparehistro sa ibaba). Maaari mong baguhin ang iyong setting ng privacy anumang oras.

Upang i-on o i-off ang pribadong pagpaparehistro, gawin ang sumusunod:

 1. I-click ang Aking mga domain sa navbar at i-click ang domain name.
 2. I-click ang tab na Mga Setting Settings (gear icon).
 3. Mag-scroll pababa sa seksyong Pribadong pagpaparehistro.
 4. Pumili ng opsyon sa privacy:
  • Gawing pribado ang aking impormasyon (i-on ang pribadong pagpaparehistro)
  • Gawing pampubliko ang aking impormasyon (i-off ang pribadong pagpaparehistro)

 

Higit pang tulong ...

Tungkol sa mga service provider ng pribadong pagpaparehistro

Ang pribadong pagpaparehisto ay inihahatid ng isang third-party na provider at napapailalim ito sa mga karagdagang tuntunin.

Bago mo i-enable ang pribadong pagpaparehistro, pakitingnan ang Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Third Party.

Mga setting ng pribadong pagpaparehistro

Tinutukoy ng setting ng pribadong pagpaparehistro ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan na magiging resulta ng mga paghahanap sa WHOIS:

 • Gawing pribado ang aking impormasyon - Ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng privacy provider na third-party ang ipapakita.
 • Gawing pampubliko ang aking impormasyon - Ang iyong personal na impormasyon sa pakikipag-ugnayan ang ipapakita.

Tinutukoy ng setting ng pribadong pagpaparehistro ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan na naka-escrow:

 • Gawing pribado ang aking impormasyon - Ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng privacy provider na third-party ang naka-escrow.
 • Gawing pampubliko ang aking impormasyon - Ang iyong personal na impormasyon sa pakikipag-ugnayan ang naka-escrow.
Pribadong pagpaparehistro at mga paghahanap sa WHOIS

Tumutulong ang pribadong pagpaparehistro na maprotektahan ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan mula sa pag-spam at iba pang uri ng pag-abuso. Kung ie-enable mo ang pribadong pagpaparehistro (gawing pribado ang aking impormasyon), kapag may nagsagawa ng paghahanap sa WHOIS sa iyong domain, ipapakita ang kahaliling impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng privacy provider na third-party. Hindi ipapakita ang iyong personal na impormasyon sa pakikipag-ugnayan; at mananatili itong pribado.

Ang format ng kahaliling email address ay mag-iiba-iba depende sa kung ang registry na responsable para sa iyong domain ay manipis na registry o makapal na registry:

 • Ang mga manipis na registry ang gumagamit ng mga naka-encrypt na email address. Bilang hakbang na panseguridad, ang naka-encrypt na email address ay papalitan kada 14 na araw. Halimbawa: [encrypted_string]@example.com.[privacy_provider]
 • Ang mga makapal na registry ay gumagamit ng mga hindi naka-encrypt na email address. Halimbawa: owner@example.com.[privacy_provider]

Ang ipinadalang pisikal na liham sa kahaliling address ay ipapasa sa iyong personal na address na nasa talaan. Gayundin, ang mga ipinadalang email sa kahaliling email address ay ipapasa sa iyong personal na email address na nasa talaan. Kung ie-enable mo ang pribadong pagpaparehistro, tiyaking hindi ka magkakamaling isipin na spam ang mga email na ito.

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?