เกี่ยวกับการโอนโดเมนไปยัง Google Domains

หากต้องการโอนโดเมนไปยัง Google Domains คุณหรือคนอื่นต้องจัดการโดเมนผ่านผู้จดทะเบียนรายอื่น

หากมีการลงทะเบียนโดเมนกับ Google Domains อยู่แล้ว คุณจะโอนโดเมนระหว่างบัญชี Google Domains ได้

ขั้นตอนในการโอนโดเมน

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อโอนโดเมนไปยัง Google Domains

  1. อ่านข้อกำหนดในการโอนโดเมน
  2. เตรียมโอนโดเมน
  3. โอนโดเมน
  4. ตรวจสอบสถานะการโอนโดเมน
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร