โอนโดเมนเข้า

โอนโดเมนเข้า

คุณสามารถโอนโดเมนเข้าในบัญชี Google Domains

หมายเหตุ: เจ้าของปัจจุบันต้องทำงานกับคุณเพื่อเตรียมโดเมนสำหรับการโอนและต้องอนุญาตให้โอนโดเมน

 • ชื่อโดเมนที่คุณเป็นเจ้าของอยู่ที่ผู้รับจดทะเบียนรายอื่น
 • ชื่อโดเมนที่ผู้ใช้รายอื่นเป็นเจ้าของมีดังนี้
  • ภายใน Google Domains
  • อยู่ที่ผู้รับจดทะเบียนรายอื่น

เริ่มต้นการโอน

 1. การเริ่มต้นการโอนมี 2 วิธี ดังนี้
  1. ค้นหาชื่อโดเมนที่ต้องการโอน จากนั้นคลิกปุ่มโอนถัดจากโดเมนนั้นในผลการค้นหา
  2. คลิกโอนในเมนูการนำทางด้านซ้ายมือ และป้อนโดเมนที่ต้องการโอน
 2. เมื่อคุณคลิกดำเนินการต่อ ระบบจะเริ่มขั้นตอนการโอน  

 

ก่อนที่จะโอนจากผู้รับจดทะเบียนรายอื่น ...

ค่าใช้จ่าย

คุณต้องซื้อการจดทะเบียนเพิ่มอีก 1 ปีหากต้องการโอนโดเมนจากผู้รับจดทะเบียนรายอื่น ดังนั้นค่าใช่จ่ายในการโอนโดเมนก็คือราคาการจดทะเบียนโดเมนนั้นเป็นระยะเวลา 1 ปี ตัวอย่างเช่น หากโดเมน .com ราคา $12 ต่อปี คุณจะสามารถโอนโดเมนนั้นมายัง Google Domains ได้โดยเสียค่าใช้จ่าย $12 เพื่อซื้อการจดทะเบียนเพิ่มอีก 1 ปี หากโดเมนจดทะเบียนไว้จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2019 ก่อนที่จะโอน โดเมนก็จะต้องจดทะเบียนจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2020 หลังจากที่โอนแล้ว

 • หมายเหตุ/0}: หากมีการต่ออายุโดเมนอัตโนมัติในช่วง 45 วันที่ผ่านมา (ระยะเวลาผ่อนผันการต่ออายุ) คุณอาจยกเลิกการต่ออายุกับผู้รับจดทะเบียนปัจจุบันและขอเงินคืนสำหรับการต่ออายุนั้น ในกรณีเช่นนี้ เมื่อ Google Domains เพิ่มระยะเวลา 1 ปีในขั้นตอนการโอนเข้า คุณจะไม่เห็นว่าวันที่หมดอายุของการจดทะเบียนเพิ่มขึ้น คุณมีสิทธิ์ขอเงินสำหรับการต่ออายุอัตโนมัติคืนจากผู้รับจดทะเบียนปัจจุบัน คุณอาจต้องติดต่อผู้รับจดทะเบียนดังกล่าวเรื่องการคืนเงินจำนวนนี้
 • โดเมน .jp ไม่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนเพิ่มอีก 1 ปี และจะไม่มีการเรียกเก็บเงิน 

ข้อจำกัดในการโอนจากผู้รับจดทะเบียนรายอื่น

โปรดอ่านข้อจำกัดต่อไปนี้

 • หากคุณซื้อหรือโอนโดเมนโดยใช้ผู้รับจดทะเบียนปัจจุบันเมื่อไม่นานมานี้ คุณจะต้องรอ 60 วันก่อนที่จะสามารถโอนโดเมนมายัง Google Domains ได้
  • หมายเหตุ: ผู้รับจดทะเบียนบางรายอาจบังคับให้คุณรอนานขึ้นจนกว่าจะโอนได้ ลองตรวจสอบเอกสารของผู้รับจดทะเบียนปัจจุบันเพื่อดูข้อจำกัดเพิ่มเติม
 • ICANN กำหนดให้คุณจดทะเบียนโดเมนเป็นระยะเวลาเพิ่มอีก 1 ปีเมื่อทำการโอน หากการดำเนินการนี้จะทำให้โดเมนของคุณมีระยะเวลาการจดทะเบียนสูงสุดเกินที่กำหนดไว้ที่ 10 ปี (5 ปีสำหรับโดเมน .co) คุณจะยังไม่สามารถโอนโดเมนมายัง Google Domains ได้
  • ยกเว้นโดเมน .co.nz การโอนโดเมน .co.nz ต้องเสียค่าธรรมเนียม $20 แต่จะไม่รวมการจดทะเบียนเพิ่มอีก 1 ปี
 • หากบริษัทรับจดทะเบียนที่รับผิดชอบโดเมนดำเนินการด้านการดูแลระบบที่ชัดเจนกับโดเมนของคุณ คุณจะไม่สามารถโอนโดเมนได้จนกว่าจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว
   

โอนโดเมนเข้าจากผู้รับจดทะเบียนรายอื่น

การโอนโดเมนเข้ามายัง Google Domains มี 6 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมโดเมนสำหรับการโอน

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ที่ผู้รับจดทะเบียนปัจจุบัน

เคล็ดลับ: ขอแนะนำให้เปิดหน้าต่างหรือแท็บของเบราเซอร์เพิ่มสำหรับบัญชี Google Domains อื่นหรือผู้รับจดทะเบียนอื่น

ปลดล็อกโดเมน ล็อกโดเมนทำให้ไม่สามารถโอนโดเมนได้ ผู้รับจดทะเบียนส่วนใหญ่เรียกล็อกโดเมนว่า "ล็อกโดเมน" "ล็อกการจดทะเบียน" "ล็อกการโอน" หรือแค่ "ล็อก"

ค้นหาผู้รับจดทะเบียนปัจจุบันในรายการวิธีการสำหรับผู้รับจดทะเบียนรายอื่น และทำตามวิธีการเพื่อปลดล็อกโดเมนสำหรับการโอนและรับรหัสการให้สิทธิ์

ตั้งค่าข้อมูล WHOIS ให้เป็นสาธารณะ ผู้รับจดทะเบียนส่วนใหญ่เรียก "การจดทะเบียนแบบส่วนตัว" "ความเป็นส่วนตัว WHOIS" "ความเป็นส่วนตัวในการจดทะเบียน" หรือแค่ "ความเป็นส่วนตัว"

หมายเหตุ: ข้อมูลติดต่อ WHOIS ของคุณจะเป็นสาธารณะขณะที่ดำเนินการโอนอยู่ หลังจากโอนโดเมนสำเร็จแล้ว คุณสามารถตั้งค่าข้อมูลให้เป็นส่วนตัวได้อีกครั้ง

ยืนยันที่อยู่อีเมลติดต่อของผู้จดทะเบียน ลงชื่อเข้าใช้ผู้รับจดทะเบียนและตรวจสอบให้อีเมลติดต่อของคุณเป็นปัจจุบัน Google Domains จะส่งการแจ้งการยืนยันการโอนไปยังอีเมลของผู้จดทะเบียนที่อยู่ในข้อมูลติดต่อ WHOIS

รับรหัสการให้สิทธิ์จากผู้รับจดทะเบียน ผู้รับจดทะเบียนส่วนใหญ่เรียกรหัสนี้ว่า "รหัสการให้สิทธิ์" "รหัสการโอน" หรือ "รหัส EPP" รหัสการให้สิทธิ์เป็นสตริงอักขระที่ไม่ซ้ำ ตัวอย่างเช่น "5YcCd!X&W@q0Xozj"

หมายเหตุ: สำหรับโดเมน .jp ลองหาโค้ด REG-ID ซึ่งควรอยู่ในรูปแบบ "REG-##-####-####"
ผู้รับจดทะเบียนบางรายจะไม่ระบุโค้ด REG-ID ให้ หากไม่พบโค้ด REG-ID ในเว็บไซต์ของผู้รับจดทะเบียน ลองป้อน
REG-00-0000-0000
การโอนจะดำเนินการและได้รับการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทางอีเมล
 
เคล็ดลับ: หากใช้โค้ด REG-ID "REG-00-0000-0000" แล้วการโอนล้มเหลว อาจเป็นไปได้ว่าผู้รับจดทะเบียนจะมีการระบุโค้ด REG-ID ไว้แล้ว คุณอาจต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนของผู้รับจดทะเบียนเพื่อรับโค้ด

 

Note: For .jp domains, look for the REG-ID code. It should have the format of "REG-##-####-####"
Some registrars do not provide a REG-ID Code. If you cannot find the REG-ID code in your registrar's site, enter:
REG-00-0000-0000
The transfer will proceed and be authenticated through email.
 
Tip: if you use the REG-ID code "REG-00-0000-0000" and your transfer fails, it is likely your registrar does provide a REG-ID code. You may need to contact your registrar's support to get the code.

 

ทำตามขั้นตอนถัดไปใน Google Domains

ลงชื่อเข้าใช้ Google Domains ด้วยบัญชีที่คุณจะโอนโดเมนเข้า

ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงที่ทำในผู้รับจดทะเบียนปัจจุบันมีผลแล้ว ดังนี้

หากหน้าจอยังคงบอกว่าโดเมนล็อกอยู่ ให้คลิกปุ่มรีเฟรช

    

อาจใช้เวลาถึง 20 นาทีเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล หากผ่านไป 20 นาทีแล้วแต่โดเมนยังคงล็อกอยู่ ให้กลับไปยังผู้รับจดทะเบียนปัจจุบันและตรวจสอบว่าปลดล็อกโดเมนแล้ว

หากหน้าจอยังคงบอกว่าโดเมนเป็นแบบส่วนตัว ให้คลิกปุ่มรีเฟรช
    

อาจใช้เวลาถึง 20 นาทีเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล หากผ่านไป 20 นาทีแล้วแต่โดเมนยังคงล็อกอยู่ ให้กลับไปยังผู้รับจดทะเบียนปัจจุบันและตรวจสอบว่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในการจดทะเบียนเป็นแบบสาธารณะแล้ว

ยืนยันอีเมลติดต่อของผู้จดทะเบียน อย่าลืมว่า Google Domains จะส่งการแจ้งการยืนยันการโอนมายังที่อยู่อีเมลนี้

ใต้รับหัสการให้สิทธิ์ ให้ป้อนรหัสการให้สิทธิ์ที่ได้รับจากขั้นตอนย่อย d ด้านบน และคลิกปุ่มยอมรับและดำเนินการต่อ
    

ขั้นตอนที่ 2: นำเข้าการตั้งค่าเว็บของโดเมน

เลือกว่าจะให้ Google Domains ตรวจหาและนำเข้าการตั้งค่าเว็บปัจจุบันหรือไม่

หากคุณเลือกตรวจหาและนำเข้าการตั้งค่าปัจจุบันของโดเมนของฉัน Google Domains จะแสดงระเบียนทรัพยากร DNS ของโดเมนที่พบใต้ตัวเลือกทันที

Google domains จะทำการค้นหา DNS เพื่อค้นหาระเบียนทรัพยากรที่เชื่อมโยงกับโดเมนย่อยที่พบบ่อยที่สุด (@, www, blog ฯลฯ) โปรดทราบว่า:

คุณสามารถแก้ไข ลบ หรือเพิ่มในระเบียนที่ Google Domains จะนำเข้าได้

ขั้นตอนที่ 3: โอน

Google Domains จะแสดงวันที่หมดอายุปัจจุบันของโดเมนกับผู้รับจดทะเบียนปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มการจดทะเบียนอีก 1 ปี (จำเป็นสำหรับการโอน) และวันที่หมดอายุใหม่ของโดเมนหลังการโอน

หมายเหตุ:

คลิกยอมรับและดำเนินการต่อเพื่อเริ่มต้นการโอนและชำระค่าจดทะเบียนเพิ่มเติม 1 ปี

ขั้นตอนที่ 4: ป้อน/ยืนยันข้อมูลติดต่อ

ป้อนข้อมูลติดต่อในกล่องโต้ตอบยืนยันข้อมูลติดต่อ ซึ่งเป็นข้อมูลบังคับเพื่อให้ผู้รับจดทะเบียนสามารถติดต่อคุณได้

เลือกว่าจะตั้งค่าข้อมูลนี้เป็นแบบส่วนตัวหรือสาธารณะ หากคุณเลือกตั้งค่าข้อมูลเป็นแบบส่วนตัว จะมีคุณและ Google Domains เท่านั้นที่จะเห็นข้อมูลนี้

ดูเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม 

ขั้นตอนที่ 5: ชำระค่าการจดทะเบียนเพิ่มอีก 1 ปี

ในกล่องโต้ตอบวิธีการชำระเงิน ให้ป้อนข้อมูลการชำระเงินหรือเลือกวิธีการชำระเงินที่คุณเคยใช้กับ Google

ดูชำระเงินด้วย Google เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 6: ยืนยันการโอนในอีเมล

คุณจะได้รับอีเมลถึงที่อยู่อีเมลของผู้จดทะเบียนโดเมน (ซึ่งเป็นที่อยู่ที่คุณยืนยันในขั้นตอนที่ 5 ด้านบน)

ผู้รับจดทะเบียนก่อนหน้าอาจใช้เวลาถึง 7 วันในการปล่อยโดเมนหลังจากที่คุณอนุมัติการโอนแล้ว ดูข้อความสถานะในหน้าการโอนเข้าใน Google Domains เพื่อตรวจสอบสถานะการโอน

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการโอนเข้า

เราดีใจที่คุณใช้บริการของเรา ภาพรวมขั้นตอนในการโอนเข้ามีดังนี้

 1. ผู้จดทะเบียน: (ที่เว็บไซต์ของผู้รับจดทะเบียน) เตรียมโดเมนสำหรับการโอน (ปิดการจดทะเบียนแบบส่วนตัว อัปเดตข้อมูลติดต่อ ปลดล็อกโดเมน และรับรหัสการให้สิทธิ์)
 2. ผู้จดทะเบียน: (ที่ Google Domains) ในหน้าการโอน ให้ยืนยันว่าโดเมนพร้อมโอนแล้ว ให้รหัสการให้สิทธิ์ และเพิ่มการจดทะเบียนอีก 1 ปี
 3. Google: ดำเนินการค้นหา WHOIS เพื่อรับข้อมูลติดต่อและส่งอีเมลไปยังผู้จดทะเบียนเพื่อขอให้อนุมัติ (หรือยกเลิก) การโอน
 4. ผู้จดทะเบียน: ตอบกลับอีเมลจาก Google Domains และอนุมัติ (หรือยกเลิก) การโอน
 5. Google: หากได้รับอนุมัติก็จะให้รหัสการให้สิทธิ์แก่รีจิสทรีที่รับผิดชอบโดเมนนั้น
 6. รีจิสทรี: ขอให้ผู้รับจดทะเบียนปัจจุบันยืนยันว่าผู้จดทะเบียนต้องการโอนโดเมน
 7. ผู้รับจดทะเบียนปัจจุบัน: ส่งอีเมลไปยังผู้จดทะเบียนเพื่อขอให้อนุมัติ (หรือยกเลิก) การโอน

  หมายเหตุ: หากผู้รับจดทะเบียนปัจจุบันดำเนินการช้า ผู้จดทะเบียนสามารถติดต่อผู้รับจดทะเบียนปัจจุบันโดยตรงเพื่อขอให้อนุมัติ (หรือยกเลิก) การโอน หากผู้รับจดทะเบียนปัจจุบันไม่ดำเนินการใดๆ ระบบจะอนุมัติการโอนโดยอัตโนมัติหลังผ่านไป 5 วัน

 8. ผู้จดทะเบียน: ตอบกลับอีเมลจากผู้รับจดทะเบียนปัจจุบันและอนุมัติ (หรือยกเลิก) การโอน หากอนุมัติ ก็จะมีการปล่อยโดเมนให้ทำการโอน

  หมายเหตุ: หากผู้จดทะเบียนไม่ตอบกลับ ระบบจะอนุมัติการโอนโดยอัตโนมัติหลังผ่านไป 5 วัน

 9. Google: แจ้งผู้จดทะเบียนว่าการโอนเสร็จสมบูรณ์แล้ว
การตรวจสอบข้อความสถานะ

การโอนโดเมนอาจใช้เวลา 5-7 วัน คลิกการโอนเข้าในแถบนำทางด้านซ้ายมือเพื่อตรวจสอบสถานะการโอน หากการโอนได้รับอนุมัติ ข้อความที่คล้ายกับที่แสดงนี้จะปรากฏ หากมีการบล็อกการโอนด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะปรากฏข้อความที่มีแถบสีแดง

 

การโอนภายใน Google Domains

หากคุณจะโอนโดเมนภายใน Google Domains จากบัญชีของผู้ใช้รายอื่นมายังบัญชีของคุณ (ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อโดเมนในบัญชีส่วนตัวและต้องการโอนโดเมนนั้นมาที่บัญชีบริษัท) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในการโอนโดเมนระหว่างบัญชี Google Domains

การโอนจากผู้รับจดทะเบียนรายอื่น

บทความที่ลิงก์จะแสดงวิธีเตรียมโดเมนสำหรับการโอนจากผู้รับจดทะเบียนที่อยู่ในรายการด้านล่าง

 • ดำเนินการทั้ง 4 อย่างที่ Google กำหนด (ดู ขั้นตอนที่ 1: ด้านบน) แม้ว่าผู้รับจดทะเบียนปัจจุบันจะไม่ได้กำหนดให้ทำก็ตาม
 • ผู้รับจดทะเบียนบางรายอาจขอให้คุณดำเนินการอื่นๆ เพิ่มเติม หากเป็นเช่นนั้น ให้ดำเนินการด้วย

หากคุณมีข้อสงสัยที่เฉพาะเจาะจงหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้รับจดทะเบียนปัจจุบันเพื่อขอรับความช่วยเหลือ

1and1.com

หากต้องการโอนโดเมนออกจาก 1and1.com ให้ทำตามวิธีการในบทความช่วยเหลือของ 1&1 ที่ชื่อ Transfer Your Domain Away from 1&1

หมายเหตุ: 1and1 เรียกรหัสการให้สิทธิ์ในการโอนว่า "Authorization Code"

DreamHost.com

หากต้องการโอนโดเมนออกจาก DreamHost ให้ทำตามวิธีการในบทความ DreamHost Wiki ที่ชื่อ How do I transfer my hosting away from DreamHost?

หมายเหตุ: DreamHost เรียกรหัสการให้สิทธิ์ในการโอนว่า "EPP (auth) code."

eNom

หากต้องการโอนโดเมนออกจาก eNom ให้ทำตามวิธีการในบทความสนับสนุนของ eNom ที่ชื่อ How to Initiate an Outgoing Domain Transfer 

หมายเหตุ: eNom เรียกรหัสการให้สิทธิ์ในการโอนว่า "auth code"

FastDomain.com

หากต้องการโอนโดเมนออกจาก FastDomain ให้ทำตามวิธีการในบทความ FastDomain Helpdesk ที่ชื่อ Transferring away from FastDomain

Note: FastDomain เรียกรหัสการให้สิทธิ์ในการโอนว่า "EPP/Authorization Code"

Gandi.net

หากต้องการโอนโดเมนออกจาก Gandi ให้ทำตามวิธีการในบทความฝ่ายช่วยเหลือของ Gandi ที่ชื่อ Transferring your domain away from Gandi

GoDaddy

หากต้องการโอนโดเมนออกจาก GoDaddy ให้ทำตามวิธีการในบทความสนับสนุนของ GoDaddy ที่ชื่อ Transferring Domain Names to Another Registrar

Hover (Tucows)

หากต้องการโอนโดเมนออกจาก Hover ให้ทำตามวิธีการในบทความช่วยเหลือของ Hover ที่ชื่อ How to: Transfer your domain away from Hover

MelbourneIT.com.au

หากต้องการโอนโดเมนออกจาก Melbourne IT ให้ทำตามวิธีการในบทความฝ่ายช่วยเหลือของ Melbourne IT ที่ชื่อ How do I transfer my domain away?

Name.com

หากต้องการโอนโดเมนออกจาก Name.com ให้ทำตามวิธีการในบทความฐานความรู้ของ Name.com ที่ชื่อ Transfer a Domain Name Away from Name.com?

Namecheap.com

หากต้องการโอนโดเมนออกจาก Namecheap ให้ทำตามวิธีการในบทความฐานความรู้ของ Namecheap ที่ชื่อ What should I do to transfer a domain from Namecheap?

หมายเหตุ: Namecheap เรียกรหัสการให้สิทธิ์ในการโอนว่า "EPP/ Authorization Code" และ "EPP Code"

Network Solutions

หากต้องการโอนโดเมนออกจาก Network Solutions ให้ทำตามวิธีการในบทความสนับสนุน Network Solutions ที่ชื่อ Transfers Away From Network Solutions

Rebel.ca (Domainscostless.ca / Domainsatcost.ca)

หากต้องการโอนโดเมนออกจาก Rebel.ca ให้ทำตามวิธีการในบทความฐานความรู้ที่ชื่อ How do I transfer my domain to another registrar? Where do I get my EPP Transfer Code?

หมายเหตุ: Rebel.ca เรียกรหัสการให้สิทธิ์ในการโอนว่า "EPP Transfer Code"

Register.com

หากต้องการโอนโดเมนออกจาก Register.com ให้ทำตามวิธีการในบทความช่วยเหลือของ Register.com ที่ชื่อ How Do I Transfer My Domain Name to Another Registrar?

Web.com

หากต้องการโอนโดเมนออกจาก Web.com ให้ทำตามวิธีการที่แสดงที่นี่ (Web.com ยังไม่มีบทความช่วยเหลือที่แสดงการดำเนินการนี้)

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Web.com
 2. คลิกลิงก์จัดการโดเมนของฉัน

 3. คลิกแท็บการจดทะเบียน

  • สำหรับความเป็นส่วนตัวของโดเมน ใต้รายละเอียดการจดทะเบียน ให้คลิกส่วนตัวและปิดตัวเลือกความเป็นส่วนตัว
  • สำหรับสถานะการล็อก ใต้การโอนโดเมน ให้คลิกล็อกอยู่และปลดล็อกโดเมน
  • สำหรับรหัสการให้สิทธิ์ ใต้การโอนโดเมน ให้คลิกดูหรือรีเซ็ตและคัดลอกรหัสการให้สิทธิ์
 4. คลิกแท็บ WHOIS
  • อัปเดตข้อมูลติดต่อของผู้จดทะเบียน
  • อัปเดตข้อมูลติดต่อของผู้ดูแลระบบ

เมื่อคุณดำเนินการเหล่านี้แล้ว โปรดไปที่หน้าการโอนของ Google Domains เพื่อเริ่มขั้นตอนการโอน คุณจะต้องใช้รหัสการให้สิทธิ์

การเพิ่มการจดทะเบียนเพิ่มเติม

ICANN กำหนดให้คุณจดทะเบียนเพิ่มอีก 1 ปีเมื่อทำการโอนเข้าในโดเมนใดก็ตาม ระยะเวลาจดที่เบียนที่เพิ่ม 1 ปีนี้จะทบกับการจดทะเบียนที่โดเมนมีอยู่ ตัวอย่างเช่น หากโดเมนจดทะเบียนกับผู้รับจดทะเบียนปัจจุบันไว้ 5 ปี ระยะเวลาเพิ่มเติม 1 ปีที่ ICANN กำหนดนั้นจะเพิ่มการจดทะเบียนโดเมนดังกล่าวไปเป็น 6 ปี

คุณสามารถจดทะเบียนโดเมนเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี หากการจดทะเบียนเพิ่มเติม 1 ปีนี้จะทำให้โดเมนของคุณมีระยะเวลาการจดทะเบียนสูงสุดเกินที่กำหนดไว้ที่ 10 ปี คุณก็จะยังไม่สามารถโอนโดเมนมายัง Google Domains ได้

หมายเหตุ: คุณจะเพิ่มระยะการจดทะเบียนเพิ่มเติมโดยใช้บัญชี Google เมื่อเริ่มขั้นตอนการโอน แต่ระบบจะยังไม่เรียกเก็บเงินในบัครเครดิตของคุณจนกว่าการโอนจะเสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนถัดไป

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร