Överföra en domän till Google Domains

Överföra en domän till Google Domains

Du kan överföra en domän till ditt konto i Google Domains.

Obs! Den nuvarande ägaren måste samarbeta med dig med att förbereda domänen för överföring och måste godkänna överföringen.

 • Ett domännamn du äger hos en annan registrar
 • Ett domännamn som ägs av en annan användare
  • i Google Domains
  • hos en annan registrar.

Påbörja överföringen.

 1. Du kan påbörja en överföring på två sätt:
  1. Söka efter domännamnet du vill överföra och klicka på överföringsknappen bredvid domänen i sökresultaten.
  2. Klicka på Överför till i den vänstra navigeringsmenyn och ange domänen du vill överföra.
 2. Överföringen startas när du klickar på Fortsätt.  

 

Innan du överför från en annan registrar ...

Kostnad

När du överför en domän från en annan registrar måste du köpa ytterligare ett års registrering. Det innebär att kostnaden för att överföra domänen är densamma som kostnaden för ett års registrering av domänen. Om en .com-domän till exempel kostar $12 per år kan du överföra den till Google Domains för summan $12 som det kostar att köpa ett ytterligare års registrering. Om domänen är registrerad till den 1 januari 2019 före överföringen kommer den att vara registrerad till den 1 januari 2020 efter överföringen.

 • Obs! Om en domän har förnyats automatiskt inom de senaste 45 dagarna (respitperioden för automatisk förnyelse) kan den nuvarande registraren upphäva förnyelsen och återbetalning kan fås från registret. Om det händer ser du ingen förlängning av registreringens sista giltighetsdatum när Google Domains lägger till ett år som en del av överföringen. Du har rätt till återbetalning för den automatiskt förnyade registreringen från din nuvarande registrar. Du kan behöva kontakta registraren för att få återbetalningen.
 • .fr-domäner: När du överför en .fr-domän beror den nya registreringens sista giltighetsdatum på postens registrar för domänen (den registrar som finns i WHOIS-katalogen). 
  • Om postens registrar är Key-Systems GmbH när du överför domänen läggs ett år till på den aktuella registreringen och sista giltighetsdatum utökas med exakt ett år.
  • För alla andra posters registrarer återställs registreringen till ett år (minus tre dagar) från överföringsdatumet.
 • Det krävs inte något ytterligare registreringsår för att överföra .jp-domäner, och du debiteras inte. 

Begränsningar för överföringar från en annan registrar

Observera följande:

 • Om du nyligen har köpt eller överfört en domän hos din nuvarande registrar måste du vänta 60 dagar innan du kan överföra domänen till Google Domains.
  • Obs! För vissa registrarer kanske du måste vänta längre innan du kan överföra. Läs den nuvarande registrarens dokumentation för att se om det finns ytterligare begränsningar.
 • När du överför domänen kräver ICANN att du registrerar den i ytterligare ett år. Om det gör att den maximala registreringsperioden på 10 år (5 år för .co-domäner) överskrids kan du inte överföra domänen till Google Domains.
  • .co.nz-domäner är ett undantag. När du överför en .co.nz-domän måste du betala en överföringsavgift på 20 USD, men du måste inte lägga till ett extra års registrering.
 • Om registret som ansvarar för domänen har ett ouppklarat administrativt ärende som gäller domänen kan du inte överföra domänen förrän ärendet är löst.
   

Överföra en domän från en annan registrar

Överföringen av en domän till Google Domains består av sex steg:

Steg 1: Förbered domänen för överföring

Genomför de här stegen hos din nuvarande registrar:

Genomför de här stegen hos din nuvarande registrar:

Tips! Det blir enklare om du öppnar ett nytt webbläsarfönster eller en ny flik för den andra registraren.

 Lås upp domänen. Ett domänlås gör att domänen inte kan överföras. De flesta registrarer kallar det ”domänlås”, ”registreringslås”, ”överföringslås” eller helt enkelt bara för ”lås”.

Leta upp din nuvarande registrar i listan med anvisningar för andra registrarer och följ anvisningarna för hur du låser upp domänen för överföring och för att få en auktoriseringskod(”REG-id”-kod för .jp-domäner).

 Gör dina kontaktuppgifter för WHOIS offentliga. De flesta registrarer kallar det ”privat registrering”, ”WHOIS-sekretess”, ”registreringssekretess” eller bara ”sekretess”.

Obs! Dina kontaktuppgifter för WHOIS blir offentligt tillgängliga under överföringen. När du har överfört domänen kan du göra uppgifterna privata igen.

 Verifiera innehavarens kontaktuppgifter och se till att din e-postadress är aktuell. Google Domains skickar meddelandet med bekräftelsen av överföringen till innehavarens e-postadress i kontaktuppgifterna för WHOIS.

 Hämta auktoriseringskoden från din registrar. De flesta registrarer kallar den ”auktoriseringskod”, ”överföringskod” eller ”EPP-kod”. Auktoriseringskoden är en unik teckenserie, till exempel ”5YcCd!X&W@q0Xozj”.

Obs! För .jp-domäner tittar du efter REG-ID-koden. Den ska ha formatet ”REG-##-####-####”.
Vissa registrarer tillhandahåller inte en REG-ID-kod. Om du inte hittar REG-ID-koden på din registrars webbplats anger du följande:
REG-00-0000-0000
Överföringen fortsätter och autentiseras via e-post.
 
Tips! Om du använder REG-ID-koden ”REG-00-0000-0000” och din överföring misslyckas kan det bero på att din registrar tillhandahåller en REG-ID-kod. Du kanske måste kontakta supporten för din registrar för att få koden.

 

Utför de följande stegen i Google Domains.

I Google Domains loggar du in med det konto du överför domänen till.

Verifiera att ändringarna du gjort hos din nuvarande registrar har genomförts:

 Om domänen fortfarande visas som låst på skärmen eller om innehavarens privata e-postadress fortfarande visas klickar du på Uppdatera.

Det kan ta mer än 20 minuter innan ändringen genomförts. Om domänen fortfarande är låst efter 20 minuter besöker du den nuvarande registraren igen och kontrollerar att domänen är olåst.

 Bekräfta innehavarens e-postadress. Kom ihåg att det här är den adress Google Domains skickar e-postmeddelandet med överföringsbekräftelsen till.

 Ange auktoriseringskoden du skaffade i understeg d ovan och klicka på Fortsätt.

Steg 2: Importera domänens webbinställningar

Välj om du vill att Google Domains ska identifiera och importera dina nuvarande webbinställningar:

Om du väljer Kopiera och låt Google hantera mina DNS-inställningar visar Google Domains de DNS-resursposter som hittas för domänen direkt under ditt val.

Google Domains utför en DNS-sökning efter de resursposter som är kopplade till de vanligaste underdomänerna (@, www, blog, osv). Observera följande:

Klicka på Visa resursposter om du vill granska, redigera, ta bort eller lägga till poster som ska importeras av Google Domains. 

Steg 3: Överför!

Google Domains visar domänens nuvarande sista giltighetsdatum hos din nuvarande registrar, priset för att lägga till ett ytterligare års registrering (krävs för överföringen) och domänens nya sista giltighetsdatum efter överföringen.

Obs!

Klicka på Godkänn och fortsätt för att påbörja överföringen och betala för ytterligare ett års registrering.

Steg 4: Ange/verifiera kontaktuppgifterna

Ange dina kontaktuppgifter i dialogrutan Bekräfta kontaktuppgifterna. Den här informationen behövs för att registraren ska kunna kontakta dig.

Välj om du vill att uppgifterna ska vara privata eller offentliga. Om du väljer att göra dem privata kan uppgifterna bara visas av dig själv och av Google Domains.

Du hittar mer information i Om kontaktuppgifter

Steg 5: Betala för ett ytterligare års registrering

I dialogrutan för betalningsmetod anger du dina betalningsuppgifter eller väljer en betalningsmetod som du använt tidigare för Google.

 • Obs! Det krävs inte något ytterligare registreringsår för att överföra .jp-domäner, och du debiteras inte. 

Mer information finns i Köpa med Google Pay.

Steg 6: Bekräfta överföringen via e-post

Du får ett e-postmeddelande till innehavarens e-postadress för domänen (den adress du bekräftade i steg 5 ovan).

När du har godkänt överföringen kan det ta upp till sju dagar för den föregående registraren att släppa domänen. I statusmeddelandena på sidan Överföra till i Google Domains kan du kontrollera överföringens status.

Mer hjälp:

Om att överföra till Google Domains

Välkommen till oss! Här är en översikt över hur det går till att överföra en domän till Google Domains.

 1. Innehavare: (på den nuvarande registrarens webbplats) förbereder domänen för överföring (stänger av privat registrering, uppdaterar kontaktuppgifter, låser upp domänen och får auktoriseringskoden).
 2. Innehavare: (hos Google Domains) bekräftar att domänen är redo för överföring, tillhandahåller auktoriseringskoden och lägger till ytterligare ett års registrering på sidan Överföringar.
 3. Google: utför en WHOIS-sökning efter kontaktuppgifterna och skickar ett e-postmeddelande till innehavaren och ber innehavaren att godkänna (eller avbryta) överföringen.
 4. Innehavare: svarar på e-postmeddelandet från Google Domains och godkänner (eller avbryter) överföringen.
 5. Google: skickar auktoriseringskoden till registret som ansvarar för domänen om överföringen godkänts.
 6. Register: ber den nuvarande registraren bekräfta att innehavaren vill överföra domänen.
 7. Nuvarande registrar: skickar ett e-postmeddelande till innehavaren och ber innehavaren att godkänna (eller avbryta) överföringen.

  Obs! Om den nuvarande registraren tar tid på sig att svara kan innehavaren kontakta registraren direkt och be dem godkänna (eller avbryta) överföringen. Om den nuvarande registraren inte agerar alls godkänns överföringen automatiskt efter fem dagar.

 8. Innehavare: svarar på e-postmeddelandet från den nuvarande registraren och godkänner (eller avbryter) överföringen. Om innehavaren godkänner det släpps domänen för överföring.

  Obs! Om innehavaren inte svarar godkänns överföringen automatiskt efter fem dagar.

 9. Google: Informerar innehavaren om att överföringen genomförts.
Kontrollera statusmeddelanden

Det kan ta fem till sju dagar för domänöverföringen att slutföras. Klicka på Överför till i navigeringsfältet till vänster om du vill kontrollera överföringens status. När överföringen har godkänts visas meddelanden som påminner om de här. Om överföringen av någon anledning är blockerad visas ett meddelande med en röd stapel.

 

Överföra inom Google Domains

Om du överför en domän inom Google Domains från ett annat användarkonto till ditt konto (om du till exempel har köpt en domän till ett privat konto och vill överföra den till ett företagskonto), följer du anvisningarna i Överföra en domän mellan Google Domains-konton

Överföra från andra registrarer

I de länkade artiklarna för registrarerna nedan får du veta hur du förbereder domänen för överföring.

 • Se till att genomföra alla de fyra uppgifter som krävs av Google (se Steg 1: ovan) även om din nuvarande registrar inte kräver det.
 • Vissa registrarer kan be dig utföra andra uppgifter. I så fall utför du de uppgifterna också.

Om du har andra frågor eller behöver mer hjälp kontaktar du din nuvarande registrar.

1and1.com

Du överför domänen från 1and1.com genom att följa anvisningarna i den här hjälpartikeln för 1&1: Transfer Your Domain Away from 1&1.

Obs! På 1and1 kallas auktoriseringskoden för överföring ”Authorization Code”.

DreamHost.com

Du överför domänen från DreamHost genom att följa anvisningarna i den här wikiartikeln för DreamHost: How do I transfer my hosting away from DreamHost?.

Obs! På DreamHost kallas auktoriseringskoden för överföring ”EPP (auth) code”.

eNom

Du överför domänen från eNom genom att följa anvisningarna i den här supportartikeln för eNom: How to Initiate an Outgoing Domain Transfer

Obs! På eNom kallas auktoriseringskoden för överföring ”auth code”.

FastDomain.com

Du överför domänen från FastDomain genom att följa anvisningarna i den här hjälpartikeln för FastDomain: Transferring away from FastDomain.

Obs! På FastDomain kallas auktoriseringskoden för överföring ”EPP/Authorization Code”.

Gandi.net

Du överför domänen från Gandi genom att följa anvisningarna i den här hjälpartikeln för Gandi: Transferring your domain away from Gandi.

GoDaddy

Du överför domänen från GoDaddy genom att följa anvisningarna i den här supportartikeln för GoDaddy: Transferring Domain Names to Another Registrar.

Hover

Du överför domänen från Hover genom att följa anvisningarna i den här hjälpartikeln för Hover: How to: Transfer your domain away from Hover.

MelbourneIT.com.au

Du överför domänen från Melbourne IT genom att följa anvisningarna i den här hjälpartikeln för Melbourne IT: How do I transfer my domain away?

Name.com

Du överför domänen från Name.com genom att följa anvisningarna i den här Knowledge Base-artikeln för Name.com: Transfer a Domain Name Away from Name.com?

Namecheap.com

Du överför domänen från Namecheap genom att följa anvisningarna i den här Knowledge Base-artikeln för Namecheap: What should I do to transfer a domain from Namecheap?

Obs! På Namecheap kallas auktoriseringskoden för överföring ”EPP/Authorization Code” och ”EPP Code”.

Network Solutions

Du överför domänen från Network Solutions genom att följa anvisningarna i den här supportartikeln för Network Solutions: Transfers Away From Network Solutions.

Rebel.ca (Domainscostless.ca/Domainsatcost.ca)

Du överför domänen från Rebel.ca genom att följa anvisningarna i den här Knowledge Base-artikeln: How do I transfer my domain to another registrar? Where do I get my EPP Transfer Code?

Obs: På Rebel.ca kallas auktoriseringskoden för överföring ”EPP Transfer Code”.

Register.com

Du överför domänen från Register.com genom att följa anvisningarna i den här hjälpartikeln för Register.com: How Do I Transfer My Domain Name to Another Registrar?

Tucows

Du överför domänen från Tucows genom att följa anvisningarna i den här hjälpartikeln för Tucows: Transfer of Ownership, Change of Registrant and Domain Trades.

Web.com

Du överför domänen från Web.com genom att följa anvisningarna nedan. (Web.com har för närvarande ingen supportartikel om proceduren.)

 1. Logga in på ditt konto hos Web.com.
 2. Klicka på länken Manage My Domain.

 3. Klicka på fliken Registration.

  • Under Registration Details klickar du på Private för Domain Privacy och inaktiverar sekretessalternativet.
  • Under Transfer Domain klickar du på Locked för Lock Status och låser upp domänen.
  • Under Transfer Domain klickar du på View or Reset för Authorization code och kopierar auktoriseringskoden.
 4. Klicka på fliken WHOIS.
  • Uppdatera kontaktuppgifterna för Registrant.
  • Uppdatera kontaktuppgifterna under Administrative.

När du har gjort det besöker du Google Domains-sidan Överföringar och påbörjar överföringen. Du behöver auktoriseringskoden.

Lägga till ytterligare registreringstid

När du överför en domän till Google Domains kräver ICANN att du lägger till ett ytterligare års registrering. Detta ytterligare års registrering läggs till på domänens registreringstid. Om domänen till exempel är registrerad på fem år hos din nuvarande registrar gör det ytterligare år som krävs av ICANN att domänens registreringstid blir sex år.

Du kan registrera en domän för en period på ett till tio år. Om den maximala registreringsperioden på 10 år överskrids om ett ytterligare års registrering läggs på kan du inte överföra domänen till Google Domains.

Obs! Du lägger till det ytterligare årets registrering med ditt Google-konto när du inleder överföringen. Kreditkortet debiteras emellertid inte förrän överföringen är slutförd.

Nästa steg

 • När domänen är överförd är det dags att kolla in den! Läs mer om det i Visa domänen.
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?