Převod domény do služby Google Domains

Převod domény do služby Google Domains

Do svého účtu Google Domains si můžete převést stávající doménu.

Upozornění: Při přípravě domény k převodu s vámi musí současný vlastník spolupracovat a musí převod povolit.

 • Můžete převést doménu registrovanou u jiného registrátora.
 • Můžete převést doménu vlastněnou jiným uživatelem:
  • ve službě Google Domains,
  • u jiného registrátora.

Zahájení převodu:

 1. Převod můžete zahájit dvěma způsoby.
  1. Vyhledejte si název domény, kterou chcete převést, a ve výsledcích vyhledávání u něj klikněte na tlačítko převodu.
  2. V levé navigační nabídce klikněte na možnost „Převod do služby“ a zadejte doménu, kterou chcete převést.
 2. Kliknutím na tlačítko Pokračovat zahájíte proces převodu.  

 

Než zahájíte převod od jiného registrátora…

Cena

Při převodu domény od jiného registrátora je nutné zaplatit registraci na další rok. Převod domény vás tedy bude stát roční registrační poplatek za danou doménu. Pokud například doména .com stojí $12 za rok, můžete ji do služby Google Domains převést za cenu $12 a zakoupit si tím další rok registrace. Jestliže byla doména před převodem registrována do 1. ledna 2019, po převodu bude registrována do 1. ledna 2020.

 • Upozornění: Pokud byla registrace domény během posledních 45 dnů automaticky obnovena (v rámci lhůty pro automatické obnovení), váš současný registrátor může obnovení zrušit a poplatek za obnovení mu bude vrácen zpět. V takovém případě se roční prodloužení registrace službou Google Domains po převodu viditelně neprojeví. Peníze za zrušené automatické obnovení by vám měly být dosavadním registrátorem vráceny. V případě potřeby se obraťte přímo na daného registrátora.
 • Domény .jp nevyžadují pro převod další roční registraci, nic vám nebude účtováno. 

Omezení při převodu od jiného registrátora

Důležitá upozornění:

 • Pokud jste doménu u současného registrátora zakoupili nebo převedli nedávno, lze převod do služby Google Domains uskutečnit až po uplynutí 60 dnů.
  • Poznámka: Někteří registrátoři mohou vyžadovat delší čekací lhůtu, než můžete převod provést. Případná další omezení naleznete v dokumentaci stávajícího registrátora.
 • Organizace ICANN vyžaduje při převodu registraci domény na další rok. Pokud by tím došlo k překročení desetileté maximální registrační lhůty (pětileté u domén .co), nelze doménu do služby Google Domains v současné době převést.
  • Domény .co.nz jsou výjimka. Poplatek za převod domény .co.nz je 20 $, tento poplatek však nezahrnuje roční registraci.
 • Pokud má registr, který je za vaši doménu odpovědný, u domény nevyřízené administrativní kroky, nelze do jejich vyřešení převod uskutečnit.
   

Převod domény od jiného registrátora

Převod domény do služby Google Domains má šest fází:

1. krok: Příprava domény k převodu

U stávajícího registrátora proveďte tyto úkony:

Tip: Nejjednodušší bude, když si pro daný účet Google Domains nebo daného registrátora otevřete samostatné okno nebo kartu prohlížeče.

Zrušte uzamčení domény. Zámek domény je ochrana proti převodu. Většina registrátorů pro něj používá označení „zámek domény“, „registrační zámek“, „zámek převodu“ nebo jen „zámek“.

Vyhledejte si svého stávajícího registrátora v seznamu pokynů pro jiné registrátory, podle pokynů zrušte uzamčení domény a získejte autorizační kód.

Zveřejněte svá data WHOIS. Většina registrátorů pro ně používá označení „soukromá registrace“, „soukromí WHOIS“, „soukromí registrace“ nebo „nastavení soukromí“.

Upozornění: Vaše kontaktní údaje WHOIS budou během procesu převodu veřejně dostupné. Po úspěšném dokončení převodu domény můžete tyto informace opět nastavit jako soukromé.

Ověřte správnost kontaktní e-mailové adresy registrační osoby. Přihlaste se jako aktuální registrující osoba a zkontrolujte, zda je kontaktní e-mail platný. Na registrační e-mailovou adresu uvedenou ve vašich kontaktních údajích WHOIS zašle služba Google Domains potvrzení o provedení převodu.

Získejte do svého registrátora autorizační kód. Většina registrátorů pro něj používá označení „autorizační kód“, „kód převodu“ nebo „kód EPP“. Autorizační kód je jedinečný řetězec znaků, například 5YcCd!X&W@q0Xozj.

Upozornění: U domén .jp je třeba vyhledat kód REG-ID. Kód má formát REG-##-####-####.
Někteří registrátoři kód REG-ID neposkytují. Pokud kód REG-ID na webu registrátora nezjistíte, zadejte hodnotu
REG-00-0000-0000
Převod bude pokračovat a ověření proběhne e-mailem.
 
Tip: Použijete-li kód REG-ID REG-00-0000-0000 a převod se nezdaří, může být příčinou to, že váš registrátor poskytuje vlastní kód REG-ID. Kontaktujte podporu registrátora, kde vám příslušný kód sdělí.

 

Note: For .jp domains, look for the REG-ID code. It should have the format of "REG-##-####-####"
Some registrars do not provide a REG-ID Code. If you cannot find the REG-ID code in your registrar's site, enter:
REG-00-0000-0000
The transfer will proceed and be authenticated through email.
 
Tip: if you use the REG-ID code "REG-00-0000-0000" and your transfer fails, it is likely your registrar does provide a REG-ID code. You may need to contact your registrar's support to get the code.

 

Další kroky se týkají služby Google Domains.

Přihlaste se do služby Google Domains prostřednictvím účtu, do kterého chcete danou doménu převést.

Zkontrolujte, zda se projevily změny, které jste provedli u stávajícího registrátora:

Pokud je na stránce stále uvedeno, že doména je uzamčena, klikněte na tlačítko Obnovit.

    

Tato změna se může projevit až za 20 minut. Pokud je doména uzamčena i po uplynutí 20 minut, vraťte se zpět ke svému aktuálnímu registrátorovi a zkontrolujte, zda bylo uzamčení domény skutečně zrušeno.

Pokud je na stránce stále uvedeno, že doména je soukromá, klikněte na tlačítko Obnovit.
    

Tato změna se může projevit až za 20 minut. Pokud je doména označena jako soukromá i po uplynutí 20 minut, vraťte se zpět ke svému aktuálnímu registrátorovi a zkontrolujte, zda byla registrace skutečně nastavena jako veřejná.

Potvrďte správnost kontaktní e-mailové adresy registrační osoby. Připomínáme, že se jedná o adresu, na kterou služba Google Domains zašle potvrzení o provedení převodu.

V části Získání autorizačního kódu zadejte autorizační kód získaný v kroku d výše a potvrďte tlačítkem Přijmout a pokračovat.
    

2. krok: Import webového nastavení domény

Nastavte si, zda chcete, aby služba Google Domains zjistila a importovala aktuální webové nastavení domény.

Vyberete-li možnost Detekujte a importujte aktuální nastavení mé domény, služba Google Domains pod touto položkou ihned zobrazí nalezené záznamy prostředků DNS vaší domény.

Služba Google Domains vyhledává záznamy prostředků DNS přidružené k nejčastěji používaným subdoménám (@, www, blog a podobně). Upozornění:

Záznamy, které budou importovány do služby Google Domains, můžete upravit, smazat nebo přidat:

3. krok: Převod

Služba Google Domains zobrazí aktuální datum vypršení platnosti registrace vaší domény u současného registrátora, cenu za další rok registrace (zaplacení je nutné pro převod) a nové datum vypršení platnosti registrace po převodu.

Upozornění:

Kliknutím na tlačítko Přijmout a pokračovat zahájíte proces převodu a zaplatíte další rok registrace.

4. krok: Zadání/ověření kontaktních údajů

Do dialogového okna Potvrdit kontaktní údaje zadejte své kontaktní údaje. Tyto informace jsou povinné, aby vás registrátor mohl kontaktovat.

Údaje můžete označit jako soukromé nebo je můžete zveřejnit. Pokud je označíte jako soukromé, uvidíte je pouze vy a služba Google Domains.

Další informace najdete v části Kontaktní údaje

5. krok: Zaplacení další roční registrace

Do dialogového okna platební metody zadejte platební údaje nebo vyberte platební metodu, kterou jste již ve službě Google použili.

Další informace najdete v části Placení pomocí účtu Google.

6. krok: Potvrzení převodu e-mailem

Na registrační adresu vaší domény bude zaslán e-mail (jedná se o adresu, kterou jste potvrdili v 5. kroku výše).

Až převod potvrdíte, předchozí registrátor vaši doménu během 7 dnů uvolní. Stav převodu můžete průběžně kontrolovat na stránce Převod do služby ve službě Google Domains.

Užitečné odkazy:

Převod do služby Google Domains

Jsme rádi, že jste se rozhodli využít našich služeb. Zde najdete stručný souhrn procesu převodu.

 1. Registrující osoba (na webu současného registrátora): Příprava domény k převodu (vypnutí soukromé registrace, aktualizace kontaktních údajů, zrušení uzamčení domény, získání autorizačního kódu).
 2. Registrující osoba (ve službě Google Domains): Potvrzení připravenosti převodu domény na stránce Převody, zadání autorizačního kódu, zaplacení dalšího roku registrace.
 3. Google: Prohledání údajů WHOIS a získání kontaktních údajů, zaslání e-mailu registrující osobě se žádostí o schválení převodu.
 4. Registrující osoba: Zaslání odpovědi na žádost ze služby Google Domains a schválení (případně zrušení) převodu.
 5. Google: Poskytnutí autorizačního kódu registru, který je za doménu odpovědný (pokud byl převod schválen).
 6. Registr: Zaslání dotazu aktuálnímu registrátorovi se žádostí o potvrzení, zda chce registrující osoba doménu skutečně převést.
 7. Aktuální registrátor: Zaslání e-mailu registrující osobě se žádostí o schválení (případně zrušení) převodu.

  Upozornění: Pokud aktuální registrátor nezareaguje dostatečně rychle, registrující osoba jej může kontaktovat přímo a požádat jej o schválení převodu. Jestliže aktuální registrátor stále nereaguje, po uplynutí pěti dnů je převod automaticky schválen.

 8. Registrující osoba: Zaslání odpovědi na e-mail od aktuálního registrátora a schválení (případně zrušení) převodu. V případě schválení je doména uvolněna pro převod.

  Upozornění: Pokud registrující osoba nereaguje, po uplynutí pěti dnů je převod automaticky schválen.

 9. Google: Oznámení registrující osobě o dokončení procesu převodu.
Zprávy o stavu

Převod domény může trvat pět až sedm dní. Stav převodu můžete průběžně kontrolovat v nabídce Převod do služby v levé navigační liště. Když bude převod schválen, zobrazí se některá z následujících zpráv (nebo podobná). Pokud by byl převod z nějakého důvodu zablokován, zobrazí se zpráva s červeným pruhem.

 

Převod v rámci služby Google Domains

Pokud převádíte doménu do svého účtu z jiného uživatelského účtu v rámci služby Google Domains (například pokud si zakoupíte doménu ve svém osobním účtu a chcete ji převést do firemního účtu, postupujte podle pokynů v části Převod domény mezi účty Google Domains.

Převod od jiných registrátorů

V následujícím seznamu najdete odkazy na články, které popisují postup přípravy domény na převod u jednotlivých registrátorů.

 • Upozorňujeme, že je potřeba provést všechny čtyři úkony, které vyžaduje Google (viz 1. krok výše), a to i v případě, pokud je váš současný registrátor nevyžaduje.
 • Někteří registrátoři vyžadují i další úkony; v takovém případě je proveďte také.

Budete-li mít další otázky nebo budete potřebovat pomoc, obraťte se na svého současného registrátora.

1and1.com

Budete-li chtít doménu převést od společnosti 1and1.com, postupujte podle pokynů v tomto článku nápovědy společnosti 1&1: Transfer Your Domain Away from 1&1 (Převod domény od společnosti 1&1).

Upozornění: Společnost 1and1 označuje autorizační kód převodu jako „Authorization Code“ (autorizační kód).

DreamHost.com

Budete-li chtít doménu převést od společnosti DreamHost, postupujte podle pokynů v tomto článku nápovědy na portálu Wiki společnosti DreamHost: How do I transfer my hosting away from DreamHost? (Jak převést hosting od společnosti DreamHost?).

Upozornění: Společnost DreamHost označuje autorizační kód převodu jako „EPP (auth) code“ (Autorizační kód EPP).

eNom

Budete-li chtít doménu převést od společnosti eNom, postupujte podle pokynů v tomto článku nápovědy společnosti eNom: How to Initiate an Outgoing Domain Transfer (Zahájení převodu domény k jiné společnosti). 

Upozornění: Společnost eNom označuje autorizační kód převodu jako „auth code“ (autorizační kód).

FastDomain.com

Budete-li chtít doménu převést od společnosti FastDomain, postupujte podle pokynů v tomto článku nápovědy společnosti FastDomain: Transferring away from FastDomain (Převod domény od společnosti FastDomain).

Upozornění: Společnost FastDomain označuje autorizační kód převodu jako „EPP/Authorization Code“ (Autorizační kód/EPP).

Gandi.net

Budete-li chtít doménu převést od společnosti Gandi, postupujte podle pokynů v tomto článku nápovědy společnosti Gandi: Transferring your domain away from Gandi (Převod domény od společnosti Gandi).

GoDaddy

Budete-li chtít doménu převést od společnosti GoDaddy, postupujte podle pokynů v tomto článku nápovědy společnosti GoDaddy: Transferring Domain Names to Another Registrar (Převod domény k jinému registrátorovi).

Hover (Tucows)

Budete-li chtít doménu převést od společnosti Hover, postupujte podle pokynů v tomto článku nápovědy společnosti Hover: How to: Transfer your domain away from Hover (Jak na to: Převod domény od společnosti Hover).

MelbourneIT.com.au

Budete-li chtít doménu převést od společnosti Melbourne, postupujte podle pokynů v tomto článku nápovědy společnosti Melbourne: How do I transfer my domain away? (Jak převést doménu k jiné společnosti?).

Name.com

Budete-li chtít doménu převést od společnosti Name.com, postupujte podle pokynů v tomto článku informační databáze společnosti Name.com: Transfer a Domain Name Away from Name.com? (Převod domény od společnosti Name.com?).

Namecheap.com

Budete-li chtít doménu převést od společnosti Namecheap, postupujte podle pokynů v tomto článku informační databáze společnosti Namecheap: What should I do to transfer a domain from Namecheap? (Jak převést doménu od společnosti Namecheap?).

Upozornění: Společnost Namecheap označuje autorizační kód převodu jako „EPP/Authorization Code“ (Autorizační kód/EPP) nebo „EPP Code“ (Kód EPP).

Network Solutions

Budete-li chtít doménu převést od společnosti Network Solutions, postupujte podle pokynů v tomto článku nápovědy společnosti Network Solutions: Transfers Away From Network Solutions (Převod domény od společnosti Network Solutions).

Rebel.ca (Domainscostless.ca / Domainsatcost.ca)

Budete-li chtít doménu převést od společnosti Rebel.ca, postupujte podle pokynů v tomto článku informační databáze: How do I transfer my domain to another registrar? Where do I get my EPP Transfer Code? (Jak převést doménu k jinému registrátorovi? Jak získat Kód přenosu EPP?).

Upozornění: Společnost Rebel.ca označuje autorizační kód převodu jako „EPP Transfer Code“ (Kód přenosu EPP).

Register.com

Budete-li chtít doménu převést od společnosti Register.com, postupujte podle pokynů v tomto článku nápovědy společnosti Register.com: How Do I Transfer My Domain Name to Another Registrar? (Jak převést doménu k jinému registrátorovi?).

Web.com

Budete-li chtít doménu převést od společnosti Web.com, postupujte podle pokynů uvedených zde. (Společnost Web.com momentálně nemá k dispozici článek nápovědy, který by příslušný postup popisoval.)

 1. Přihlaste se do svého účtu Web.com.
 2. Klikněte na odkaz Manage My Domain (Spravovat doménu).

 3. Vyberte kartu Registration (Registrace).

  • V části Registration Details (Podrobnosti registrace) u soukromí domény kliknutím na položku Private (Soukromí) vypněte soukromé nastavení.
  • V části Transfer Domain (Převod domény) u stavu zámku kliknutím na položku Locked (Uzamčeno) zrušte uzamčení domény.
  • V části Transfer Domain (Převod domény) u autorizačního kódu klikněte na položku View or Reset (zobrazit nebo resetovat) a zkopírujte autorizační kód.
 4. Klikněte na kartu WHOIS.
  • Upravte kontaktní údaje v nabídce Registrant (Registrující osoba).
  • Upravte kontaktní údaje v nabídce Administrative (Administrativní kontakt).

Po provedení uvedených kroků přejděte na stránku Převody služby Google Domains a spusťte proces převodu. Budete potřebovat autorizační kód.

Prodloužení registrace

Při převodu domény vyžaduje služba ICANN prodloužení registrace o jeden rok. Tento rok je přidán ke stávajícímu registračnímu období. Pokud máte například doménu zaregistrovánu u současného registrátora na pět let, prodloužením registrace o jeden rok podle požadavků služby ICANN zvýšíte dobu registrace na šest let.

Doménu lze zaregistrovat na 1 až 10 let. Pokud by prodloužením registrace došlo k překročení desetileté maximální registrační lhůty, nelze doménu do služby Google Domains v současné době převést.

Upozornění: Uvedené prodloužení registrace o jeden rok se provádí v účtu Google po zahájení procesu převodu. Platba vám ale bude z karty stržena teprve po dokončení převodu.

Další krok

 • Až bude proces převodu dokončen, vše si zkontrolujte. Viz článek Zobrazení domény.
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?