Tungkol sa mga registrar at registry

Ang mga registrant (taong gaya mo) ay nakikipagtulungan sa mga registrar (mga kumpanyang gaya ng Google Domains) na nakikipagtulungan naman sa mga registry (mga kumpanyang gaya ng Google Registry).

Ang registrar ay isang organisasyon na namamahala sa pagpaparehistro ng mga domain name para sa mga registry ng mga pinakamataas na antas ng domain (TLD).

Ang registry ay isang organisasyon na namamahala sa administratibong data para sa mga TLD domain at subdomain sa ilalim ng awtoridad nito, kasama ang mga zone file na naglalaman ng mga address ng mga name server para sa bawat domain.

Pinangangasiwaan ng ICANN ang mga registry at registrar. May karagdagang impormasyon tungkol sa mga registry at registrar na available sa pamamagitan ng InterNIC at IANA, dalawang organisasyon na pinamamahalaan ng ICANN.

Registrant

Ang registrant ay ang nakarehistrong may-ari ng pangalan ng isang domain. Nasa registrant ang "mga karapatan" sa domain sa kabuuang panahon ng pagpaparehistro.

Dahil maaaring i-renew ang pagpaparehistro ng isang domain sa loob ng hindi tiyak na tagal ng panahon (hanggang sa 10 taon sa bawat pagkakataon), ang registrant ay karaniwang itinuturing bilang "may-ari" ng domain.

Registrar

Ang registrar ay isang organisasyon na kumikilos bilang tagapamagitan sa isang registrant (may-ari) at registry. Ang mga registrar ay nagbebenta ng mga domain name, nagbibigay ng mga serbisyo sa pagpaparehistro, at nag-aalok ng iba pang value-added na serbisyo sa mga naaangkop na domain.

Ang Google Domains ay isang registrar.

Ang InterNIC ay nagpapanatili ng isang directory ng mga accredited na registrar sa www.internic.com/regist.html.

Pagpaparehistro

Ang pagpaparehistro ay ang proseso kung saan nagpaparehistro ang isang registrant ng domain sa isang registrar. Maaaring irehistro ng isang registrant ang isang domain sa loob ng 1 hanggang 10 taon. Kapag nag-expire na ang panahon ng pagpaparehistro, maaaring i-renew o patagalin ng registrant ang pagpaparehistro. Dapat magbigay ang registrant ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa registrar na isasama sa database ng WHOIS.

Registry

Ang registry ay isang database na may impormasyon ng registrant para sa mga pangalawang antas ng domain (google.com, example.com) sa ilalim ng isang partikular na pangunahing antas ng domain (.com).

Ang registry operator ay isang organisasyon na nagpapanatili ng administratibong data para sa isa o higit pang pangunahing antas o mababang antas ng domain. Halimbawa, ang VeriSign ay responsable sa ilang pangunahing antas ng domain, kasama ang mga domain na .com, .net, at .name. Nagkakaroon ng awtoridad ang registry operator sa isang domain sa pamamagitan ng ICANN.

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?