Про DNS

Система доменних імен (DNS) – це ієрархічна система присвоєння імен доменам та іншим інтернет-ресурсам. DNS можна розглядати як адресну книгу Інтернету, основна функція якої – зіставляти доменні імена з IP-адресами хостів.

Система DNS формується як розподілена база даних, яка використовує модель клієнт-сервер. Резолвери (клієнтські програми) надсилають у бази даних запити на отримання інформації. Сервери імен (серверні програми) у відповідь надають інформацію, отриману з ресурсних записів, які зберігаються на локальних серверах.

Керування системою DNS здійснює організація ICANN.

Простір імен DNS

Простір імен DNS можна уявити як перевернене дерево з коренем, вузлами й піддеревами.

Кожному вузлу присвоюється текстова мітка (окрім кореневого вузла, якому присвоюється мітка нульової довжини). Кожне піддерево відповідає частині бази даних DNS і може розглядатися як домен або субдомен.

Доменне ім’я складається з послідовності розділених крапками текстових міток, які ведуть до певного вузла в дереві. Довжина доменного імені не може перевищувати 63 символи.

Домен

Домен – це автономна адміністративна одиниця з власними повноваженнями. Його також можна розглядати як піддерево в просторі доменних імен DNS.

Домени впорядковуються за рівнями (верхнього рівня, другого рівня тощо – дивіться пояснення нижче) або за зверненням (дивіться розділ "Субдомен").

Коренева зона

Коренева зона – це зона верхнього рівня в просторі доменних імен DNS. Вона охоплює всі домени Інтернету.

Домен верхнього рівня

Домен верхнього рівня (TLD), який інколи називають доменом першого рівня, – це субдомен кореневої зони DNS. Такі домени бувають двох типів: загальні домени верхнього рівня (gTLD) і національні домени верхнього рівня (ccTLD).

Домен другого рівня

Домен другого рівня (SLD) – це субдомен домену верхнього рівня.

Домен третього рівня

Домен третього рівня – це субдомен домену другого рівня. І так далі.

Субдомен

Субдомен – це піддерево в домені. Ім’я субдомену містить ім’я домену, до якого належить субдомен. Наприклад, www.google.com – субдомен домену google.com, а google.com – субдомен домену .com. Усі домени – це субдомени кореневого домену.

Хост

Хост – це комп’ютер, під’єднаний до Інтернету або іншої великої мережі. Кожен хост, під’єднаний до Інтернету, має IP-адресу.

IP-адреса

IP (Internet Protocol) адреса – це послідовність цифр, присвоєних певному пристрою (комп’ютеру, принтеру тощо), під’єднаному до Інтернету або іншої великої мережі. За допомогою IP-адреси пристрої можуть взаємодіяти в мережі один з одним. IP-адреси бувають двох версій:

  • IPv4
    Четверта версія інтернет-протоколу IP використовує 32-бітні адреси з позначенням десятковими числами, розділеними крапками:
    (поле1.поле2.поле3.поле4) – 123.123.123.123
  • IPv6
    Шоста версія інтернет-протоколу IP використовує 128-бітні адреси з позначенням у шістнадцятковому форматі:
    (поле1:поле2:поле3…:поле8) – 1001:FE03:0DB9:AC10:7654:BA72:3210:FE05
Сервер імен

Сервер імен DNS – це система, яка відповідає на запити інформації про ресурси домену.

Сервери імен закріплені за вузлами системи DNS, мають повноваження щодо одного або кількох доменів і зберігають ресурсні записи для цих доменів.

Основна функція сервера імен – перетворювати доменні імена й імена хостів на IP-адреси (на основі ресурсних записів). А вже IP-адреси використовуються для пошуку доменів, хостів та інших ресурсів в Інтернеті.

Ресурсний запис

Ресурсні записи надають інформацію про домени та визначають ресурси в межах домену. Ресурсні записи зберігаються на серверах імен.

 

Google Domains підтримує декілька типів ресурсних записів. Докладнішу інформацію можна переглянути в статті Про ресурсні записи.

 

Примітка. Інколи ресурсні записи називають записами зони, оскільки ресурсні записи можуть зберігатись у файлах зони (хоча необов’язково).

URL-адреса

URL-адреса (uniform resource locator, уніфікований покажчик ресурсу) – це адреса ресурсу в Інтернеті. Наприклад, адреса головного веб-сайту Google – http://www.google.com.

Зони

Зона – це адміністративна одиниця, що охоплює один або кілька доменів чи субдоменів системи DNS.

Файл зони – це текстовий файл, який містить один або кілька ресурсних записів.

Запис зони – це ресурсний запис.

Чи була ця стаття корисною?
Як можна її покращити?