DNS hakkında

Alan Adı Sistemi (DNS), alan ve diğer internet kaynakları için hiyerarşik bir adlandırma sistemidir. DNS için internetin adres defteri denebilir. DNS'nin başlıca işlevi, barındırıcı IP adresleriyle alan adlarını eşleştirmektir.

DNS, istemci/sunucu modelini kullanan dağıtılmış bir veritabanı sistemi olarak yürütülmektedir. Çözümleyiciler (istemci programları) bilgi almak için veritabanını sorgular. Ad sunucuları (sunucu programları) yerel olarak depolanan kaynak kayıtlarından edindiği bilgileri sağlar.

DNS'den genel olarak ICANN sorumludur.

DNS ad alanı

DNS ad alanı; kök, düğümler ve alt ağaçları ile ters çevrilmiş bir ağaca benzetilebilir.

Düğümlerin her birine bir metin etiketi atanmıştır (etiketi boş ve sıfır uzunluklu olan kök düğüm hariç). Alt ağaçların her biri DNS veritabanının bir kısmını temsil eder ve alan ya da alt alan olarak kabul edilebilir.

Alan adı, metin etiketi noktalarının birleşerek ağaçtaki belirli bir düğüme ulaştığı bir dizidir. Alan adları en fazla 63 karakter içerebilir.

Alan

Alan, bağımsız ve kendini yönetebilen bir idari birimdir. Alan, DNS alanının ad alanı içinde bir alt ağaç olarak kabul edilebilir.

Alanlar, düzeyine (üst düzey ve ikinci düzey; aşağıda açıklanmıştır) ya da referansa göre (alt alanda açıklanmıştır) ele alınabilir.

Kök bölgesi

Kök bölgesi, DNS alanının ad alanı içinde üst düzey bir bölgedir. Kök bölgesi, tüm internet alanlarını kapsar.

Üst düzey alan

Birinci düzey alan olarak da adlandırılan üst düzey alan (TLD), DNS kök bölgesinin alt alanıdır. Üst düzey alanlar genel üst düzey alanlarından (gTLD) ve ülke kodu üst düzey alanlarından (ccTLD) oluşur.

İkinci düzey alan

İkinci düzey alan (SLD), üst düzey alanın alt alanıdır.

Üçüncü düzey alan

Üçüncü düzey alan, ikinci düzey alanın alt alanıdır. Bu sıra, bu şekilde devam eder.

Alt alan

Alt alan, alandaki bir alt ağaçtır. Alt alanın adında, dahil olduğu alanın adı geçer. Örneğin www.google.com, google.com alanının alt alanıdır; google.com ise .com alanının alt alanıdır. Tüm alanlar, kökün birer alt alanıdır.

Barındırıcı

Barındırıcı, internete ya da başka bir geniş ağa bağlı bir bilgisayardır. İnternete bağlı olan barındırıcıların IP adresi bulunur.

IP adresi

İnternet Protokolü (IP) internete ya da başka bir geniş ağa bağlı olan bir cihaza (bilgisayar, yazıcı) atanan bir dizi numaradır. IP adresleri, ağdaki cihazların birbiriyle iletişim kurmasını sağlar. IP adreslerinin iki sürümü vardır:

  • IPv4 adresleri
    IP sürüm 4 adresleri, 32 bitten oluşur ve noktalı ondalık gösterimi kullanır
    (alan1.alan2.alan3.alan4) – 123.123.123.123
  • IPv6 adresleri
    IP sürüm 6 adresleri, 128 bitten oluşur ve onaltılık gösterimi kullanır
    (alan1:alan2:alan3 … :alan8) – 1001:FE03:0DB9:AC10:7654:BA72:3210:FE05
Ad sunucusu

DNS ad sunucusu, alan kaynakları hakkında bilgi edinme taleplerini yanıtlayan bir sistemdir.

Ad sunucuları DNS düğümlerine atanmıştır, en az bir alanı yönetebilir ve bu alanlarla ilgili kaynak kayıtlarını depolar.

Ad sunucularının başlıca işlevi, alan ve barındırıcı adlarını IP adreslerine dönüştürmektir (kaynak kayıtlarını kullanarak). IP adresleri ise alan, barındırıcı ve internetteki diğer kaynakların konumunu belirlemek için kullanılır.

Kaynak kaydı

Kaynak kayıtları alanlar hakkında bilgi sunar ve alanda bulunan kaynakları belirler. Kaynak kayıtları, ad sunucularında saklanır.

 

Google Domains, birkaç tür kaynak kaydını destekler. Daha fazla bilgi için Kaynak kayıtları hakkında başlıklı makaleyi inceleyin.

 

Not: Kaynak kayıtları, bölge dosyalarında depolanabileceği için (depolanmak zorunda değildir) bu kayıtlara bazen bölge kayıtları da denir.

URL

A URL (tek tip kaynak bulucu), internetteki kaynağın adresidir. Örneğin Google'ın ana internet sitesinin adresi http://www.google.com'dur.

Bölgeler

Bölge, en az bir DNS alanı ya da alt alan içeren idari bir birimdir.

Bölge dosyası, en az bir kaynak kaydı içeren metin dosyasıdır.

Bölge kaydı, bir kaynak kaydıdır.

Bu makale faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?