Over DNS

Het Domain Name System (DNS) is een hiërarchisch naamgevingssysteem voor domeinen en andere internetbronnen. DNS kan worden beschouwd als een adresboek voor internet. Een van de hoofdfuncties van DNS is het toewijzen van domeinnamen aan IP-adressen van hosts.

DNS wordt onderhouden als een gedistribueerd databasesysteem met een client/server-model. Resolvers (clientprogramma's) zoeken in de database naar informatie. Naamservers (serverprogramma's) antwoorden met informatie die wordt opgehaald uit lokaal opgeslagen bronrecords.

ICANN heeft de algehele verantwoordelijkheid voor DNS.

DNS-naamruimte

De DNS-naamruimte kan worden gezien als een omgekeerde boomstructuur met een root, knooppunten en substructuren.

Elk knooppunt is toegewezen aan een tekstlabel (met uitzondering van het root-knooppunt, dat een leeg label zonder lengte heeft). Elke substructuur vertegenwoordigt een deel van de DNS-database en kan worden gezien als een domein of subdomein.

Een domeinnaam is een door punten gescheiden opeenvolging van tekstlabels die leiden naar een bepaald knooppunt in de boomstructuur. Domeinnamen kunnen maximaal 63 tekens lang zijn.

Domein

Een domein is een administratieve eenheid met een eigen autonomie en autoriteit. Een domein kan worden gezien als een substructuur binnen de DNS-domeinnaamruimte.

Domeinen kunnen worden ingedeeld op niveau (hoofdniveau, tweede niveau, zie hieronder) of op referentie (zie subdomein).

Rootzone

De rootzone is de hoogste zone in de DNS-domeinnaamruimte. De rootzone omvat alle internetdomeinen.

Hoofddomein

Een hoofddomein (of TLD, Top-Level Domain) is een subdomein van de DNS-rootzone. Hoofddomeinen zijn onderverdeeld in generieke hoofddomeinen (gTLD) en landgebonden hoofddomeinen (ccTLD).

Domein van het tweede niveau

Een domein van het tweede niveau is een subdomein van een hoofddomein.

Domein van het derde niveau

Een domein van het derde niveau is een subdomein van een domein van het tweede niveau, enzovoort.

Subdomein

Een subdomein is een substructuur binnen een domein. De naam van een subdomein bevat de naam van het domein waartoe het behoort. www.google.com is bijvoorbeeld een subdomein van het domein google.com, en google.com is een subdomein van het domein .com. Alle domeinen zijn een subdomein van een root.

Host

Een host is een computer die is verbonden met internet of een ander groot netwerk. Hosts die zijn verbonden met internet, hebben een IP-adres.

IP-adres

Een Internet Protocol-adres (IP) bestaat uit een serie getallen die zijn toegewezen aan een apparaat (computer, printer) dat is verbonden met internet of een ander groot netwerk. Dankzij het IP-adres kunnen apparaten op een netwerk met elkaar communiceren. Er zijn twee versies voor IP-adressen:

  • IPv4-adressen
    Adressen voor IP-versie 4 bestaan uit 32 bits en hebben een decimale notatie met punten
    (veld1.veld2.veld3.veld4) – 123.123.123.123
  • IPv6-adressen
    Adressen voor IP-versie 6 bestaan uit 128 bits en hebben een hexadecimale notatie
    (veld1:veld2:veld3 … :veld8) – 1001:FE03:0DB9:AC10:7654:BA72:3210:FE05
Naamserver

Een DNS-naamserver is een systeem dat reageert op verzoeken om informatie over bronnen op een domein.

Naamservers worden toegewezen aan DNS-knooppunten, hebben autoriteit voor een of meer domeinen en slaan de bronrecords voor domeinen op.

Een van de hoofdfuncties van naamservers is het vertalen van domeinnamen en hostnamen naar IP-adressen (met behulp van de bronrecords). IP-adressen worden op hun beurt gebruikt om domeinen, hosts en andere bronnen op internet te vinden.

Bronrecord

Bronrecords bevatten informatie over domeinen en herkennen de bronnen in een domein. Bronrecords worden opgeslagen op naamservers.

 

Google Domains ondersteunt diverse typen bronrecords. Zie Over bronrecords voor meer informatie.

 

Opmerking: Bronrecords worden soms zonerecords genoemd, omdat bronrecords kunnen worden opgeslagen in zonebestanden (maar dat hoeft niet).

URL

Een URL (Uniform Resource Locator) is het adres van een bron op internet. Het adres van de primaire website van Google is bijvoorbeeld http://www.google.com.

Zones

Een zone is een administratieve eenheid die een of meer domeinen of subdomeinen bevat.

Een zonebestand is een tekstbestand dat een of meer bronrecords bevat.

Een zonerecord is een bronrecord.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?