A DNS bemutatása

A DNS (Domain Name System, domainnévrendszer) egy domainekhez és más internetes erőforrásokhoz készült hierarchikus elnevezési rendszer. A DNS gyakorlatilag az internet „telefonkönyve”; a DNS elsődleges feladata, hogy domainneveket rendeljen a gazdagépekhez tartozó IP-címekhez.

A domainnévrendszer egy ügyfél-szerver modellt alkalmazó elosztott adatbázisra épül. Az adatbázisból való lekérdezést névfeloldók (ügyfél- vagy kliensprogramok) végzik. A névszerverek (szerverprogramok) a helyileg tárolt erőforrásrekordokból származó információkkal válaszolnak a lekérdezésekre.

A DNS felügyelete az ICANN hatáskörébe tartozik.

DNS-névtér

A DNS-névtér egy gyökérrel, csomópontokkal és alfákkal rendelkező, feje tetejére állított faként fogható fel.

Az egyes csomópontokhoz egy-egy szöveges címke van hozzárendelve (kivéve a gyökércsomópontot, amelyhez egy nullás, nulla hosszúságú címke tartozik). Az egyes alfák a DNS-adatbázis egy-egy részét képviselik, amelyek domainként vagy aldomainként is felfoghatók.

A domainnév egy pontokkal elválasztott, szöveges címkékből álló sorozat, amely a fa egy adott csomópontjára mutat. A domainnevek legfeljebb 63 karakter hosszúságúak lehetnek.

Domain

A domain saját autonómiával és hatáskörrel rendelkező adminisztratív egység. A domain alfaként fogható fel a DNS-domainnévtéren belül.

A domainre szintként (legfelső szint, második szint – lásd alább) vagy referenciaként (lásd az aldomainről szóló részt) hivatkozhatunk.

Gyökérzóna

A gyökérzóna a DNS-domainnévtér legfelső szintű zónája. A gyökérzóna az internet összes domainjét magában foglalja.

Legfelső szintű domain

A legfelső szintű domain (TLD), amelyet gyakran első szintű domainnek is neveznek, a DNS-gyökérzóna aldomainje. A legfelső szintű domaineket általános legfelső szintű domainek (gTLD) és országkód szerinti általános legfelső szintű domainek (ccTLD) alkotják.

Második szintű domain

A második szintű domain (SLD) a legfelső szintű domain aldomainje.

Harmadik szintű domain

A harmadik szintű domain a második szintű domain aldomainje és így tovább.

Aldomain

Az aldomainek a domaineken belüli alfákat képviselik. Az aldomain neve mindig tartalmazza annak a domainnek a nevét, amelyhez tartozik. A www.google.com például a google.com domain aldomainje; a google.com pedig a .com domain aldomainje. Minden egyes domain a gyökérdomain aldomainje.

Gazdagép

A gazdagépek az internethez vagy más nagy méretű hálózatokhoz csatlakoztatott számítógépek. Az internethez csatlakoztatott gazdagépekhez IP-cím tartozik.

IP-cím

Az internetprotokoll-cím (IP-cím) egy számokból álló sorozat, amely egy olyan eszközhöz (számítógép, nyomtató) társul, mely az internethez vagy más nagy méretű hálózathoz csatlakozik. Az IP-cím teszi lehetővé a hálózatra kötött eszközök számára az egymással való kommunikációt. Két különböző típusú IP-cím létezik:

  • IPv4-címek
    A 4-es verziójú IP-címek 32 bitből állnak, az értékeket pedig decimális pontok választják el egymástól
    (field1.field2.field3.field4) – 123.123.123.123
  • IPv6-címek
    A 6-os verziójú IP-címek 128 bitből állnak, az értékeket pedig hexadecimális jelek választják el egymástól
    (field1:field2:field3 … :field8) – 1001:FE03:0DB9:AC10:7654:BA72:3210:FE05
Névszerver

A DNS-névszerverek rendszerének feladata, hogy válaszoljon a domainerőforrásokkal kapcsolatos információkérésekre.

A névszerverek DNS-csomópontokhoz vannak rendelve, egy vagy több domain tartozik alájuk, és az ezekre a domainekre vonatkozó erőforrásrekordok tárolására szolgálnak.

A névszerverek elsődleges feladata, hogy az erőforrásrekordok segítségével IP-címekre fordítsák le a domainneveket és a gazdagépneveket. Az IP-címek pedig a domainek, gazdagépek és az interneten lévő egyéb erőforrások megkeresését teszik lehetővé.

Erőforrásrekord

Az erőforrásrekordok a domainekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak, illetve az egy adott domainen belüli erőforrások azonosítására szolgálnak. Az erőforrásrekordokat a névszerverek tárolják.

 

A Google Domains számos különböző típusú erőforrásrekordot támogat. További információt Az erőforrásrekordok bemutatása című cikkben talál.

 

Megjegyzés: Az erőforrásrekordokat néha zónarekordoknak is nevezik, mivel ezeket zónafájlok is tárolhatják (de ez nem törvényszerű).

URL

Az URL-címek (uniform resource locator, egységes erőforrás-azonosító) az interneten elérhető erőforrások címei. A Google fő webhelyének címe például a http://www.google.com.

Zónák

A zónák olyan adminisztratív egységek, amelyek egy vagy több DNS-domaint vagy aldomaint foglalnak magukban.

A zónafájlok egy vagy több erőforrásrekordot tartalmazó szöveges fájlok.

A zónarekord egy erőforrásrekord-típus.

Hasznos volt ez a cikk?
Hogyan fejleszthetnénk?