Om DNS

Domain Name System (DNS) er et hierarkisk navngivningssystem for domæner og andre internetressourcer. DNS kan betragtes som en adressebog for internettet. En af de primære funktioner for DNS er at knytte domænenavnene til host-IP-adresserne.

DNS vedligeholdes som et distribueret databasesystem, der benytter sig af en klient/server-model. Resolvere (klientprogrammer) sender forespørgsler om oplysninger til databasen. Navneservere (serverprogrammer) sender oplysninger tilbage, som er hentet fra lokalt lagrede ressourceregistreringer.

ICANN har det overordnede ansvar for DNS.

DNS-navneområde

DNS-navneområdet kan betragtes som et omvendt træ med en rod, noder og undertræer.

Hver node har en tekstetiket (undtagen rodnoden, som er tildelt en etiket på nul og nul længde). Hvert undertræ repræsenterer en del af DNS-databasen og kan ses som et domæne eller underdomæne.

Et domænenavn er en punktsammenkædet sekvens af tekstetiketter, der fører til en bestemt node i træet. Domænenavne kan have en længde på op til 63 tegn.

Domæne

Et domæne er en administrativ enhed med egen autonomi og autoritet. Et domæne kan ses som et undertræ inden for DNS-domænets navneområde.

Der kan refereres til domæner efter niveau (topniveau, andet niveau – se nedenfor) eller efter reference (se underdomæne).

Rodzone

Rodzonen er topzonen i DNS-domænets navneområde. Rodzonen omfatter alle internetdomæner.

Topdomæne

Et topdomæne (TLD, top-level domain), som nogle gange kaldes et domæne på første niveau, er et underdomæne til DNS-rodzonen. Topdomæner består af generiske topdomæner (gTLD, generic top-level domain) og topdomæner med landekode (ccTLD, country code top-level domain).

Domæne på andet niveau

Et domæne på andet niveau (SLD, second-level domain) er et underdomæne til et topdomæne.

Domæne på tredje niveau

Et domæne på tredje niveau er et underdomæne til et domæne på andet niveau osv.

Underdomæne

Et underdomæne er et undertræ inden for et domæne. Navnet på et underdomæne vil indeholde navnet på det domæne, det tilhører. F.eks. er www.google.com et underdomæne til domænet google.com, og google.com er et underdomæne til domænet .com. Alle domæner er et underdomæne til en rod.

Host

En host er en computer, der er forbundet til internettet eller et andet stort netværk. Hosts, der er forbundet til internettet, har IP-adresser.

IP-adresse

En IP-adresse (Internet Protocol) er en serie tal, der er tildelt en enhed (computer, printer), som er forbundet til internettet eller et andet stort netværk. IP-adresser gør det muligt for enheder inden for et netværk at kommunikere med hinanden. IP-adresser har to versioner:

  • IPv4-adresser
    IP-adresser i version 4 består af 32 bit og bruger en punkteret decimalnotation
    (field1.field2.field3.field4) – 123.123.123.123
  • IPv6-adresser
    IP-adresser i version 6 består af 128 bit og bruger en hexadecimalnotation
    (field1:field2:field3 … :field8) – 1001:FE03:0DB9:AC10:7654:BA72:3210:FE05
Navneserver

En DNS-navneserver er et system, der svarer på anmodninger om oplysninger vedrørende domæneressourcer.

Navneservere er tildelt DNS-noder, har autoritet over et eller flere domæner og lagrer ressourceregistreringerne for disse domæner.

En af navneservernes primære funktioner er at oversætte domænenavne og hostnavne til IP-adresser (vha. ressourceregistreringerne). IP-adresser bruges igen til at lokalisere domæner, hosts og andre ressourcer på internettet.

Ressourceregistrering

Ressourceregistreringer giver oplysninger om domæner og identificerer ressourcerne inden for et domæne. Ressourceregistreringer lagres på navneservere.

 

Google Domains understøtter flere typer ressourceregistreringer. Find flere oplysninger under Om ressourceregistreringer.

 

Bemærk! Ressourceregistreringer kaldes nogle gange for zoneregistreringer, da ressourceregistreringer kan lagres i zonefiler (men ikke behøver at være det).

Webadresse

En webadresse (URL, Uniform Resource Locator) er adressen på en ressource på internettet. F.eks. er adressen på Googles primære website http://www.google.com.

Zoner

En zone er en administrativ enhed, som indeholder et eller flere DNS-domæner eller underdomæner.

En zonefil er en tekstfil, som indeholder en eller flere ressourceregistreringer.

En zoneregistrering er en ressourceregistrering.

Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?