DNS

Domain Name System (DNS) je hierarchický systém názvů domén a dalších prostředků v internetu. Na DNS se lze dívat jako na adresář pro celý internet a jeho primární funkcí je převod názvů domén na číselné IP adresy.

DNS se spravuje jako distribuovaný databázový systém, který využívá model klient/server. Klientské programy žádají databázi o informace. Názvové servery (programy serveru) odpovídají pomocí informací získaných z lokálně uložených záznamů prostředků.

Obecně za DNS odpovídá organizace ICANN.

Prostor názvů DNS

Na prostor názvů DNS se lze dívat jako na obrácený strom s kořenem, uzly a podstromy.

Každý uzel má vlastní textové označení (kromě kořenového, který má označení prázdné). Každý podstrom představuje část databáze DNS a označuje se jako doména nebo subdoména.

Název domény je posloupnost řetězců spojených tečkou, která vede na stromě k určitému uzlu. Názvy domén mohou být až 63 znaků dlouhé.

Doména

Doména je administrativní jednotka s vlastní autonomií a autoritou. Na doménu lze pohlížet jako na podstrom v rámci prostoru názvů DNS domény.

Na domény lze odkazovat pomocí úrovně (viz níže) nebo přes reference (viz subdoména).

Kořenová zóna

Kořenová zóna představuje nejvyšší úroveň prostoru názvů DNS. Kořenová zóna zahrnuje všechny internetové domény.

Doména nejvyšší úrovně

Doména nejvyšší úrovně (top-level domain; TLD), často nazývaná také doménou první úrovně, je subdoménou kořenové zóny. Domény nejvyšší úrovně se skládají z obecných domén nejvyšší úrovně (generic top-level domains; gTLD) a kódů zemí (country code top-level domains; ccTLD).

Doména druhé úrovně

Doména druhé úrovně (second-level domain; SLD) je subdoménou domény nejvyšší úrovně.

Doména třetí úrovně

Doména třetí úrovně je subdoménou domény druhé úrovně atd.

Subdoména

Subdoména je podstrom v rámci domény. Název subdomény obsahuje i název domény, do které patří. Například www.google.com je subdoménou domény google.comgoogle.com je subdoménou domény .com. Všechny domény jsou subdoménami kořene.

Hostitel

Hostitelem je počítač připojený k internetu nebo jiné velké síti. Hostitelé připojení k internetu mají IP adresy.

IP adresy

Adresa internetového protokolu (IP) je sérií čísel přidělených určitému zařízení (počítač, tiskárna), které je připojeno k internetu nebo jiné velké síti. IP adresy umožňují zařízením ve stejné síti vzájemně komunikovat. IP adresy mají dvě verze:

  • IPv4 adresy
    IP adresy verze 4 se skládají z 32 bitů a používají desetinné tečky
    (field1.field2.field3.field4) – 123.123.123.123
  • IPv6 adresy
    IP adresy verze 6 se skládají ze 128 bitů a používají hexadecimální značení
    (field1:field2:field3 … :field8) – 1001:FE03:0DB9:AC10:7654:BA72:3210:FE05
Názvový server

Názvový server DNS je systém, který odpovídá na žádosti o informace o doménových prostředcích.

Názvové servery jsou přiděleny DNS uzlům, drží autoritu pro jednu nebo více domén a ukládají pro ně záznamy prostředků.

Primární funkcí názvových serverů je překládat názvy domén a hostitelů na IP adresy (pomocí záznamů prostředků). IP adresy se pak používají k vyhledání domén, hostitelů a dalších prostředků na internetu.

Záznam prostředků

Záznamy prostředků poskytují informace o doménách a identifikují prostředky v rámci domény. Záznamy prostředků se ukládají na názvových serverech.

 

Služba Google Domains podporuje několik typů záznamů prostředků. Další informace viz Záznamy prostředků.

 

Poznámka: Protože je lze ukládat v souborech zóny (ale není to jediná možnost), záznamy prostředků se někdy také označují jako zónové záznamy.

URL

URL (uniform resource locator) je adresa určitého prostředku na internetu. Příkladem je třeba adresa hlavní stránky Google http://www.google.com.

Zóny

Zóna je administrativní jednotka, která obsahuje jednu nebo více DNS domén nebo subdomén.

Soubor zóny je textový soubor, který obsahuje jeden nebo více záznamů prostředků.

Zónový záznam je záznam prostředku.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?