Kaynak kayıtları hakkında

Kaynak kayıtları, alanınıza yönlendiren ve destek sağlayan donanım ile yazılım bileşenleri hakkında DNS tabanlı bilgiler sunar (barındırıcılar, ad sunucuları, web sunucuları, e-posta sunucuları).

Her kaynak kaydı, bir dizi alandan oluşur:

  • Ad: Kaydın adını ya da sahibini belirten bir etikettir. Bu, kök alan (@ ile belirtilir) ya da alt alan ("www" gibi) olabilir.
  • Tür: Kaydın türünü belirtir. A (adres) kaydı buna örnek gösterilebilir.
  • TTL: (Geçerlilik Süresi) Önbellekte (yerel depolama alanı) depolanan kaydın kopyasının ne sıklıkta güncellenmesi (orijinal depolama alanından alınması) veya silinmesi gerektiğini belirtir. Daha kısa geçerlilik sürelerinde kayıtlar daha sık alınır (erişim daha yavaştır ve veriler daha günceldir). Daha uzun geçerlilik sürelerinde kayıtlar daha seyrek alınır (erişim daha hızlıdır ve verilerin tarihi daha eskidir). Varsayılan değer 1 saattir.
    Not: Bir kaynak kaydında yaptığınız değişikliklerin uygulanması, geçerlilik süresi kadar zaman gerektirebilir. Eklediğiniz yeni kaynak kayıtları 5 dakika içinde internet kullanıcılarına gösterilir.
  • Veri: Kayıt türüne göre değişen kayıt verilerini belirtir. Barındırıcının A kayıtları için IP adresi buna örnek gösterilebilir. Bunların DNS araması sırasında döndürülen veriler olduğunu unutmayın.

Not: Google Domains, varsayılan olarak IN internet sınıfını destekler. Bu nedenle Sınıf alanı eklenmemiştir.

Kaynak Kaydı Türleri

Google Domains, burada tanımlanan DNS kaynak kayıtlarının yanı sıra kaynak kayıtlarının daha fazla işlev sunmasını sağlayan yapay kayıtları da destekler. Daha fazla bilgi için Yapay kayıtlar başlıklı makaleyi inceleyin.

A

A (IPv4 adresi) kayıtları, barındırıcının alan adıyla IP adresini eşler (addan adrese eşleme).

@ A 1h 123.123.123.123

Not: A kayıtları ve AAAA kayıtları aynı işlevi görür. A kayıtları, IP sürüm 4 (IPv4) adresleriyle eşlenir. AAAA kayıtları, IP sürüm 6 (IPv6) adresleriyle eşlenir.

AAAA

AAAA (IPv6 adresi) kayıtları, barındırıcının alan adıyla IP adresini eşler (addan adrese eşleme).

www AAAA 1h 2002:db80:1:2:3:4:567:89ab

Not: A kayıtları ve AAAA kayıtları aynı işlevi görür. A kayıtları, IP sürüm 4 (IPv4) adresleriyle eşlenir. AAAA kayıtları, IP sürüm 6 (IPv6) adresleriyle eşlenir.

CAA

Bir Sertifika Yetkilisi Yetkilendirmesi (CAA) kaydı, alan sahibi olarak sizin bir sertifika yetkilisine DNS kaynak kaydı kullanarak alanınız için sertifika verme izni verip vermediğinizi belirtir.

Örnek: Çiğdem, alanı (example.com) ve bunun alt alanları için sertifika vermek amacıyla "Let's Encrypt" sertifika yetkisi istiyor. Başka yetkililerin sertifika verme izni olmasını istemiyor. Bu nedenle CAA kaydı oluşturuyor:

example.com. IN CAA 0 issue "letsencrypt.org"
Tüm sertifika düzenlemelerine açıkça izin vermeme ayarı kullanmamanızı öneririz. Örneğin, Blogger ve Google Benim İşletmem gibi Google ürünleri, Google Domains ile kaydedilen alan adları için SSL sağlayabilir. Ancak Google'ın bunu sağlayabilmesi için CAA kayıtlarının İzin verilmiyor olarak ayarlanmaması gerekir.
CNAME

CNAME (kurallı ad) kayıtları, takma alan adını kurallı (gerçek) bir alan adıyla eşler. Aynı kurallı alanı birden fazla takma adla eşleyebilirsiniz (böylece tek bir konumda A ya da AAAA kayıtlı IP adresi belirleyebilirsiniz).

Bu örnekte www takma adlı alan, example.com ise kurallı alandır (A kaydı kullanılarak IP adresiyle eşlenir).

www CNAME 1h example.com.
example.com. A 1h 123.123.123.123

Bu örnekte www ve FTP takma adlı alanlar, server1.example.com. ise kurallı alandır (A kaydı kullanılarak IP adresiyle eşlenir).

www CNAME 1h server1.example.com.
ftp CNAME 1h server1.example.com.
server1.example.com. A 1h 123.123.123.123

CNAME kayıtları kök alan için ayarlanamaz. Ayrıca CNAME kaydının hedefi yalnızca alan adı olabilir, yolların kullanılmasına izin verilmez. Kök alanınızı yönlendirmek istiyorsanız ya da kullanmak istediğiniz hedef, içinde yol bulunan bir URL ise aşağıdaki seçeneklerden birini deneyin:

  • CNAME yerine alan yönlendirme özelliğini kullanın (Alan yönlendirme başlıklı makaleyi inceleyin).
  • CNAME'de kullanacağınız girişlerin aynısını kullanarak bir Yönlendirme kaydı oluşturun (Yapay kayıtlar başlıklı makaleyi inceleyin).
MX

MX (Posta Ulaştırma) kayıtları, bir alan adını bu alan için e-postaları alan posta sunucusuyla eşler. MX kayıtları, diğer kullanıcıların alana e-posta göndermek için hangi posta sunucularını kullandığını tanımlar.

Bir alan için her birinde öncelik numarası olan çoklu MX kayıtları oluşturulabilir. Daha küçük numaraların önceliği daha yüksektir. Aşağıdaki örnekte posta, önceliği daha yüksek olan barındırıcı (10) ile gönderilemezse önceliği daha düşük olan barındırıcı (20) kullanılır.

@ MX 1h 10 mailhost1.example.com.
@ MX 1h 20 mailhost2.example.com.

Öncelik numaraları aynıysa (10 ve 10) MX kayıtları, barındırıcılar arasındaki yükü dengelemek için kullanılabilir. İki barındırıcı da rastgele seçilir.

@ MX 1h 10 mailhost1.example.com.
@ MX 1h 10 mailhost2.example.com.

Not: Google Domains, öncelik numarasına özel bir alan ayırmamıştır. Öncelik numarası belirlemek için değeri posta sunucusuyla beraber veri alanına girin (10 mailhost1.example.com.).

NS

NS (ad sunucusu) kayıtları, bir ad sunucusuyla alanı ya da alt alanı eşler. Ad sunucuları, alanın ad alanı hakkında yetkilendirilmiş bilgilere sahiptir ve alan adlarını ilgili IP adreslerine dönüştürür (ad sunucusunda depolanan kaynak kayıtlarına başvurarak).

Google Domains'de yalnızca alt alanlar için NS kayıtları oluşturursunuz. Kök alanınız için NS kayıtları sizin adınıza yönetilir. Daha fazla bilgi için NS (ad sunucusu) kaynak kayıtları hakkında başlıklı makaleyi inceleyin.

ns1 NS 1h ns-cloud1.googledomains.com.
ns2 NS 1h ns-cloud2.googledomains.com.
PTR

PTR (işaretçi) kayıtları, bir barındırıcının IP adresini kurallı (doğru) alan adıyla eşler (adresten ada eşleme). Tersine yazılan IP adresine, Adres ve Yönlendirme Parametre Bölgesi (arpa) üst düzey alanı eklenir. Bu işleme, tersine DNS araması denir.

PTR kayıtları, güvenlik cihazı olarak ve spam'i engellemek için kullanılır. Posta ve diğer sunucu türleri, barındırıcı kimliğini doğrulamak için tersine DNS araması yapabilir.

PTR'nin, IP adres blokunuzun sahibi (genellikle ISP'niz) tarafından belirlenmesi gerektiği için PTR'yi çoğunlukla Google Domains üzerinden yönetmezsiniz. Farklı IP bloku sahiplerinden bu kayıtları talep edebilmeniz için çeşitli prosedürler izlenir. Daha fazla bilgi için lütfen sağlayıcınızla iletişime geçin.

Google Domains, alanınızla eşleşen DNS bölgesindeki PTR kayıtlarını destekler. Belirli adreslerde tersine arama yapma sorumluluğunu bize veren CNAME kayıtlarının ISP'niz tarafından oluşturulması için bu işlem gereklidir.

Sağlayıcınız size bir PTR kaydının yetkisini verirse Google Domains üzerinden yönettiğiniz bir PTR kaydına yönlendiren bir CNAME kaydı oluşturur. Sunucunuzun A kaydının aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım:
www     A     1h     111.222.33.4

Sağlayıcınızın, PTR kaydının yetkisini size verebilmesi için aşağıdaki CNAME'yi belirlemesi gerekir. IP adresini içeren 4 numaranın sıralamasının tersine çevrildiğini unutmayın.
4.33.222.111.in-addr.arpa.    CNAME     1h     ptr_www.example.com.

Google Domains'de aşağıdaki PTR kaydını belirlersiniz:
ptr_www     PTR     1h     www.example.com.

Kayıtlar belirlendikten sonra 111.222.33.4 numaralı IP adresiyle ilgili tersine arama talebi, önce 4.33.222.111.in-addr.arpa. için sağlayıcınızın kaydına gider. Buradan kaydınız ptr_www.example.com. adresine yönlendirilir ve talebi yapan kullanıcıya 111.222.33.4 adresinin www.example.com ile eşleştiği bildirilir.

Sunucunuzun AAAA kaydı aşağıdaki gibiyse IPv6 adresleri için de benzeri geçerlidir:
www     AAAA     1h     202:db80:1:2:3:4:567:89ab

Tam olarak belirlenmiş IPv6 adresi 0202:db80:0001:0002:0003:0004:0567:89ab olur. Sağlayıcınızın belirlemek zorunda olduğu CNAME kaydını elde edebilmek için bu adresi her rakamın ve .ip6.arpa. ekinin arasına nokta koyarak (rakama göre, iki noktalar dikkate alınmadan ve son noktayla birlikte) tersine çevirin:
b.a.9.8.7.6.5.0.4.0.0.0.3.0.0.0.2.0.0.0.1.0.0.0.0.8.b.d.2.0.2.0.ip6.arpa.     CNAME     1h     ptr_www.example.com.

Not: Google Domains, ISP'nizin adres bloklarına yetki vermesini doğrudan desteklemez. Bu kayıtları oluşturmak ve depolamak için Cloud DNS kullanmanız gerekir. TÜM DNS'lerinizi Cloud DNS'ye taşımanız gerekmez. Yalnızca PTR kayıtlarını taşımak yeterlidir.

Google Cloud DNS hakkında daha fazla bilgi için şu adresleri ziyaret edin:

SOA

Google DNS Sunucuları tarafından kullanılan SOA (yetki başlangıcı) kayıtları; ad sunucuları arasındaki trafiğin yönetilmesine yardımcı olmak için alanınız hakkındaki bilgileri depolar. Genellikle ad sunucusu, ad sunucusunun yönetici hesabı, ad sunucusunun seri numarası, bölge dosyasının yenilenme sıklığı, güncellemenin yeniden denenmesi için bekleme süresi ve bölge dosyasının geçerlilik süresinden oluşur.

SOA kayıtları, ad sunucuları tarafından yönetilir ve Google Domains'de görüntülenemez ya da düzenlenemez.

SPF

SPF (gönderen politikası çerçevesi), bir açık standart teknik yöntemdir. SPF, alandan e-posta gönderebilen posta sunucularını belirler.

Posta sunucusu e-posta gönderdiği zaman, e-postayı alan sunucu alanın SPF'sine bakar. E-posta, SPF'de listelenen bir posta sunucusu tarafından gönderildiyse postayı alan sunucu, e-postayı kabul eder.

SPF, sahte gönderici adreslerinden gelen spam e-postaları bir dereceye kadar engeller: Gönderen sunucu, alanın SPF listesinde bulunmuyorsa gelen e-postalar kabul edilmez.

SPF, alan adını bir ya da daha fazla posta sunucusuyla eşlemek için TXT (metin) kayıtlarını kullanır. TXT kaydı, v=spf1 SPF etiketini ve diğer SPF niteleyicileri, mekanizmaları ve değiştiricileri içerir (www.openspf.org sayfasına bakın).

@ SPF   "v=spf1 +a:mailhost3.example.com +a:mailhost4.example.com –all"   
posta3   A 1h 123.123.123.7
posta4   A 1h 123.123.123.9
SRV

SRV (hizmet) kayıtları, belirli bir hizmeti ya da sunucuyu alan adıyla eşler. SRV kaydı sayesinde hizmet, hangi barındırıcıda çalıştığını bilmek gerekmeksizin bulunabilir.

Bu örnekte _http._tcp.example.com. hizmet kaydı; http hizmetini, hizmetin tcp'de çalıştığı protokolü ve example.com. alan adını içerir. Kayıt, www.example.com. alanıyla, bu sayede de web sunucusuyla (IP adresi 192.251.50.110 olan barındırıcı) eşlenir. Kaydın önceliği 10'dur (daha düşük olan değer tercih edilir), ağırlığı 5'tir (aynı önceliğe sahip olan kayıtlarla dengelenebilmesi için) ve hizmetin hangi bağlantı noktasında bulunabileceğini gösteren bağlantı noktası numarası 8080'dir.

_http._tcp.example.com. SRV 1h 10 5 8080 www.example.com.
www A 1h 192.251.50.110

Not: Google Domains'de öncelik/ağırlık/bağlantı noktası numaraları için ayrı alanlar bulunmaz. Bu değerleri, aralarında boşluk bırakarak hizmet adıyla birlikte veri alanına girin (10 5 8080 www.example.com.).

TXT

TXT (metin) kayıtlarında rastgele bilgiler bulunur. Bilgiler, kullanıcılar tarafından okunabilecek metin ya da makine tarafından okunabilecek veri biçimindedir ve kaynak kaydına eklenebilir.

A TXT 1h "Bu benim alanım."
Bu makale faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?