ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
true

เกี่ยวกับระเบียนทรัพยากร

ระเบียนทรัพยากรให้ข้อมูลที่ยึดตาม DNS เกี่ยวกับองค์ประกอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ชี้ไปยังและสนับสนุนโดเมนของคุณ (โฮสต์ เนมเซิร์ฟเวอร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ อีเมลเซิร์ฟเวอร์)

ระเบียนทรัพยากรแต่ละรายการประกอบด้วยชุดช่องต่างๆ ดังนี้

  • ชื่อ — ป้ายกำกับแสดงชื่อหรือเจ้าของระเบียน ซึ่งอาจเป็นโดเมนราก (แสดงด้วย @) หรือโดเมนย่อย (เช่น “www”)
  • ประเภท — ประเภทของระเบียนทรัพยากร ตัวอย่างเช่น ระเบียน A (ที่อยู่)
  • TTL — (Time-To-Live) ความถี่ที่ต้องอัปเดต (เรียกข้อมูลจากพื้นที่เก็บข้อมูลดั้งเดิม) หรือยกเลิกสำเนาระเบียนที่เก็บไว้ในแคช (พื้นที่เก็บข้อมูลภายใน) TTL ขนาดสั้นหมายถึงมีการเรียกข้อมูลระเบียนบ่อยครั้ง (เข้าถึงได้ช้ากว่า ข้อมูลเป็นปัจจุบันกว่า) TTL ขนาดยาวหมายความว่ามีการเรียกข้อมูลจากระเบียนน้อยครั้ง (เข้าถึงได้เร็วกว่า ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันเท่า) ค่าเริ่มต้นคือ 1 ชั่วโมง
    หมายเหตุ: เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงในระเบียนทรัพยากร อาจใช้เวลาจนถึงระยะเวลาที่ TTL จะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณเพิ่มระเบียนทรัพยากรใหม่ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะเห็นระเบียนนั้นใน 5 นาที
  • ข้อมูล — ข้อมูลของระเบียน ซึ่งจะแตกต่างไปตามประเภทของระเบียน ตัวอย่างเช่น ที่อยู่ IP ของโฮสต์สำหรับระเบียนa A โปรดทราบว่านี่คือข้อมูลที่ส่งกลับระหว่างการค้นหาใน DNS

หมายเหตุ: Google Domains สนับสนุนคลาสอินเทอร์เน็ต IN ตามค่าเริ่มต้น ดังนั้นจึงไม่มีการรวมฟิลด์คลาส

ประเภทระเบียนทรัพยากร

นอกเหนือจากระเบียนทรัพยากร DNS ที่อธิบายในหัวข้อนี้แล้ว Google Domains ยังสนับสนุนระเบียนสังเคราะห์ที่ขยายการทำงานของระเบียนทรัพยากรต่างๆ อีกด้วย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในระเบียนสังเคราะห์

A

ระเบียน A (ที่อยู่ IPv4) จะจับคู่ชื่อโดเมนของโฮสต์กับที่อยู่ IP ของโฮสต์นั้น (การจับคู่ชื่อไปยังที่อยู่)

@ A 1h 123.123.123.123

หมายเหตุ: ระเบียน A และระเบียน AAAA ทำหน้าที่เดียวกัน ระเบียน A จะจับคู่กับที่อยู่ IP เวอร์ชัน 4 (IPv4) ส่วนระเบียน AAAA จะจับคู่กับที่อยู่ IP เวอร์ชัน 6 (IPv6)

AAAA

ระเบียน AAAA (ที่อยู่ IPv6) จะจับคู่ชื่อโดเมนของโฮสต์กับที่อยู่ IP ของโฮสต์นั้น (การจับคู่ชื่อไปยังที่อยู่)

www AAAA 1h 2002:db80:1:2:3:4:567:89ab

หมายเหตุ: ระเบียน A และระเบียน AAAA ทำหน้าที่เดียวกัน ระเบียน A จะจับคู่กับที่อยู่ IP เวอร์ชัน 4 (IPv4) ส่วนระเบียน AAAA จะจับคู่กับที่อยู่ IP เวอร์ชัน 6 (IPv6)

CNAME

ระเบียน CNAME (ชื่อมาตรฐาน) จะจับคู่ชื่อตัวแทนของโดเมนกับชื่อมาตรฐาน (จริง) ของโดเมน คุณสามารถจับคู่ชื่อตัวแทนหลายชื่อกับโดเมนมาตรฐานเดียวกันได้ (ทำให้ตั้งค่าที่อยู่ IP ของระเบียน A หรือ AAAA ได้ในที่เดียว)

ในตัวอย่างนี้ www คือโดเมนตัวแทนและ example.com คือโดเมนมาตรฐาน (ซึ่งจับคู่กับที่อยู่ IP โดยใช้ระเบียน A)..

www CNAME 1h example.com.
example.com. A 1h 123.123.123.123

ในตัวอย่างนี้ www และ FTP ต่างก็เป็นโดเมนตัวแทนและ server1.example.com. เป็นโดเมนมาตรฐาน (ซึ่งจับคู่กับที่อยู่ IP โดยใช้ระเบียน A)

www CNAME 1h server1.example.com.
ftp CNAME 1h server1.example.com.
server1.example.com. A 1h 123.123.123.123

ไม่สามารถตั้งค่าระเบียน CNAME สำหรับโดเมนรากได้ นอกจากนี้เป้าหมายของระเบียน CNAME เป็นได้เฉพาะชื่อโดเมนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้เส้นทาง หากคุณต้องการเปลี่ยนเส้นทางโดเมนรากหรือเป้าหมายที่คุณต้องการเป็น URL ที่มีเส้นทาง ให้ลองใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

MX

ระเบียน MX (Mail Exchange) จับคู่ชื่อโดเมนกับเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่รับอีเมลของโดเมนนั้น ระเบียน MX จะระบุเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ผู้อื่นใช้เพื่อส่งอีเมลไปยังโดเมนหนึ่ง

คุณสามารถตั้งค่าระเบียน MX หลายรายการสำหรับโดเมนเดียวได้ แต่ละรายการจะมีเลขลำดับความสำคัญ ซึ่งหมายเลขที่ต่ำกว่าจะมีความสำคัญสูงกว่า ในตัวอย่างด้านล่าง หากระบบไม่สามารถส่งอีเมลโดยใช้โฮสต์ที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่า (10) ได้ ก็จะใช้โฮสต์ที่มีลำดับความสำคัญรองลงมา (20)

@ MX 1h 10 mailhost1.example.com.
@ MX 1h 20 mailhost2.example.com.

หากเลขลำดับความสำคัญเหมือนกัน (10 และ 10) ระบบอาจใช้ระเบียน MX เพื่อทำให้การโหลดระหว่างโฮสต์สมดุล นั่นคือจะเลือกโฮสต์ใดโฮสต์หนึ่งตามต้องการ

@ MX 1h 10 mailhost1.example.com.
@ MX 1h 10 mailhost2.example.com.

หมายเหตุ: Google Domains ไม่ได้ให้ช่องสำหรับเลขลำดับความสำคัญแยกต่างหาก ให้ป้อนค่าในช่องข้อมูลตามด้วยโฮสต์ของอีเมล (10 mailhost1.example.com.) เพื่อระบุเลขลำดับความสำคัญ

NS

ระเบียน NS (เนมเซิร์ฟเวอร์) จะจับคู่ชื่อโดเมนหรือโดเมนย่อยกับเนมเซิร์ฟเวอร์ เนมเซิร์ฟเวอร์มีข้อมูลซึ่งเชื่อถือได้เกี่ยวกับเนมสเปซของโดเมนและแปลชื่อโดเมนเป็นที่อยู่ IP ที่เกี่ยวข้อง (โดยอ้างอิงระเบียนทรัพยากรที่เก็บไว้กับเนมเซิร์ฟเวอร์)

ใน Google Domains คุณจะสร้างระเบียน NS สำหรับโดเมนย่อยเท่านั้น เราจัดการระเบียน NS ของโดเมนรากให้คุณ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเกี่ยวกับระเบียนทรัพยากร NS (เนมเซิร์ฟเวอร์)

ns1 NS 1h ns-cloud1.googledomains.com.
ns2 NS 1h ns-cloud2.googledomains.com.
PTR

บัญชี PTR (ตัวชี้) จะจับคู่ที่อยู่ IP ของโฮสต์กับชื่อโดเมนมาตรฐาน (จริง) ให้โฮสต์ (การจับคู่ที่อยู่ไปยังชื่อ) ระบบเขียนที่อยู่ IP แบบย้อยกลับและต่อท้ายด้วยที่อยู่และโดเมน Routing Parameter Area (ARPA) ระดับบนสุด กระบวนการนี้เรียกว่าการค้นหา DNS แบบย้อนกลับ

ระเบียน PTR ใช้เป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและมาตรการป้องกันสแปม อีเมลและเซิร์ฟเวอร์ ประเภทอื่นสามารถทำการค้นหา DNS แบบย้อนกลับเพื่อยืนยันข้อมูลระบุตัวตนของโฮสต์ได้

ปกติแล้วคุณจะไม่ได้จัดการ PTR ผ่าน Google Domains เนื่องจากเจ้าของบล็อกที่อยู่ IP จะต้องเป็นผู้ตั้งค่าเอง (โดยทั่วไปคือ ISP) เจ้าของบล็อก IP แต่ละรายมีขั้นตอนให้ผู้ใช้ขอระเบียนเหล่านี้แตกต่างกัน โปรดติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

Google Domains สนับสนุนระเบียน PTR ที่อยู่ในโซน DNS ที่เกี่ยวข้องกับโดเมนของคุณเพื่อให้ ISP สร้างระเบียน CNAME ซึ่งมอบสิทธิ์ให้เราทำการค้นหาแบบย้อนหลังกับที่อยู่เหล่านั้น

หากผู้ให้บริการมอบสิทธิ์ PTR ให้คุณ ผู้ให้บริการจะสร้างระเบียน CNAME ที่ชี้ไปยังระเบียน PTR ที่คุณจัดการผ่าน Google Domains เช่น สมมติว่าระเบียน A ของเซิร์ฟเวอร์มีลักษณะต่อไปนี้
www     A     1h     111.222.33.4

ผู้ให้บริการต้องตั้งค่า CNAME ต่อไปนี้เพื่อมอบสิทธิ์ PTR ให้คุณ โปรดทราบว่าระบบได้ย้อนกลับลำดับของหมายเลข 4 รายการที่มีที่อยู่ IP ดังนี้
4.33.222.111.in-addr.arpa.    CNAME     1h     ptr_www.example.com.

ใน Google Domains คุณจะต้องตั้งค่าระเบียน PTR ต่อไปนี้
ptr_www     PTR     1h     www.example.com.

เมื่อตั้งค่าระเบียนเหล่านี้แล้ว คำขอการค้นหาที่อยู่ IP 111.222.33.4 แบบย้อนกลับจะไปยังระเบียน 4.33.222.111.in-addr.arpa. ของผู้ให้บริการก่อน ระเบียนนี้จะเปลี่ยนเส้นทางไปยังระเบียนของคุณสำหรับ ptr_www.example.com. ซึ่งจะบอกผู้ส่งคำขอว่า 111.222.33.4 เกี่ยวข้องกับ www.example.com

ตัวอย่างคล้ายกับของที่อยู่ IPv6 คือหากระเบียน AAAA ของเซิร์ฟเวอร์มีลักษณะเช่นนี้
www     AAAA     1h     202:db80:1:2:3:4:567:89ab

ที่อยู่ IPv6 ที่แสดงเต็มรูปแบบของตัวระเบียนคือ 0202:db80:0001:0002:0003:0004:0567:89ab หากต้องการรับระเบียน CNAME ที่ผู้ให้บริการจะต้องตั้งค่า ให้กลับที่อยู่นี้ (เฉพาะตัวเลข ไม่ต้องใส่ใจเครื่องหมายทวิภาค (:)) โดยใส่จุดระหว่างตัวเลขทุกตัวและใส่ .ip6.arpa. (และจุดที่ต่อท้าย) ไว้ข้างท้าย ดังนี้
b.a.9.8.7.6.5.0.4.0.0.0.3.0.0.0.2.0.0.0.1.0.0.0.0.8.b.d.2.0.2.0.ip6.arpa.     CNAME     1h     ptr_www.example.com.

หมายเหตุ: หากคุณต้องการให้ ISP มอบสิทธิ์บล็อกที่อยู่ Google Domains ไม่ได้สนับสนุนการดำเนินการนี้โดยตรง คุณจะต้องใช้ Cloud DNS เพื่อสร้างและเก็บระเบียนเหล่านี้ คุณไม่ต้องย้าย DNS ทั้งหมดไปยัง Cloud DNS ให้ย้ายเฉพาะระเบียน PTR

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cloud DNS ได้ที่

SOA

เซิร์ฟเวอร์ Google DNS ใช้ระเบียน SOA (เริ่มให้สิทธิ์) เพื่อเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับโดเมนของคุณเพื่อช่วยจัดการการรับส่งข้อมูลระหว่างเนมเซิร์ฟเวอร์ โดยทั่วไประเบียนประเภทนี้จะมีเนมเซิร์ฟเวอร์ บัญชีผู้ดูแลระบบเนมเซิร์ฟเวอร์ หมายเลขซีเรียลของเนมเซิร์ฟเวอร์ อัตราการรีเฟรชไฟล์โซนและช่วงเวลารอเพื่อลองอัปเดตอีกครั้ง รวมถึงวันที่ไฟล์โซนหมดอายุ

เนมเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวจัดการระเบียน SOA และระเบียนไม่สามารถดูหรือแก้ไขใน Google Domains ได้

SPF

SPF (เฟรมเวิร์กของนโยบายผู้ส่ง) คือวิธีทางเทคนิคมาตรฐานแบบเปิด SPF จะระบุเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่สามารถส่งอีเมลจากโดเมนได้

เมื่อเซิร์ฟเวอร์อีเมลส่งอีเมลออกไป เซิร์ฟเวอร์รับจะดูที่ SPF ของโดเมนนั้น หากอีเมลดังกล่าวส่งมาจากเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่มีชื่ออยู่ใน SPF เซิร์ฟเวอร์รับก็จะยอมรับอีเมลนั้น

SPF ป้องกันอีเมลสแปมที่เกิดจากที่อยู่ผู้ส่งที่มีการปลอมแปลงได้ในระดับหนึ่ง นั่นคือจะไม่มีการยอมรับอีเมลที่ส่งมาจากโดเมนใดที่ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ผู้ส่งรวมอยู่ในรายการ SPF ของโดเมน

SPF ใช้ระเบียน TXT (ข้อความ) เพื่อจับคู่ชื่อโดเมนกับเซิร์ฟเวอร์อย่างน้อย 1 รายการ ระเบียน TXT จะรวมแท็ก SPF v=spf1 และส่วนขยาย SPF กลไก และตัวแก้ไขอื่นๆ (ดู www.openspf.org)

@ SPF   “v=spf1 +a:mailhost3.example.com +a:mailhost4.example.com –all”   
mail3   A 1h 123.123.123.7
mail4   A 1h 123.123.123.9
SRV

ระเบียน SRV (บริการ) จะจับคู่บริการหรือเซิร์ฟเวอร์หนึ่งๆ กับชื่อโดเมน ระเบียน SRV ทำให้สามารถค้นหาบริการได้โดยไม่จำเป็นต้องทราบโฮสต์ที่บริการดังกล่าวทำงานอยู่

ในตัวอย่างนี้ ระเบียนบริการ _http._tcp.example.com. รวมบริการ http โปรโตคอลที่บริการใช้ tcp และชื่อโดเมน example.com. ระเบียนจะจับคู่กับโดเมน www.example.com. ซึ่งจากนั้นจะจับคู่กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ (โฮสต์ที่มีที่อยู่ IP 192.251.50.110) ระเบียนมีลำดับความสำคัญเป็น 10 (แนะนำให้ต่ำกว่านี้) ปริมาณโหลดคือ 5 (เพื่อทำให้ระเบียนต่างๆ มีโหลดที่สมดุลกันด้วยลำดับความสำคัญที่เหมือนกัน) และหมายเลขพอร์ต 8080 ซึ่งระบุพอร์ตที่จะพบบริการ

_http._tcp.example.com. SRV 1h 10 5 8080 www.example.com.
www A 1h 192.251.50.110

หมายเหตุ: Google Domains ไม่ได้ให้ช่องสำหรับเลขลำดับความสำคัญ/ปริมาณ/พอร์ต ป้อนค่าต่อไปนี้ในช่องข้อมูล (โดยเว้นวรรคระหว่างรายการ) ตามด้วยชื่อบริการ (10 5 8080 www.example.com.)

TXT

ระเบียน TXT (ข้อความ) มีข้อมูลที่ไม่มีกฎเกณฑ์ซึ่งอยู่ในรูปแบบข้อความที่มนุษย์อ่านได้หรือข้อมูลที่เครื่องอ่านรู้เรื่อง และสามารถเพิ่มในระเบียนทรัพยากรได้

A TXT 1h "นี่คือโดเมนของฉัน"
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
false