Om ressursposter

Ressursposter gir DNS-basert informasjon om maskinvare- og programvarekomponentene som peker til og støtter domenet ditt (verter, navnetjenere, nettjenere, e-posttjenere).

Hver ressurspost består av et sett med felt:

  • Navn – en etikett som angir navnet eller eieren av posten. Dette kan være rotdomenet (angitt med @) eller et underdomene (for eksempel «www»).
  • Type – postens type. Dette kan for eksempel være A-posten (adressen).
  • TTL (Time-To-Live) – dette feltet angir hvor ofte en kopi av posten lagret i bufferen (lokal lagring) må oppdateres (hentes fra opprinnelig lagringssted) eller forkastes. Kortere TTL-er betyr at postene hentes oftere (tilgangen er tregere, dataene blir oppdatert oftere). Lengre TTL-er betyr at postene hentes sjeldnere (tilgangen er raskere, dataene blir oppdatert sjeldnere). Standardverdien er én time.
    Merk: Når du gjør endringer i en ressurspost, kan det ta hele TTL-tiden før endringen er implementert. Når du legger til en ny ressurspost, blir den synlig for Internett-brukere i løpet av fem minutter.
  • Data – postens data, som varierer avhengig av postens type. Dette kan for eksempel være vertens IP-adresse for A-poster. Vær oppmerksom på at dette er dataene som vises ved et DNS-søk.

Merk: Google Domains støtter IN-klasse (Internett) som standard, derfor er klassefeltet ikke inkludert.

Ressursposttyper

I tillegg til DNS-ressurspostene som er beskrevet her, støtter Google Domains også syntetiske poster som utvider funksjonaliteten til ressurspostene. Se Syntetiske poster hvis du vil ha mer informasjon.

A

A-poster (IPv4-adresse) brukes til å tilordne domenenavnet hos en vert til vertens IP-adresse (tilordning av navn til adresse).

@ A 1h 123.123.123.123

Merk: A-poster og AAAA-poster utfører samme funksjon. A-poster brukes til tilordning av IPv4-adresser (IP-versjon 4). AAAA-poster brukes til tilordning av IPv6-adresser (IP-versjon 6).

AAAA

AAAA-poster (IPv6-adresse) brukes til å tilordne domenenavnet hos en vert til vertens IP-adresse (tilordning av navn til adresse).

www AAAA 1h 2002:db80:1:2:3:4:567:89ab

Merk: A-poster og AAAA-poster utfører samme funksjon. A-poster brukes til tilordning av IPv4-adresser (IP-versjon 4). AAAA-poster brukes til tilordning av IPv6-adresser (IP-versjon 6).

CAA

CAA-poster (Certification Authority Authorization) angir om du, domeneeieren, tillater at en sertifiseringsinstans utsteder sertifikater for domenet ditt ved bruk av en DNS-ressurspost.

Eksempel: Anna ønsker at sertifiseringsinstansen «Let's Encrypt» skal kunne utstede sertifikater for domenet hennes, eksempel.com, og de tilhørende underdomenene. Hun ønsker ikke at andre instanser skal kunne utstede sertifikater. Hun oppretter følgende CAA-post:

example.com. IN CAA 0 issue «letsencrypt.org»
Vi anbefaler at du ikke uttrykkelig avviser alle sertifikatutstedelser. For eksempel kan Google-produkter som Blogger og Google Min bedrift tilby SSL for domenenavn som er registrert hos Google Domains. For at Google skal kunne gjøre dette, kan du imidlertid ikke ha angitt Ikke tillatt for CAA-poster.
CNAME

CNAME-poster (kanonisk navn) brukes til å tilordne et aliasdomenenavn til et kanonisk (sant) domenenavn. Du kan tilordne flere aliasnavn til det samme kanoniske domenet (det gjør det mulig å konfigurere A- eller AAAA-poster for IP-adresser på ett sted).

I dette eksempelet er www aliasdomenet og example.com det kanoniske domenet (det er tilordnet til en IP-adresse gjennom A-posten).

www CNAME 1h example.com.
example.com. A 1h 123.123.123.123

I dette eksempelet er www og FTP aliasdomener og server1.example.com. det kanoniske domenet (det er tilordnet til en IP-adresse gjennom A-posten).

www CNAME 1h server1.example.com.
ftp CNAME 1h server1.example.com.
server1.example.com. A 1h 123.123.123.123

CNAME-poster kan ikke konfigureres for rotdomenet. Dessuten kan målet for en CNAME-post bare være et domenenavn – baner er ikke tillatt. Hvis du ønsker å viderekoble rotdomenet, eller hvis det ønskede målet er en nettadresse som inkluderer en bane, kan du prøve et av disse alternativene:

  • Bruk funksjonen for viderekobling av domener i stedet for en CNAME-post (se Viderekobling av domener).
  • Opprett en viderekoblingspost med de samme oppføringene du ville lagt inn i en CNAME-post (se Syntetiske poster).
MX

MX-poster (postutveksling) brukes til å tilordne et domenenavn til en posttjener som mottar e-post for det aktuelle domenet. MX-poster angir hvilke posttjenere som brukes til å sende e-post til et domene.

Det kan konfigureres flere MX-poster for et domene, hver med et prioritetsnummer, der lavere numre har høyere prioritet. I eksempelet nedenfor er det slik at hvis e-post ikke kan leveres til verten med den høyeste prioriteten (10), brukes verten med den nest høyeste prioriteten (20).

@ MX 1h 10 mailhost1.example.com.
@ MX 1h 20 mailhost2.example.com.

Hvis prioritetsnumrene er de samme (10 og 10), kan MX-postene brukes til å balansere belastingen mellom vertene – én av dem velges vilkårlig.

@ MX 1h 10 mailhost1.example.com.
@ MX 1h 10 mailhost2.example.com.

Merk: Google Domains har ikke noe eget felt for prioritetsnummeret. For å angi et prioritetsnummer, angi verdien i datafeltet etterfulgt av e-postverten (10 mailhost1.example.com.).

NS

NS-poster (navnetjener) brukes til å tilordne et domene- eller underdomenenavn til en navnetjener. På navnetjenerne lagres det pålitelig informasjon om domenets navneområde, og de brukes til å omforme domenenavn til de tilsvarende IP-adressene (ved bruk av ressurspostene lagret på navnetjeneren).

I Google Domains oppretter du bare NS-poster for underdomener. NS-postene for rotdomenet ditt administreres for deg. Se artikkelen om NS-ressursposter hvis du vil ha mer informasjon.

ns1 NS 1h ns-cloud1.googledomains.com.
ns2 NS 1h ns-cloud2.googledomains.com.
PTR

PTR-poster (peker) brukes til å tilordne en verts IP-adresse til det kanoniske (sanne) domenenavnet for en vert (tilordning av adresse til navn). Dette er kjent som omvendt DNS-oppslag – IP-adressen skrives omvendt og tilføyes til arpa-toppdomenet (Address and Routing Parameter Area).

PTR-poster brukes som sikkerhetsanordning og tiltak mot nettsøppel – e-posttjenere og andre typer tjenere kan benytte omvendte DNS-oppslag til å bekrefte identiteten til verter.

Vanligvis administrerer du ikke PTR-poster gjennom Google Domains ettersom de må angis av eieren av IP-adresseblokken du er på (vanligvis nettleverandøren din). Ulike IP-blokkeiere har ulike prosedyrer du må bruke for å be om disse postene. Kontakt nettleverandøren din hvis du vil ha mer informasjon.

Google Domains støtter PTR-poster i DNS-sonen som tilsvarer domenet ditt, med det formål å få leverandøren din til å opprette CNAME-poster som delegerer ansvaret for omvendte oppslag av disse spesifikke adressene til oss.

Hvis leverandøren din delegerer en PTR-post til deg, oppretter nettleverandøren din en CNAME-post som peker til en PTR-post du administrerer gjennom Google Domains. La oss anta at A-posten til tjeneren din ser slik ut:
www     A     1h     111.222.33.4

For å delegere PTR-posten til deg må leverandøren din konfigurere følgende CNAME. Vær oppmerksom på at rekkefølgen på de fire tallene som utgjør IP-adressen, er omvendt:
4.33.222.111.in-addr.arpa.    CNAME     1h     ptr_www.example.com.

I Google Domains konfigurerer du følgende PTR-post:
ptr_www     PTR     1h     www.example.com.

Når disse postene er konfigurert, går forespørsler om omvendt oppslag av IP-adressen 111.222.33.4 først til leverandørens post for 4.33.222.111.in-addr.arpa., som viderekobles til posten din for ptr_www.example.com., som forteller avsenderen av forespørselen at 111.222.33.4 tilsvarer www.example.com.

Et lignende eksempel for IPv6-adresser er hvis AAAA-posten til tjeneren din ser slik ut:
www     AAAA     1h     202:db80:1:2:3:4:567:89ab

Da er den fulle IPv6-adressen 0202:db80:0001:0002:0003:0004:0567:89ab. For å skaffe CNAME-posten som leverandøren din må angi, må denne adressen snus om (tallmessig, kolonene ignoreres), med punktum mellom hvert tall og tilføyelse av .ip6.arpa. til slutt (inkludert det siste punktumet):
b.a.9.8.7.6.5.0.4.0.0.0.3.0.0.0.2.0.0.0.1.0.0.0.0.8.b.d.2.0.2.0.ip6.arpa.     CNAME     1h     ptr_www.example.com.

Merk: Hvis du vil at nettleverandøren skal delegere en blokk med adresser, støtter ikke Google Domains dette direkte. Du må bruke Cloud DNS til å opprette og lagre disse postene. Du trenger ikke å flytte all DNS-informasjonen din til Cloud DNS – bare PTR-postene.

Du finner mer informasjon om Google Cloud DNS her:

SOA

SOA-poster (autoritetsstart) brukes av Googles DNS-tjenere til å lagre informasjon om domenet ditt for å gjøre det lettere å administrere trafikk mellom navnetjenerne. De omfatter vanligvis navnetjeneren, navnetjenerens administratorkonto, navnetjenerens serienummer, frekvensen for sonefiloppdatering og venteperioden for nytt forsøk på oppdatering og sonefilutløp.

SOA-poster administreres av navnetjenerne og kan ikke ses eller redigeres i Google Domains.

SPF

SPF (rammeverk for senderretningslinjer) er en teknisk metode med åpen standard. SPF angir posttjenerne som kan brukes til å sende e-post fra et domene.

Når en e-post sendes ut fra en posttjener, slår mottakertjeneren opp SPF-posten for domenet. Hvis e-posten ble sendt av en posttjener som er oppført i SPF-posten, godtas e-posten av mottakertjeneren.

SPF hindrer til en viss grad søppelpost fra forfalskede avsenderadresser – e-poster fra et domene godtas ikke med mindre tjeneren de sendes fra, er inkludert i domenets SPF-liste.

I SPF brukes TXT-poster (tekst) til å tilordne et domenenavn til én eller flere posttjenere. TXT-posten (tekst) omfatter SPF-etiketten v=spf1 og andre SPF-kvalifikatorer, -mekanismer og -modifikatorer (se www.openspf.org).

@ SPF   "v=spf1 +a:mailhost3.example.com +a:mailhost4.example.com –all"   
mail3   A 1h 123.123.123.7
mail4   A 1h 123.123.123.9
SRV

SRV-poster (tjeneste) brukes til å tilordne en bestemt tjeneste eller tjener til et domenenavn. SRV-posten gjør det mulig å finne en tjeneste uten å måtte vite hvilken vert tjenesten kjøres på.

I dette eksempelet inkluderer tjenesteposten _http._tcp.example.com. tjenestens http, protokollen som tjenesten kjører over tcp, og domenenavnet example.com.. Posten er knyttet til www.example.com.-domenet, som i sin tur er knyttet til en nettjener (verten med IP-adressen 192.251.50.110). Posten har en prioritet på 10 (en lavere verdi foretrekkes), en vekt på 5 (for å balansere belastingen for poster med samme prioritet) og portnummeret 8080, som angir hvilken port tjenesten kan finnes på.

_http._tcp.example.com. SRV 1h 10 5 8080 www.example.com.
www A 1h 192.251.50.110

Merk: Google Domains har ikke noe eget felt for tall som angir prioritet/vekt/port. Angi disse verdiene i datafeltet (atskilt med et mellomrom) etterfulgt av navnet på tjenesten (10 5 8080 www.example.com.).

TXT

TXT-poster (tekst) kan inneholde vilkårlig informasjon i form av tekst som kan leses av mennesker eller data som er maskinlesbare, og som kan legges til i en ressurspost.

A TXT 1h "Dette er mitt domene."
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?