Om ressursposter

Ressursposter gir DNS-basert informasjon om maskinvare- og programvarekomponentene som peker til og støtter domenet ditt (verter, navnetjenere, nettjenere, e-posttjenere).

Hver ressurspost består av et sett med felt:

  • Navn – en etikett som angir navnet eller eieren av posten. Dette kan være rotdomenet (angitt med @) eller et underdomene (for eksempel «www»).
  • Type – postens type. Dette kan for eksempel være A-posten (adressen).
  • TTL (Time-To-Live) – dette feltet angir hvor ofte en kopi av posten lagret i bufferen (lokal lagring) må oppdateres (hentes fra opprinnelig lagringssted) eller forkastes. Kortere TTL-er betyr at postene hentes oftere (tilgangen er tregere, dataene blir oppdatert oftere). Lengre TTL-er betyr at postene hentes sjeldnere (tilgangen er raskere, dataene blir oppdatert sjeldnere). Standardverdien er én time.
    Merk: Når du gjør endringer i en ressurspost, kan det ta hele TTL-tiden før endringen er implementert. Når du legger til en ny ressurspost, blir den synlig for Internett-brukere i løpet av fem minutter.
  • Data – postens data, som varierer avhengig av postens type. Dette kan for eksempel være vertens IP-adresse for A-poster. Vær oppmerksom på at dette er dataene som vises ved et DNS-søk.

Merk: Google Domains støtter IN-klasse (Internett) som standard, derfor er klassefeltet ikke inkludert.

Ressursposttyper

I tillegg til DNS-ressurspostene som er beskrevet her, støtter Google Domains også syntetiske poster som utvider funksjonaliteten til ressurspostene. Se Syntetiske poster hvis du vil ha mer informasjon.

A

A-poster (IPv4-adresse) brukes til å tilordne domenenavnet hos en vert til vertens IP-adresse (tilordning av navn til adresse).

@ A 1h 123.123.123.123

Merk: A-poster og AAAA-poster utfører samme funksjon. A-poster brukes til tilordning av IPv4-adresser (IP-versjon 4). AAAA-poster brukes til tilordning av IPv6-adresser (IP-versjon 6).

AAAA

AAAA-poster (IPv6-adresse) brukes til å tilordne domenenavnet hos en vert til vertens IP-adresse (tilordning av navn til adresse).

www AAAA 1h 2002:db80:1:2:3:4:567:89ab

Merk: A-poster og AAAA-poster utfører samme funksjon. A-poster brukes til tilordning av IPv4-adresser (IP-versjon 4). AAAA-poster brukes til tilordning av IPv6-adresser (IP-versjon 6).

CNAME

CNAME-poster (kanonisk navn) brukes til å tilordne et aliasdomenenavn til et kanonisk (sant) domenenavn. Du kan tilordne flere aliasnavn til det samme kanoniske domenet (det gjør det mulig å konfigurere A- eller AAAA-poster for IP-adresser på ett sted).

I dette eksempelet er www aliasdomenet og example.com det kanoniske domenet (det er tilordnet til en IP-adresse gjennom A-posten).

www CNAME 1h example.com.
example.com. A 1h 123.123.123.123

I dette eksempelet er www og FTP aliasdomener og server1.example.com. det kanoniske domenet (det er tilordnet til en IP-adresse gjennom A-posten).

www CNAME 1h server1.example.com.
ftp CNAME 1h server1.example.com.
server1.example.com. A 1h 123.123.123.123

CNAME-poster kan ikke konfigureres for rotdomenet. Dessuten kan målet for en CNAME-post bare være et domenenavn – baner er ikke tillatt. Hvis du ønsker å viderekoble rotdomenet, eller hvis det ønskede målet er en nettadresse som inkluderer en bane, kan du prøve et av disse alternativene:

  • Bruk funksjonen for viderekobling av domener i stedet for en CNAME-post (se Viderekobling av domener).
  • Opprett en viderekoblingspost med de samme oppføringene du ville lagt inn i en CNAME-post (se Syntetiske poster).
MX

MX-poster (postutveksling) brukes til å tilordne et domenenavn til en posttjener som mottar e-post for det aktuelle domenet. MX-poster angir hvilke posttjenere som brukes til å sende e-post til et domene.

Det kan konfigureres flere MX-poster for et domene, hver med et prioritetsnummer, der lavere numre har høyere prioritet. I eksempelet nedenfor er det slik at hvis e-post ikke kan leveres til verten med den høyeste prioriteten (10), brukes verten med den nest høyeste prioriteten (20).

@ MX 1h 10 mailhost1.example.com.
@ MX 1h 20 mailhost2.example.com.

Hvis prioritetsnumrene er de samme (10 og 10), kan MX-postene brukes til å balansere belastingen mellom vertene – én av dem velges vilkårlig.

@ MX 1h 10 mailhost1.example.com.
@ MX 1h 10 mailhost2.example.com.

Merk: Google Domains har ikke noe eget felt for prioritetsnummeret. For å angi et prioritetsnummer, angi verdien i datafeltet etterfulgt av postverten (10 mailhost1.example.com.).

NS

NS-poster (navnetjener) brukes til å tilordne et domene eller underdomene til en navnetjener. På navnetjenerne lagres det pålitelig informasjon om domenets navneområde, og de brukes til å omforme domenenavn til de tilsvarende IP-adressene (ved bruk av ressurspostene lagret på navnetjeneren).

I Google Domains oppretter du bare NS-poster for underdomener. NS-postene for rotdomenet ditt administreres for deg. Se artikkelen om NS-ressursposter hvis du vil ha mer informasjon.

ns1 NS 1h ns-cloud1.googledomains.com.
ns2 NS 1h ns-cloud2.googledomains.com.
PTR

PTR-poster (peker) brukes til å tilordne en verts IP-adresse til det kanoniske (sanne) domenenavnet for en vert (tilordning av navn til adresse). Dette er kjent som omvendt DNS-oppslag – IP-adressen skrives omvendt og tilføyes til arpa-toppdomenet (Address and Routing Parameter Area).

PTR-poster brukes som sikkerhetsanordning og tiltak mot nettsøppel – e-posttjenere og andre typer tjenere kan benytte omvendte DNS-oppslag til å bekrefte identiteten til verter.

Vanligvis administrerer du ikke PTR-poster gjennom Google Domains ettersom de må angis av eieren av IP-adresseblokken du er på (vanligvis nettleverandøren din). Ulike IP-blokkeiere har ulike prosedyrer du må bruke for å be om disse postene. Kontakt nettleverandøren din hvis du vil ha mer informasjon.

Google Domains støtter PTR-poster i DNS-sonen som tilsvarer domenet ditt, med det formål å få leverandøren din til å opprette CNAME-poster som delegerer ansvaret for omvendte oppslag av disse spesifikke adressene til oss.

Hvis leverandøren din delegerer en PTR-post til deg, oppretter nettleverandøren din en CNAME-post som peker til en PTR-post du administrerer gjennom Google Domains. La oss anta at A-posten til tjeneren din ser slik ut:
www     A     1h     111.222.33.4

For å delegere PTR-posten til deg må leverandøren din konfigurere følgende CNAME. Vær oppmerksom på at rekkefølgen på de fire tallene som utgjør IP-adressen, er omvendt:
4.33.222.111.in-addr.arpa.    CNAME     1h     ptr_www.example.com.

I Google Domains konfigurerer du følgende PTR-post:
ptr_www     PTR     1h     www.example.com.

Når disse postene er konfigurert, går forespørsler om omvendt oppslag av IP-adressen 111.222.33.4 først til leverandørens post for 4.33.222.111.in-addr.arpa., som viderekobles til posten din for ptr_www.example.com., som forteller avsenderen av forespørselen at 111.222.33.4 tilsvarer www.example.com.

Et lignende eksempel for IPv6-adresser er hvis AAAA-posten til tjeneren din ser slik ut:
www     AAAA     1h     202:db80:1:2:3:4:567:89ab

Da er den fulle IPv6-adressen 0202:db80:0001:0002:0003:0004:0567:89ab. For å skaffe CNAME-posten som leverandøren din må angi, må denne adressen snus om (tallmessig, kolonene ignoreres), med punktum mellom hvert tall og tilføyelse av .ip6.arpa. til slutt (inkludert det siste punktumet):
b.a.9.8.7.6.5.0.4.0.0.0.3.0.0.0.2.0.0.0.1.0.0.0.0.8.b.d.2.0.2.0.ip6.arpa.     CNAME     1h     ptr_www.example.com.

Merk: Hvis du vil at nettleverandøren skal delegere en blokk med adresser, støtter ikke Google Domains dette direkte. Du må bruke Cloud DNS til å opprette og lagre disse postene. Du trenger ikke å flytte all DNS-informasjonen din til Cloud DNS – bare PTR-postene.

Du finner mer informasjon om Google Cloud DNS her:

SOA

SOA-poster (autoritetsstart) brukes på Googles DNS-tjenere til lagring av informasjon om domenet ditt for å gjøre det lettere å administrere trafikk mellom navnetjenerne. De omfatter vanligvis navnetjeneren, navnetjenerens administratorkonto, navnetjenerens serienummer, frekvensen for sonefiloppdatering og venteperioden for nytt forsøk på oppdatering og sonefilutløp.

SOA-poster administreres av navnetjenerne og kan ikke ses eller redigeres i Google Domains.

SPF

SPF (rammeverk for senderretningslinjer) er en teknisk metode med åpen standard. SPF angir posttjenerne som kan brukes til å sende e-post fra et domene.

Når en e-post sendes ut fra en posttjener, slår mottakertjeneren opp SPF-posten for domenet. Hvis e-posten ble sendt av en posttjener som er oppført i SPF-posten, godtas e-posten av mottakertjeneren.

SPF hindrer til en viss grad søppelpost fra forfalskede avsenderadresser – e-poster fra et domene godtas ikke med mindre tjeneren de sendes fra, er inkludert i domenets SPF-liste.

I SPF brukes TXT-poster (tekst) til å tilordne et domenenavn til én eller flere posttjenere. TXT-posten omfatter SPF-taggen v=spf1 og andre SPF-spesifikke kvalifikatorer, mekanismer og modifikatorer (se www.openspf.org).

@ SPF   "v=spf1 +a:mailhost3.example.com +a:mailhost4.example.com –all"   
mail3   A 1h 123.123.123.7
mail4   A 1h 123.123.123.9
SRV

SRV-poster (tjeneste) brukes til å tilordne en bestemt tjeneste eller tjener til et domenenavn. SRV-posten gjør det mulig å finne en tjeneste uten å måtte vite hvilken vert tjenesten kjøres på.

I dette eksempelet inkluderer tjenesteposten _http._tcp.example.com. tjenestens http, protokollen som tjenesten kjører over tcp, og domenenavnet example.com.. Posten er knyttet til www.example.com.-domenet, som i sin tur er knyttet til en nettjener (verten med IP-adressen 192.251.50.110). Posten har en prioritet på 10 (en lavere verdi foretrekkes), en vekt på 5 (for å balansere belastingen for poster med samme prioritet) og portnummeret 8080, som angir hvilken port tjenesten kan finnes på.

_http._tcp.example.com. SRV 1h 10 5 8080 www.example.com.
www A 1h 192.251.50.110

Merk: Google Domains har ikke noe eget felt for tall som angir prioritet/vekt/port. Angi disse tallene i datafeltet (atskilt med et mellomrom) etterfulgt av navnet på tjenesten (10 5 8080 www.example.com.).

TXT

TXT-poster (tekst) kan inneholde vilkårlig informasjon i form av tekst som er maskinlesbar eller kan leses av mennesker, og som kan legges til i en ressurspost.

A TXT 1h "Dette er mitt domene."
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?