מידע כללי על רשומות משאבים

רשומות משאבים מספקות מידע המבוסס על DNS לגבי רכיבי החומרה והתוכנה שמפנים אל הדומיין שלך ותומכים בו (מארחים, שרתי שמות, שרתי אינטרנט, שרתי אימייל).

כל רשומת משאבים מורכבת מקבוצת שדות:

  • שם - תווית המציינת את השם או את הבעלים של הרשומה. השם יכול להיות דומיין הבסיס (המצוין בעזרת סימן @) או תת-דומיין (כגון "www").
  • סוג — סוג הרשומה. לדוגמה, רשומת כתובת קבועה - A.
  • TTL — אורך חיים ‏(Time-To-Live) התדירות שבה יש לעדכן (לאחזר מהאחסון המקורי) עותק של רשומה המאוחסן במטמון (אחסון מקומי) או למחוק אותו. המשמעות של אורך חיים קצר היא שהרשומות מאוחזרות לעתים קרובות יותר (הגישה איטית יותר, הנתונים עדכניים יותר). המשמעות של אורך חיים ארוך היא שהרשומות מאוחזרות לעתים רחוקות יותר (הגישה מהירה יותר, הנתונים פחות עדכניים). ערך ברירת המחדל הוא שעה אחת.
    שים לב: כשאתה מבצע שינויים ברשומת משאבים, הפצת השינוי עשויה להתרחש רק בסיום אורך החיים. כשאתה מוסיף רשומת משאב חדשה, היא תהיה זמינה למשתמשי אינטרנט בתוך חמש דקות.
  • נתונים - נתוני הרשומה. נתונים אלה משתנים בהתאם לסוג הרשומה. לדוגמה, כתובת ה-IP של מארח עבור רשומות כתובת קבועה (A). שים לב שאלה הנתונים שמוחזרים כשמתבצע חיפוש DNS.

שים לב: שירות Google Domains תומך כברירת מחדל בסיווג אינטרנט IN. לכן השדה 'סיווג' אינו נכלל.

סוגים של רשומות משאבים

בנוסף לרשומות משאבי ה-DNS המתוארות כאן, שירות Google Domains תומך גם ברשומות סינתטיות שמרחיבות את הפונקציונליות של רשומות נתונים. מידע נוסף זמין במאמר רשומות סינתטיות.

A

רשומות כתובת קבועה (כתובת IPv4) ממפות את שם הדומיין של מארח אל כתובת ה-IP של אותו מארח (מיפוי שם-אל-כתובת).

@ A 1h 123.123.123.123

שים לב: רשומות כתובת קבועה (A) ורשומות כתובת קבועה של IPv6 ‏(AAAA) מבצעות את אותה פונקציה. רשומות כתובת קבועה (A) ממפות לכתובות IP מגרסה 4 (IPv4). רשומות כתובת קבועה (AAAA) ממפות לכתובות IP מגרסה 6 (IPv6).

AAAA

רשומות כתובת קבועה של IPv6 ‏(AAAA) ממפות את שם הדומיין של מארח אל כתובת ה-IP של אותו מארח (מיפוי שם-אל-כתובת).

‎www AAAA 1h ‎2002:db80:1:2:3:4:567:89ab‎

שים לב: רשומות כתובת קבועה (A) ורשומות כתובת קבועה של IPv6 ‏(AAAA) מבצעות את אותה פונקציה. רשומות כתובת קבועה (A) ממפות לכתובות IP מגרסה 4 (IPv4). רשומות כתובת קבועה (AAAA) ממפות לכתובות IP מגרסה 6 (IPv6).

CAA

רשומת הרשאה לרשות אישורים (CAA) מציינת אם הבעלים של הדומיין מתיר לרשות אישורים להנפיק אישורים עבור הדומיין שלו באמצעות רשומת משאבים של DNS.

דוגמה: דנה רוצה להתיר לרשות האישורים "Let's Encrypt" להנפיק אישורים עבור הדומיין שלה, example.com, ותת-הדומיינים שלו. היא אינה מעוניינת לאפשר לרשויות אחרות להנפיק אישורים. היא יוצרת את רשומת ה-CAA הבאה:

example.com. IN CAA 0 issue "letsencrypt.org"
אנחנו ממליצים לא להגדיר איסור מפורש (disallow) על כל ההנפקות של אישורים. לדוגמה, מוצרי Google כגון Blogger ו-'Google לעסק שלי' יכולים לספק SSL לשמות דומיינים הרשומים ב-Google Domains. עם זאת, כדי ש-Google תוכל לספק זאת, צריך שרשומות ה-CAA לא יהיו מוגדרות למצב Disallowed.
CNAME

רשומות CNAME (שם קנוני) ממפות כינוי של שם דומיין אל שם דומיין קנוני (אמיתי). אפשר למפות כמה שמות כינוי אל אותו דומיין קנוני (פעולה זו מאפשרת לך להגדיר כתובת IP של רשומת כתובת קבועה (A) או כתובת קבועה (AAAA) של IPv6 במיקום יחיד).

בדוגמה הבאה, www הוא דומיין הכינוי ו-example.com הוא הדומיין הקנוני (הוא ממופה אל כתובת IP בעזרת רשומת הכתובת הקבועה - A).

www CNAME 1h example.com.‎
example.com.‎ A 1h 123.123.123.123

בדוגמה הבאה, www ו-FTP הם דומיינים המשמשים ככינוי ו-server1.example.com.‎ הוא הדומיין הקנוני. (הוא ממופה אל כתובת IP בעזרת רשומת הכתובת הקבועה - A)

www CNAME 1h server1.example.com.‎
ftp CNAME 1h server1.example.com.‎
server1.example.com.‎ A 1h 123.123.123.123

לא ניתן להגדיר רשומות CNAME לדומיין הבסיס. בנוסף, היעד של רשומת CNAME יכול להיות רק שם דומיין. לא ניתן להשתמש בנתיבים. אם אתה רוצה להפנות את דומיין הבסיס לכתובת אתר אחרת, או אם היעד הרצוי הוא כתובת אתר הכוללת נתיב, נסה אחת מהאפשרויות הבאות:

MX

רשומות MX ‏(Mail Exchange) ממפות שם דומיין אל שרת דואר המקבל אימייל המיועד לאותו דומיין. רשומות MX מזהות באילו שרתי דואר משתמשים אחרים כדי לשלוח אימייל אל דומיין.

אפשר להגדיר כמה רשומות MX לדומיין אחד ולהקצות לכל רשומה מספר עדיפות משלה. ככל שהמספר נמוך יותר העדיפות שלו גבוהה יותר. בדוגמה שבהמשך, אם לא ניתן לשלוח דואר בעזרת המארח עם העדיפות הגבוהה (10), ייעשה שימוש במארח עם העדיפות הנמוכה (20).

@ MX 1h ‎10 mailhost1.example.com.‎
@ MX 1h ‎20 mailhost2.example.com.‎

אם מספרי העדיפות זהים (10 ו-10), אפשר להשתמש ברשומות ה-MX כדי לאזן את העומס בין מארחים. הבחירה במארח תיעשה באופן אקראי.

@ MX 1h ‎10 mailhost1.example.com.‎
@ MX 1h ‎10 mailhost2.example.com.‎

שים לב: Google Domains אינו מספק שדה נפרד למספר העדיפות. כדי לציין מספר עדיפות, הזן ערך בשדה הנתונים ואחריו את מארח הדואר (‎10 mailhost1.example.com.‎).

NS

רשומות NS (שרת שמות) ממפות שם של דומיין או תת-דומיין לשרת שמות. שרתי שמות מכילים מידע מהימן לגבי מרחב השמות של הדומיין ומתרגמים שמות של דומיינים לכתובות ה-IP התואמות שלהם (על ידי הסתמכות על רשומות המשאבים המאוחסנות בשרת השמות).

ב-Google Domains, תיצור רשומות NS רק בשביל תת-דומיינים. רשומות ה-NS של דומיין הבסיס מנוהלת עבורך. תוכל למצוא מידע נוסף במאמר מידע כללי על רשומות משאבים של NS (שרת שמות).

ns1 NS 1h ns-cloud1.googledomains.com.‎
ns2 NS 1h ns-cloud2.googledomains.com.‎
PTR

רשומות PTR (מצביע) ממפות את כתובת ה-IP של מארח אל שם הדומיין הקנוני (האמיתי) של מארח (מיפוי כתובת-אל-שם). הן נקראות חיפוש DNS הפוך - כתובת ה-IP נכתבת בסדר הפוך ומצורף לה הדומיין ברמה העליונה מסוג Address and Routing Parameter Area - ‏arpa.

רשומות PTR משמשות כמנגנון אבטחה ואמצעי למניעת ספאם. שרתי דואר ושרתים מסוגים אחרים יכולים לבצע חיפושי DNS הפוכים כדי לאמת את הזהות של המארחים.

בדרך כלל לא תנהל PTR דרך Google Domains, כי הבעלים של מקטע כתובות ה-IP הוא זה שצריך להגדיר אותן (בדרך כלל זהו ה-ISP). בעלים שונים של מקטעי IP מגדירים דרכים שונות שבהן יש לבקש את הרשומות האלה. פנה אל ספק השירות שלך לקבלת מידע נוסף.

שירות Google Domains תומך ברשומות PTR שנמצאות באזור ה-DNS התואם לדומיין שלך. התמיכה הזו נועדה על מנת שה-ISP שלך ייצור רשומות CNAME שמאצילות אלינו את האחריות לחיפושים הפוכים של הכתובות הספציפיות האלה.

אם הספק שלך יאציל אליך רשומת PTR, הוא ייצור רשומת CNAME שמצביעה אל רשומת PTR שאתה מנהל דרך Google Domains. לדוגמה, נניח שרשומת הכתובת הקבועה של השרת שלך נראית כך:
www     A     1h     111.222.33.4

כדי להאציל אליך את רשומת ה-PTR, הספק צריך להגדיר את ה-CNAME הבא. שים לב לכך שהסדר של ארבעת המספרים שמהם מורכבת כתובת ה-IP התהפך:
‎4.33.222.111.in-addr.arpa.‎    ‎CNAME     1h     ptr_www.example.com.‎

ב-Google Domains אתה תגדיר את רשומת ה-PTR הבאה:
ptr_www     PTR     1h     www.example.com.‎

לאחר הגדרת הרשומות האלה, בקשות לביצוע חיפוש הפוך של כתובת ה-IP ‏111.222.33.4 יפנו קודם אל הרשומה של הספק בשביל ‎4.33.222.111.in-addr.arpa.‎, שתפנה מחדש אל הרשומה שלך עבור ‎ptr_www.example.com.‎. ההפניה הזו תבהיר למבקש שהמספר 111.222.33.4 תואם לכתובת www.example.com.

כעת נציג דוגמה דומה לכתובות מסוג IPv6. אם לשרת שלך יש רשומת כתובת קבועה (AAAA) של IPv6 שנראית כך:
www     AAAA     1h     202:db80:1:2:3:4:567:89ab

כתובת ה-IPv6 המלאה שלה היא ‎0202:db80:0001:0002:0003:0004:0567:89ab. כדי לקבל את רשומת ה-CNAME שהספק שלך צריך להגדיר, הפוך את הכתובת הזו (את הספרות, ללא סימני הנקודתיים), השתמש בנקודות כדי להפריד בין המספרים והוסף .ip6.arpa. (כולל הנקודה האחרונה):
b.a.9.8.7.6.5.0.4.0.0.0.3.0.0.0.2.0.0.0.1.0.0.0.0.8.b.d.2.0.2.0.ip6.arpa.‎     ‎CNAME     1h     ptr_www.example.com.‎

שים לב: אם אתה רוצה שה-ISP יאציל מקטע כתובות, שירות Google Domains אינו תומך בפעולה זו באופן ישיר. תצטרך להשתמש ב-Cloud DNS כדי ליצור ולאחסן את הרשומות האלה. אתה לא צריך להעביר את כל ה-DNS אל Cloud DNS, אלא רק את רשומות ה-PTR.

מידע נוסף על Google Cloud DNS זמין במאמרים:

SOA

רשומות SOA (התחלת הרשאה) משמשות את שרתי ה-DNS של Google על מנת לאחסן מידע לגבי הדומיין שלך כדי לעזור בניהול התנועה בין שרתי השמות. הן בדרך כלל כוללות את שרת השמות, חשבון מנהל המערכת של שרת השמות, המספר הסידורי של שרת השמות, קצב הרענון של קובץ האזור ותקופת ההמתנה בין ניסיונות עדכון, כמו גם את תפוגת קובץ האזור.

רשומות SOA מנוהלות על-ידי שרתי השמות ולא ניתן להציג או לערוך אותן ב-Google Domains.

SPF

SPF (מסגרת מדיניות שולח) היא שיטה טכנית בתקן פתוח. SPF מציין את שרתי הדואר שיכולים לשלוח אימייל מדומיין מסוים.

כאשר שרת דואר שולח אימייל, השרת המקבל בודק את ה-SPF של הדומיין. אם האימייל נשלח על-ידי שרת דואר הרשום ב-SPF, השרת המקבל יאשר את האימייל.

במידה מסוימת, SPF מונע דואר זבל שנגרם על-ידי כתובות שולח מזויפות: אימיילים מדומיין מסוים לא יאושרו אלא אם השרת השולח נכלל ברשימת ה-SPF של הדומיין.

SPF עושה שימוש ברשומות TXT (טקסט) כדי למפות שם דומיין אל שרת דואר אחד או יותר. רשומת ה-TXT תכלול את תג ה-SPF ‏v=spf1 ואמצעי אישור, מנגנונים וגורמים משנים אחרים של SPF (עיין בכתובת www.openspf.org).

@ SPF   “v=spf1 +a:mailhost3.example.com +a:mailhost4.example.com –all”   
mail3   A 1h 123.123.123.7
mail4   A 1h 123.123.123.9
SRV

רשומות SRV (שירות) ממפות שירות או שרת ספציפי אל שם דומיין. רשומת ה-SRV מאפשרת למצוא שירות בלי לדעת באיזה מארח הוא פועל.

בדוגמה הבאה, רשומת השירות ‎_http._tcp.example.com.‎ כוללת את השירות http, את הפרוטוקול שהשירות מפעיל ב-tcp ואת שם הדומיין example.com.‎. הרשומה ממופה אל הדומיין www.example.com.‎, והוא ממופה אל שרת אינטרנט (המארח עם כתובת ה-IP ‏192.251.50.110). לרשומה יש עדיפות 10 (מומלץ לקבוע עדיפות נמוכה), משקל 5 (כדי לאזן את העומס בין רשומות עם אותה עדיפות) ומספר יציאה 8080 שמציין באיזו יציאה אפשר למצוא את השירות.

‎_http._tcp.example.com.‎ SRV 1h 10 5 8080 www.example.com.
www A 1h 192.251.50.110

שים לב: Google Domains לא מספק שדה נפרד לציון מספרי עדיפות/משקל/יציאה. הזן את הערכים האלה בשדה הנתונים (הפרד ביניהם באמצעות רווח) ואחריהם ציין את שם השירות (‎10 5 8080 www.example.com.).

TXT

רשומות TXT (טקסט) מכילות מידע כטקסט קריא לבני אדם או כנתונים שמחשב יכול לקרוא. את המידע הזה אפשר להוסיף אל רשומת משאב.

A TXT 1h "This is my domain."
האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?