Az erőforrásrekordok bemutatása

Az erőforrásrekordok a hardveres és szoftveres összetevőkkel kapcsolatos, a DNS-en alapuló információkat tartalmaznak, továbbá a domain támogatásához szükséges komponenseket (gazdagépeket, névszervereket, webszervereket és e-mail-szervereket) határoznak meg.

Az egyes erőforrásrekordok mezők halmazából állnak:

  • Név – A rekord nevét vagy tulajdonosát jelölő címke. Ez gyökérdomain (jelzése: @) vagy aldomain (pl. „www”) is lehet.
  • Típus – A rekord típusát jelzi. Az „A” például cím (address) rekordot jelöl.
  • TTL – (Time-To-Live, Élettartam) A gyorsítótárban (helyi tároló) található rekord frissítésének (letöltés az eredeti tárhelyről) vagy elvetésének gyakoriságát határozza meg. Minél rövidebb az átlagos TTL, a rendszer annál gyakrabban kéri le újra a rekordokat (ez lassabb hozzáférést, viszont frissebb adatokat jelent). Minél hosszabb az átlagos TTL, a rendszer annál ritkábban kéri le újra a rekordokat (ez gyorsabb hozzáférést, de kevésbé friss adatokat jelent). Az alapértelmezett érték 1 óra.
    Megjegyzés: Egy erőforrásrekord módosítása esetén a módosítás érvénybe lépésének ideje a teljes TTL-időt is felölelheti. Új erőforrásrekord hozzáadásakor az mintegy 5 perc után válik láthatóvá az internetezők számára.
  • Adatok – A rekord adatai, amelyeket a rekord típusa határoz meg. Például a gazdagép IP-címe A-rekordok esetén. Ne feledje, a DNS-keresések ezeket az adatokat adják eredményül.

Megjegyzés: A Google Domains alapértelmezésként az IN internetosztályt támogatja, vagyis az Osztály mező nem szerepel a rekordban.

Erőforrásrekordok típusai

Az itt bemutatott DNS-erőforrásrekordokon felül a Google Domains rendszere az erőforrásrekordok funkcióit kibővítő szintetikus rekordokat is támogatja. További információért tekintse meg a Szintetikus rekordok című cikket.

A

Az „A” típusú (IPv4-cím) rekordok egy gazdagép domainnevét képezik le az adott gazdagép IP-címére (név-cím leképezés).

@ A 1h 123.123.123.123

Megjegyzés: Az A-rekordok és az AAAA-rekordok ugyanazt a funkciót látják el. Az A-rekordok a 4-es verziójú IP-címek (IPv4) leképezésére használatosak. Az AAAA-rekordok pedig a 6-os verziójú IP-címek (IPv6) leképezésére használatosak.

AAAA

Az „AAAA” típusú (IPv6-cím) rekordok egy gazdagép domainnevét képezik le az adott gazdagép IP-címére (név-cím leképezés).

www AAAA 1h 2002:db80:1:2:3:4:567:89ab

Megjegyzés: Az A-rekordok és az AAAA-rekordok ugyanazt a funkciót látják el. Az A-rekordok a 4-es verziójú IP-címek (IPv4) leképezésére használatosak. Az AAAA-rekordok pedig a 6-os verziójú IP-címek (IPv6) leképezésére használatosak.

CAA

A tanúsítványkibocsátó-engedélyezési (Certification Authority Authorization, CAA) rekord jelzi, hogy a domain tulajdonosa engedélyezi, hogy egy tanúsítványkibocsátó DNS-erőforrásrekordot használva tanúsítványt állítson ki domainjéhez.

Példa: Anna azt akarja, hogy a „Let's Encrypt” tanúsítványkibocsátó tanúsítványokat állíthasson ki domainje, az example.com és annak aldomainjei számára. Nem akarja, hogy más hatóságok is képesek legyenek tanúsítványokat kiadni. Létrehozza az alábbi CAA-rekordot:

example.com. IN CAA 0 issue "letsencrypt.org"
Nem javasoljuk, hogy kifejezetten letiltsa az összes tanúsítványkiadást. A Google olyan termékei, mint például a Blogger és a Google Cégem SSL-tanúsítványos hozzáférés-kezeléssel rendelkeznek a Google Domains szolgáltatásban regisztrált domainnevek esetében. Annak érdekében, hogy a Google kezelhesse ezt a hozzáférést, a CAA-rekordok beállítása nem lehet Nem engedélyezett.
CNAME

A CNAME- (kanonikus név) rekordok egy alias domainnév kanonikus (valódi) domainnévre való leképezésére szolgálnak. Több aliasnevet is leképezhet ugyanarra a kanonikus névre (így A- vagy AAAA- rekordot használó IP-címeket állíthat be egy helyre).

Ebben a példában a www az aliasdomain, az example.com pedig a kanonikus domain (egy A-rekordot használó IP-címre van leképezve).

www CNAME 1h example.com.
example.com. A 1h 123.123.123.123

Ebben a példában a www és az FTP az aliasdomainek, míg a server1.example.com. a kanonikus domain (egy A-rekordot használó IP-címre van leképezve).

www CNAME 1h server1.example.com.
ftp CNAME 1h server1.example.com.
server1.example.com. A 1h 123.123.123.123

A CNAME-rekordok nem állíthatók be gyökérdomainhez. Ezenfelül a CNAME-rekord célja csak domainnév lehet; útvonalak nem engedélyezettek. Ha a gyökérdomaint szeretné átirányítani, vagy ha a választott cél egy útvonalat tartalmazó URL, akkor a következő lehetőségek közül választhat:

  • A CNAME helyett a domain-átirányítás funkciót használja (részletek itt: Domain-átirányítás).
  • Hozzon létre egy Átirányítási rekordot ugyanazokkal a bejegyzésekkel, mint amelyeket a CNAME-rekordban használt volna (részletek itt: Szintetikus rekordok).
MX

Az MX- (mail exchange) rekordok egy domainnév adott domainnévre érkező leveleinek fogadására szolgáló levelezőszerverre történő leképezésére szolgálnak. Az MX-rekordok azonosítják, hogy mások milyen levelezőszervereket használnak egy adott domainre történő e-mail-küldéshez.

Egy domainhez több MX-rekord állítható be. Több MX-rekord esetén a rendszer prioritási számokat rendel ezekhez, ahol a legalacsonyabb számok jelentik a legmagasabb prioritást. Az alábbi példa esetén, ha a rendszer a legmagasabb prioritású (10) gazdagép segítségével nem tudja kézbesíteni a levelet, akkor a legkisebb prioritású gazdagépet (20) fogja használni.

@ MX 1h 10 mailhost1.example.com.
@ MX 1h 20 mailhost2.example.com.

Ha a prioritási számok megegyeznek (10 és 10), az MX-rekordok a gazdagépek közötti terhelés kiegyenlítésére használhatók; a rendszer ekkor maga választja ki a gazdagépet.

@ MX 1h 10 mailhost1.example.com.
@ MX 1h 10 mailhost2.example.com.

Megjegyzés: A Google Domains nem biztosít különálló mezőt a prioritási szám meghatározásához. Egy adott prioritási szám meghatározásához adjon meg egy értéket az adatmezőben, majd utána adja meg a levelezési gazdagépet (10 mailhost1.example.com.).

NS

Az NS- (névszerver) rekordok egy domainnév vagy aldomainnév névszerverre való leképezésére szolgálnak. A névszerverek a domain névterével kapcsolatos hiteles információk tárolására, valamint a domainnevek megfelelő IP-címekre való lefordítására szolgálnak (amely során a névszerveren tárolt erőforrásrekordokra hivatkoznak).

A Google Domains szolgáltatás használatakor csak az aldomainekhez kell NS-rekordokat létrehoznia. A gyökérdomainre vonatkozó NS-rekordokat a szolgáltatás keretében Ön helyett felügyeljük. További információért tekintse meg Az NS- (névszerver) erőforrásrekordok bemutatása című cikket.

ns1 NS 1h ns-cloud1.googledomains.com.
ns2 NS 1h ns-cloud2.googledomains.com.
PTR

A PTR- (pointer) rekordok a gazdagép IP-címének kanonikus (valódi) domainnévre való leképezésére szolgálnak (cím-név leképezés). A művelet fordított DNS-keresés néven is ismert, melynek során az IP-címet fordítva kell felírni. A fordított keresés az Address and Routing Parameter Area területén, vagyis az .arpa legfelső szintű domain alatt történik.

A PTR-rekordok biztonsági megoldásként és spamek elleni intézkedésként használhatók; a levelező- és egyéb szerverek a fordított DNS-keresés segítségével képesek azonosítani és ellenőrizni a gazdagépeket.

A PTR-rekordok kezelését általában nem a Google Domains szolgáltatáson keresztül állíthatja be, mivel ezeket az IP-címblokk tulajdonosa (általában az internetszolgáltató) állítja be. Az eltérő IP-címblokkok tulajdonosai más-más eljárásokkal rendelkeznek ezen rekordok igényléséhez. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

A Google Domains azokat a PTR-rekordokat támogatja, melyek a domainnek megfelelő DNS-zónában találhatók. Ezek segítségével az internetszolgáltató CNAME-rekordokat hozhat létre, amelyek segítségével delegálni tudja számunkra a fordított keresések feladatát adott címek esetén.

Ha a szolgáltató Önhöz delegál PTR-rekordot, akkor egy olyan CNAME-rekordot kell létrehoznia, amely arra a PTR-rekordra mutat, melyet a Google Domains szolgáltatáson keresztül kezelni tud. Tegyük fel, hogy a szervere A-rekordja a következőképpen néz ki:
www     A     1h     111.222.33.4

Ahhoz, hogy a PTR-rekordot Önhöz delegálja, a szolgáltatónak a következő CNAME-rekordot kell beállítania. Ne feledje, hogy az IP-címet felépítő 4 szám fordítva szerepel:
4.33.222.111.in-addr.arpa.    CNAME     1h     ptr_www.example.com.

A Google Domains szolgáltatásban a következő PTR-rekordot kell beállítania:
ptr_www     PTR     1h     www.example.com.

A rekordok beállítását követően a 111.222.33.4 IP-címre irányuló fordított keresési kérések első lépésként a szolgáltató 4.33.222.111.in-addr.arpa. címéhez tartozó rekordhoz kerülnek, amely átirányítja Önt a ptr_www.example.com. címhez tartozó rekordhoz, melyből a kérelmező számára kiderül, hogy a 111.222.33.4-es IP-címhez a www.example.com cím tartozik.

Az IPv6-címek esetén, ha a szerver AAAA-rekordja a következőképpen néz ki:
www     AAAA     1h     202:db80:1:2:3:4:567:89ab

akkor a teljes IPv6-cím a következő: 0202:db80:0001:0002:0003:0004:0567:89ab. A szolgáltató által beállítandó CNAME-rekord létrehozásához fordítsa meg a címet (számonként, a kettőspontokat figyelmen kívül hagyva), tegyen pontot minden egyes szám után, majd írja mögé az .ip6.arpa. kifejezést (a végén lévő pontot is beleértve):
b.a.9.8.7.6.5.0.4.0.0.0.3.0.0.0.2.0.0.0.1.0.0.0.0.8.b.d.2.0.2.0.ip6.arpa.     CNAME     1h     ptr_www.example.com.

Megjegyzés: Ha azt szeretné, hogy a szolgáltatója címblokkokat delegáljon Önhöz, erre is lehetőség van, de a Google Domains ezt nem támogatja közvetlenül. Ezen rekordok létrehozásához és tárolásához a Cloud DNS szolgáltatást kell használnia. Nem kell az ÖSSZES DNS-t áthelyeznie a Cloud DNS szolgáltatásba, hanem elég csupán a PTR-rekordokat.

A Google Cloud DNS szolgáltatással kapcsolatos további információért tekintse meg az alábbi cikkeket:

SOA

Az SOA-rekordokat (start of authority) a Google DNS-kiszolgálói használják a domainnel kapcsolatos információk tárolására, ezzel elősegítve a névszerverek közti kommunikációt. Ilyen információk többnyire a névszerverek, a névszerverhez tartozó rendszergazdafiókok, a névszerverek sorozatszáma, a zónafájlok frissítési sebessége és a frissítések újrapróbálása közötti várakozási időszak, valamint a zónafájl lejárati ideje.

Az SOA-rekordokat maguk a névszerverek kezelik, ezek megtekintésére vagy szerkesztésére a Google Domains szolgáltatással nincs lehetőség.

SPF

Az SPF (sender policy framework, küldői irányelv-keretrendszer) egy nyílt, standard műszaki megoldás. Az SPF határozza meg azokat a levelezőszervereket, amelyek e-mailt küldhetnek a domainekről.

Amikor egy levelezőszerver e-mailt küld ki, a fogadó szerver ellenőrzi a domainhez tartozó SPF-et. Ha az e-mail olyan levelezőszerverről érkezett, amely szerepel az SPF-ben, a fogadó szerver fogadja az e-mailt.

Az SPF segítségével bizonyos mértékben a hamis feladói címekről küldött spamek is elkerülhetők: az adott szerverről érkező domain csak abban az esetben érkezik be, ha annak küldőszervere szerepel a domain SPF-listájában.

Az SPF TXT- (szöveges) rekordokat használ egy domainnév egy vagy több levelezőszerverre való leképezéséhez. A TXT-rekord egy SPF-címkét (v=spf1) és egyéb SPF-minősítőket, -mechanizmusokat és -módosítókat is tartalmaz (részletek itt: www.openspf.org).

@ SPF   “v=spf1 +a:mailhost3.example.com +a:mailhost4.example.com –all”   
mail3   A 1h 123.123.123.7
mail4   A 1h 123.123.123.9
SRV

Az SRV- (szolgáltatás) rekordok egy adott szolgáltatás vagy szerver adott domainnévhez való átirányítására szolgálnak. Az SRV-rekord teszi lehetővé, hogy a szolgáltatást futtató konkrét gazdagép ismerete nélkül találjunk meg szolgáltatásokat.

Ebben a példában a _http._tcp.example.com. szolgáltatásrekord a http címét, a protokollt, amelyen a szolgáltatás fut (tcp) és a domainnevet (example.com.) tartalmazza. Ez a rekord a www.example.com. domainre van átirányítva, az pedig egy webszerverre (192.251.50.110 IP-címmel rendelkező gazdagép). A rekord 10-es prioritással rendelkezik (minél alacsonyabb, annál jobb), 5-ös súlyozással (mely az azonos prioritással rendelkező rekordok terhelésének kiegyensúlyozására szolgál), valamint egy portszámmal (8080) is rendelkezik, amely azt határozza meg, hogy a szolgáltatás melyik porton található.

_http._tcp.example.com. SRV 1h 10 5 8080 www.example.com.
www A 1h 192.251.50.110

Megjegyzés: A Google Domains nem biztosít különálló mezőt a prioritási szám/súlyozási érték/portszám meghatározásához. Ezeket az értékeket az adatmezőben adja meg (szóközzel válassza el őket), illetve ezeket a szolgáltatás nevének kell követnie (10 5 8080 www.example.com.).

TXT

A TXT- (szöveges) rekordok tetszőleges információkat tartalmaznak emberek vagy gépek által olvasható adatok formájában, amelyek hozzáadhatók az erőforrásrekordokhoz. Például:

A TXT 1h „Ez az én domainem.”
Hasznos volt ez a cikk?
Hogyan fejleszthetnénk?