Thay đổi đối với chế độ thanh toán tự động ở Ấn Độ

Để tuân thủ các quy định của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI), tất cả các khoản thanh toán tự động bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ đều cần phải tuân thủ các nguyên tắc mới chậm nhất là từ ngày 30 tháng 9 năm 2021.

Mặc dù chúng tôi đã kéo dài thời hạn hoàn thành việc tuân thủ đầy đủ các quy định của RBI đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021, nhưng thời hạn này không áp dụng cho những gói đăng ký tên miền Google Domains mới và bất kỳ gói đăng ký Workspace tương ứng nào được quản lý thông qua Google Domains. Vì lý do đó:

 1. Chế độ thanh toán tự động sẽ tạm thời không được cung cấp cho các gói đăng ký mới cho đến khi có thông báo tiếp theo.
 2. Những khách hàng hiện tại thanh toán theo cách thủ công sẽ không thể chuyển sang chế độ thanh toán tự động cho đến khi có thông báo tiếp theo. 
 3. Những khách hàng đang dùng chế độ thanh toán tự động nhưng chọn chuyển sang cách thanh toán thủ công thì sẽ không thể quay lại dùng chế độ thanh toán tự động cho đến khi có thông báo tiếp theo. 

Bất kỳ lúc nào, nếu tài khoản của bạn đã ngừng hoạt động do không thể thanh toán tự động định kỳ cho các gói đăng ký, hãy làm theo các bước bên dưới:

Thanh toán theo cách thủ công để gia hạn tên miền

Nếu bạn muốn gia hạn tên miền, hãy hoàn tất quá trình gia hạn theo cách thủ công.

 1. Đăng nhập vào Google Domains.
 2. Chọn tên miền của bạn.
 3. Ở trên cùng bên trái, nhấp vào biểu tượng Trình đơn  and then Cài đặt gói đăng ký.
 4. Chuyển đến phần Tự động gia hạn. 
 5. Nhấp vào Thêm năm rồi chọn số năm bạn muốn thêm.
 6. Nhấp vào Tiếp tục thanh toán để thêm thông tin thanh toán của bạn.
 7. Nhấp vào Mua.
Mẹo: Bạn cũng có thể nhấp vào mục Thêm năm ngay trên trang Tổng quan về miền của miền đã hết hạn.

Thanh toán theo cách thủ công cho gói đăng ký Workspace

Nếu đến hạn thanh toán gói đăng ký Workspace hoặc gói đăng ký của bạn đã bị tạm ngưng do không có chế độ thanh toán tự động và bạn mua Workspace thông qua Google Domains, thì hãy hoàn tất quá trình thanh toán cho gói đăng ký theo cách thủ công.

 1. Đăng nhập vào Google Domains.
 2. Chọn miền của bạn.
 3. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn and then nhấp vào Email.
 4. Trong phần "Tùy chọn cấu hình email", hãy nhấp vào Thanh toán ngay.
 5. Bên cạnh mục "Thông tin thanh toán", hãy nhấp vào Thanh toán ngay.
 6. Nhấp vào Mua.
Mẹo: Bạn không cần phải thay đổi thông tin thanh toán để hoàn tất giao dịch mua.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
93020
false