Quản lý miền của bạn trong Google Cloud Platform

Quan trọng: Nếu bạn bị tính phí sử dụng miền thông qua G Suite, hãy tham khảo bài viết này.

Bảng điều khiển của Google Cloud Platform (còn gọi là Cloud Console) là bảng điều khiển quản trị trung tâm dùng để quản lý các dịch vụ Google Cloud mà bạn sử dụng. Bảng điều khiển này có cả các tùy chọn cài đặt của những gói đăng ký miền mà bạn mua thông qua nền tảng này. 

Bạn có thể đăng nhập vào Google Cloud Console để quản lý các quyền đối với miền, lựa chọn ưu tiên về thanh toán và thông tin chi tiết về mọi yếu tố hỗ trợ cho ứng dụng đám mây của bạn, bao gồm các ứng dụng web, khả năng phân tích dữ liệu, máy ảo, kho dữ liệu, cơ sở dữ liệu, khả năng nối mạng và các dịch vụ cho nhà phát triển. 

Nếu bạn không đăng nhập được vào Cloud Console, nguyên nhân có thể là bạn không có đặc quyền của quản trị viên.  

Mẹo:

Mẹo sử dụng bảng điều khiển của Google Cloud Platform 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
93020
false