Làm việc với các tệp Microsoft Office

Bạn có thể chỉnh sửa, nhận xét và cộng tác trên các tệp Microsoft Office bằng Google Drive, Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày theo một trong các cách sau:

  • Mở, chỉnh sửa và lưu tệp Microsoft Office trong Google Drive
  • Chuyển đổi tệp Microsoft Office thành tệp Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày
  • Nhận xét về các tệp Microsoft Office trong bản xem trước trên Google Drive
  • Chỉnh sửa tệp Office trong Drive bằng tiện ích Chế độ tương thích với Office của Chrome

Mở, chỉnh sửa và lưu dưới dạng tệp Microsoft Office trong Google Drive

Khi tải các tệp Microsoft Office lên Google Drive, bạn có thể trực tiếp chỉnh sửa, nhận xét và cộng tác trên các tệp Microsoft Office bằng Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày. Tất cả các thay đổi sẽ được tự động lưu vào tệp ở định dạng Microsoft Office gốc. Hãy tìm hiểu cách sử dụng tính năng Chỉnh sửa tệp Office.

Chuyển đổi tệp Microsoft Office thành tệp Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày

Nếu muốn sử dụng Tiện ích bổ sung, Apps Script, dải ô được bảo vệ hoặc tùy chọn dịch, bạn có thể chuyển đổi tệp Office thành tệp Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày. Khi chuyển đổi, bạn sẽ tạo một bản sao của tệp Microsoft Office. Hãy tìm hiểu cách chuyển đổi tệp Microsoft Office.

Nhận xét về các tệp Microsoft Office trong bản xem trước trên Google Drive

Bạn có thể để lại và đọc nhận xét trên tệp Microsoft Office, tệp PDF, hình ảnh và các tệp khác trong bản xem trước trên Google Drive mà không cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tệp gốc. Hãy tìm hiểu cách nhận xét trên các tệp này trong Google Drive.

Sử dụng tệp Microsoft Office cùng với tiện ích của Chrome

Quan trọng: Tiện ích này có thể có vấn đề về khả năng tương thích với chế độ Chỉnh sửa tệp Office. Nếu mở một tệp ở chế độ chỉnh sửa tệp Office, bạn cần phải tắt tiện ích này. Tìm hiểu cách tắt một tiện ích của Chrome. 

Chế độ tương thích với Microsoft Office là tiện ích của trình duyệt Google Chrome cho phép bạn mở và chỉnh sửa các tệp Microsoft Office.  Hãy tìm hiểu cách chỉnh sửa bằng Chế độ tương thích với Microsoft Office.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
35
false
false