นำเสนอสไลด์พร้อมคำบรรยาย

เมื่อนำเสนอสไลด์ คุณสามารถเปิดใช้คำบรรยายอัตโนมัติเพื่อแสดงคำพูดของผู้พูดแบบเรียลไทม์

เบราว์เซอร์และโปรแกรมอ่านหน้าจอที่แนะนำ

เครื่องมือแก้ไขเอกสารแนะนำให้ใช้ Chrome และ

 • NVDA หรือ JAWS ใน Windows
 • ChromeVox ใน ChromeOS
 • VoiceOver ใน macOS

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าไมโครโฟน

หากต้องการใช้คำบรรยายกับ Google สไลด์ ไมโครโฟนของคอมพิวเตอร์ต้องเปิดอยู่และใช้งานได้

อุปกรณ์และไมโครโฟนแต่ละชนิดมีการใช้งานแตกต่างกันไป ดังนั้นโปรดดูวิธีใช้งานในคู่มือของคอมพิวเตอร์ โดยปกติ การตั้งค่าไมโครโฟนจะอยู่ในส่วน System Preferences ใน Mac หรือ Control Panel ใน PC

Google สไลด์จะใช้ไมโครโฟนของคอมพิวเตอร์หรือไมโครโฟนภายนอกที่จับคู่ไว้กับคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 2: นำเสนอพร้อมคำบรรยาย

 1. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 2. เปิดงานนําเสนอใน Google สไลด์
 3. หากต้องการเริ่มต้นการนําเสนอ ให้คลิกนําเสนอหรือกดแป้นพิมพ์ลัดของเบราว์เซอร์ดังนี้
  • Chrome OS: Ctrl + Search + 5
  • Windows: Ctrl + F5
  • Mac: ⌘ + Shift + Enter
 4. ที่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอนําเสนอ ให้คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้น ค่ากําหนดคําบรรยายวิดีโอ จากนั้น เปิด/ปิดคําบรรยายหรือกดแป้นพิมพ์ลัดของเบราว์เซอร์
  • ChromeOS หรือ Windows: Ctrl + Shift + c
  • Mac: ⌘ + Shift + c
 5. ขณะที่คุณพูด คำบรรยายจะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ โดยจะไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน
 6. หากต้องการเปลี่ยนตําแหน่งข้อความหรือขนาด ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ลูกศรลง ถัดจาก "CC"
 7. หากต้องการปิดคําบรรยายวิดีโอ ให้คลิก CC หรือใช้แป้นพิมพ์ลัดสําหรับเบราว์เซอร์
  • ChromeOS หรือ Windows: Ctrl + Shift + c
  • Mac: ⌘ + Shift + c

เคล็ดลับ: ระบบจะไม่เก็บคำบรรยายไว้ 

เคล็ดลับการใช้คำบรรยาย 

 • หากคุณแสดงสไลด์ในซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอ (เช่น Google Meet) ระบบจะแสดงคำบรรยายวิดีโอในหน้าจอที่แชร์ คุณควรแจ้งว่าคำบรรยายวิดีโอมาจาก Google สไลด์ ไม่ใช่ซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอ และจะบรรยายเฉพาะเสียงของผู้พูด เพื่อให้ผู้ชมรับทราบล่วงหน้าว่าจะได้เห็นอะไร
 • ผู้ชมบางคนรู้สึกว่าคำบรรยายวิดีโอทำให้เสียสมาธิ ดังนั้นคุณควรสอบถามผู้ชมก่อนที่จะเปิดใช้คำบรรยายดังกล่าว
 • ระบบจะปิดคำบรรยายและไมโครโฟนโดยอัตโนมัติ หากไม่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นเวลา 30 นาที 

แก้ปัญหาเกี่ยวกับคำบรรยาย

หากคำบรรยายไม่ทำงาน ให้ลองทำตามเคล็ดลับต่อไปนี้ 

 • ลดเสียงรบกวนรอบข้างหรือย้ายไปในห้องที่เงียบกว่าเดิม
 • ในค่ากำหนดของระบบและเบราว์เซอร์ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าไมโครโฟน
 • เสียบไมโครโฟนภายนอก 
 • ตรวจสอบว่าได้เสียบสายไมโครโฟนแล้วและไม่มีแอปพลิเคชันอื่นใช้งานไมโครโฟนอยู่
 • เปลี่ยนระดับเสียงเข้าในไมโครโฟน
 • รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 • ล้างแคชในเบราว์เซอร์

เคล็ดลับ: ข้อความคำบรรยายนั้นทำงานโดยใช้แมชชีนเลิร์นนิง โดยขึ้นอยู่กับอินพุตเสียงจากลำโพง ซึ่งรวมถึงสำเนียงของผู้พูด การกล้ำสัญญาณเสียง และเสียงสูงต่ำ เนื่องจากรูปแบบการทำความเข้าใจภาษาจะใช้วลีและประโยคทั่วไปหลายพันล้านข้อความเพื่อถอดเสียงคำพูดโดยอัตโนมัติ แมชชีนเลิร์นนิงจึงสะท้อนอคติทางการเรียนรู้ของมนุษย์ได้ด้วย ด้วยเหตุนี้ คำบรรยายจึงอาจไม่ใช่การถอดเสียงเป็นคำของผู้พูดที่สมบูรณ์และถูกต้อง Google มุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ดีสำหรับทุกคนและยังมุ่งมั่นทำการวิจัยเกี่ยวกับอคติที่ไม่ได้เจตนา กลยุทธ์ในการบรรเทาปัญหา และวิธีปรับปรุงคุณภาพ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก