Używanie nagłówków, stopek, numerów stron i przypisów

Za pomocą przypisów możesz umieścić odwołania w pliku Dokumentów Google. Do dokumentów w formacie z podziałem na strony możesz dodawać numery stron, a także nagłówki i stopki, co pozwala umieścić treść na każdej stronie dokumentu.

Dodawanie nagłówków i stopek

 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Wstaw a potem Nagłówek i numer strony.
 3. Wybierz Nagłówek lub Stopka.
 4. Wpisz treść nagłówka lub stopki.

Ważne: ta funkcja jest niedostępna w przypadku dokumentów w formacie bez podziału na strony. Jeśli dokument zawiera nagłówki lub stopki i przejdziesz na format bez podziału na strony, te elementy nie będą widoczne. Jeśli chcesz widzieć nagłówki i stopki oraz z nich korzystać, ustaw w dokumencie format z podziałem na strony.


Używanie różnych nagłówków i stopek w przypadku poszczególnych stron lub sekcji

 1. Kliknij nagłówek lub stopkę. 
 2. Aby wybrać układ nagłówka i stopki, zaznacz odpowiednie pole: 

Używanie różnych nagłówków lub stopek na stronach parzystych i nieparzystych

 1. Kliknij nagłówek lub stopkę.
 2. Po prawej kliknij Opcje
 3. W sekcji „Zastosuj do” kliknij Cały dokument.
 4. Kliknij Różne na stronach parzystych i nieparzystych a potem Zastosuj.

Usuwanie nagłówka lub stopki

 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Kliknij dwukrotnie nagłówek lub stopkę, które chcesz usunąć.
 3. Po prawej kliknij Opcje a potem Usuń nagłówek lub Usuń stopkę.

Zmienianie oraz usuwanie marginesów nagłówka i stopki

Możesz ustawić różne marginesy nagłówka i stopki dla każdej sekcji dokumentu lub takie same dla całego dokumentu.

 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Kliknij nagłówek lub stopkę.
 3. W lewym górnym rogu kliknij Formatuj a potem Nagłówki i stopki a potem Więcej opcji.
 4. W sekcji „Zastosuj do” wybierz sekcję lub cały dokument. Jeśli ta opcja jest niewidoczna, dodaj podział sekcji. Dowiedz się, jak dodać podział sekcji
 5. Wpisz rozmiar marginesów. 
 6. Kliknij Zastosuj.

Wskazówka: aby usunąć obszar nagłówka lub stopki, zmień rozmiar marginesu na 0. 

Wstawianie automatycznych numerów stron i łącznej liczby stron

Na poszczególnych stronach dokumentu możesz wstawić numerację stron i łączną ich liczbę.

Ważne: ta funkcja jest niedostępna w przypadku dokumentów w formacie bez podziału na strony. Aby skorzystać z tej funkcji, ustaw w dokumencie format z podziałem na strony.
 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Wstaw a potem Nagłówek i numer strony.
 3. Następnie wybierz:
  • Numer strony: wybierz miejsce, w którym chcesz wstawić numerację stron, oraz określ, czy chcesz pominąć numer na pierwszej stronie.
  • Liczba stron: liczba stron jest wstawiana w miejscu, w którym znajduje się kursor.

Numery i liczba stron zostaną dodane automatycznie.

Start page numbering on a specific page or section
 1. Open a Google Doc.
 2. In the top left, click Insert a potem Page number a potem More options.
 3. Under "Apply to," choose where you want to apply the page number change.
 4. Click Apply.

Dodawanie przypisów

 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić przypis.
 3. W lewym górnym rogu kliknij Wstaw a potem Przypis.
 4. Wpisz treść przypisu.

Wskazówka: jeśli dokument jest w formacie bez podziału na strony, wszystkie przypisy pojawią się na końcu.

Powiązane artykuły

true
Odwiedź Centrum edukacji

Korzystasz w szkole lub w pracy z usług Google, takich jak Dokumenty Google? Skorzystaj z przydatnych wskazówek, samouczków i szablonów. Dowiedz się, jak pracować nad plikami pakietu Office bez konieczności instalowania tego pakietu, twórz dynamiczne plany projektów i kalendarze zespołów, automatycznie porządkuj skrzynkę odbiorczą itd.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
44695671126828610
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
35