Dodawanie oraz usuwanie nagłówków, stopek i numerów stron

Korzystając z nagłówków i stopek, możesz dodawać daty, tytuły i nazwy na każdej stronie dokumentu. Ta funkcja jest dostępna w Dokumentach Google (nie ma jej w Arkuszach ani Prezentacjach Google).

Dodawanie nagłówków i stopek

 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Wstaw a potem Nagłówek i numer strony.
 3. Wybierz Nagłówek lub Stopka.
 4. Wpisz treść nagłówka lub stopki.

Używanie różnych nagłówków i stopek w przypadku poszczególnych stron lub sekcji

 1. Kliknij nagłówek lub stopkę. 
 2. Aby wybrać układ nagłówka i stopki, zaznacz odpowiednie pole: 

Używanie różnych nagłówków lub stopek na stronach parzystych i nieparzystych

 1. Kliknij nagłówek lub stopkę.
 2. Po prawej kliknij Opcje
 3. W sekcji „Zastosuj do” kliknij Cały dokument.
 4. Kliknij Różne na stronach parzystych i nieparzystych a potem Zastosuj.

Usuwanie nagłówka lub stopki

 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Kliknij nagłówek lub stopkę do usunięcia. 
 3. U góry kliknij Formatuj a potem Nagłówki i stopki
 4. Kliknij Usuń nagłówek lub Usuń stopkę.

Zmienianie oraz usuwanie marginesów nagłówka i stopki

Możesz ustawić różne marginesy nagłówka i stopki dla każdej sekcji dokumentu lub takie same dla całego dokumentu.

 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Kliknij nagłówek lub stopkę.
 3. W lewym górnym rogu kliknij Formatuj a potem Nagłówki i stopki a potem Więcej opcji.
 4. W sekcji „Zastosuj do” wybierz sekcję lub cały dokument. Jeśli ta opcja jest niewidoczna, dodaj podział sekcji. Dowiedz się, jak dodać podział sekcji
 5. Wpisz rozmiar marginesów. 
 6. Kliknij Zastosuj.

Wskazówka: aby usunąć obszar nagłówka lub stopki, zmień rozmiar marginesu na 0. 

Wstawianie automatycznych numerów stron i łącznej liczby stron

Na poszczególnych stronach dokumentu możesz wstawić numerację stron i łączną ich liczbę.

 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Wstaw a potem Nagłówek i numer strony.
 3. Następnie wybierz:
  • Numer strony: wybierz miejsce, w którym chcesz wstawić numerację stron, oraz określ, czy chcesz pominąć numer na pierwszej stronie.
  • Liczba stron: liczba stron jest wstawiana w miejscu, w którym znajduje się kursor.

Numery i liczba stron zostaną dodane automatycznie.

Dodawanie przypisów

 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić przypis.
 3. W lewym górnym rogu kliknij Wstaw a potem Przypis.
 4. Wpisz treść przypisu.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?