การเปรียบเทียบระหว่างฟีเจอร์สำรองและซิงค์ข้อมูลกับ Drive File Stream

  สำรองและซิงค์ข้อมูล Drive File Stream
ใช้ไฟล์ในไดรฟ์ของฉัน ได้ ได้
ใช้ไฟล์ในไดรฟ์ที่แชร์ ไม่ ได้
ซิงค์เฉพาะโฟลเดอร์ที่เลือกในไดรฟ์ของฉัน* ได้ ได้
ซิงค์เฉพาะแต่ละไฟล์ในไดรฟ์ของฉัน* ไม่ ได้
ใช้แอปที่มาพร้อมเครื่องเช่น Microsoft Office และ Photoshop ได้ ได้
ดูว่าใครกำลังแก้ไขด้วยสถานะแบบเรียลไทม์ใน Microsoft Office ไม่ ได้
ผสานการทำงานกับการกำหนดเวลาใน Microsoft Outlook และ Meet ไม่ ได้
ซิงค์โฟลเดอร์อื่นๆ เช่น Documents หรือ Desktop ได้ ไม่
ใช้กับบัญชี Google ส่วนบุคคล ได้ ไม่
ใช้กับบัญชี Google ของที่ทำงานหรือโรงเรียน อาจจะ ได้
อัปโหลดรูปภาพและวิดีโอไปยัง Google Photos ได้ ไม่

 

ดาวน์โหลดฟีเจอร์สำรองและซิงค์ข้อมูล 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร