F.TERS

Calculates the inverse of the left-tailed F probability distribution. Also called the Fisher-Snedecor distribution or Snedecor’s F distribution.

Örnek Kullanım

F.TERS(0,42; 2; 3)

F.TERS(A2; B2; C2)

Söz Dizimi

F.TERS(olasılık; serbestlik_derecesi1; serbestlik_derecesi2)

  • olasılık - Sol kuyruklu F dağılımıyla ilişkili olasılık.

    • 0'dan büyük ve 1'den küçük olmalıdır.

  • serbestlik_derecesi1 - Test istatistiği payının serbestlik derecesi sayısı.

  • serbestlik_derecesi2 - Test istatistiği paydasının serbestlik derecesi sayısı.

Notlar

  • Bağımsız değişken olarak tam sayı olmayan bir değer sağlanırsa hem serbestlik_derecesi1 hem de serbestlik_derecesi2, hesaplamada kısaltılarak tam sayı haline getirilir.

  • Hem serbestlik_derecesi1 hem de serbestlik_derecesi2 en az 1 olmalıdır.

  • Tüm bağımsız değişkenler sayı olmalıdır.

  • FTERS, F.TERS.SAĞK ile eş anlamlıdır.

İlgili Konular

KİKARETERS: Sağ kuyruklu ki-kare dağılımının tersini hesaplar.

FDAĞ: Girdi olarak x verildiğinde iki veri kümesi için sağ kuyruklu F olasılık dağılımını (farklılık derecesi) hesaplar. Fisher-Snedecor dağılımı veya Snedecor'ın F dağılımı olarak da adlandırılır.

FTERS: Sağ kuyruklu F olasılık dağılımının tersini hesaplar. Fisher-Snedecor dağılımı veya Snedecor’ın F dağılımı olarak da adlandırılır.

FTEST: Varyansların eşitliği için F testiyle ilişkili olasılığı döndürür. İki örneklemin, aynı varyansa sahip popülasyonlardan gelme olasılığının yüksek olup olmadığını belirler.

T.TERS: Tek kuyruklu TDIST işlevinin negatif tersini hesaplar.

Örnek

0,95 olan sol kuyruklu kümülatif olasılıkla ilişkili F istatistiğinin kesim noktasını bulmak istediğinizi varsayalım.

  A B C D
1 Olasılık Serbestlik derecesi payı Serbestlik derecesi paydası Çözüm
2 0,95 4 5 5,192167773
3 0,95 4 5 =F.TERS(0,95; 4; 5)
4 0,95 4 5 =F.TERS(A2; B2; C2)
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?