F.KÄÄNT (F.INV)

Laskee käänteisen jakauman vasemmalle suuntautuvalle F-todennäköisyysjakaumalle. Tätä kutsutaan myös Fisherin ja Snedecorin jakaumaksi tai Snedecorin F-jakaumaksi.

Esimerkkikäyttö

F.INV(0.42, 2, 3)

F.INV(A2, B2, C2)

Syntaksi

F.INV(todennäköisyys, vapausasteet1, vapausasteet2)

  • todennäköisyys: Vasemmalle suuntautuvaan F-jakaumaan liittyvä todennäköisyys.

    • Arvon on oltava suurempi kuin 0 ja pienempi kuin 1.

  • vapausasteet1: Osoittajan vapausasteiden lukumäärä.

  • vapausasteet2: Nimittäjän vapausasteiden lukumäärä.

Huomautuksia

  • Sekä vapausasteet1 että vapausasteet2 katkaistaan kokonaisluvuksi, jos laskutoimitukseen syötetty arvo ei ole kokonaisluku.

  • Sekä argumentin vapausasteet1 että vapausasteet2 arvon on oltava vähintään 1.

  • Kaikkien argumenttien on oltava numeerisia.

Katso myös

CHIJAKAUMA.KÄÄNT (CHIINV): Laskee käänteisen jakauman oikealle suuntautuvan khin neliön jakaumalle.

F.JAKAUMA (FDIST): Laskee oikeahäntäisen F-todennäköisyysjakauman (vaihtelevuusasteen) kahdelle osajoukolle annetulla arvolla x. Tätä kutsutaan myös Fisher-Snedecor-jakaumaksi tai Snedecorin F-jakaumaksi.

FJAKAUMA.KÄÄNT (FINV): Laskee oikealle suuntautuvan F-todennäköisyysjakauman käänteisjakauman. Tätä kutsutaan myös Fisherin ja Snedecorin jakaumaksi tai Snedecorin F-jakaumaksi.

FTESTI (FTEST): Palauttaa F-testiin liittyvän todennäköisyyden samanarvoisille variansseille. Määrittää, ovatko kaksi otosta todennäköisesti peräisin kahdesta populaatiosta, joilla on sama varianssi.

T.KÄÄNT (T.INV): Laskee yksisuuntaisen TJAKAUMA-funktion negatiivisen käänteisjakauman.

Esimerkki

Oletetaan, että etsit katkaisupistettä F-suureelle, johon liittyy vasemmalle suuntautuva kertymätodennäköisyys 0.95.

  A B C D
1 Todennäköisyys Vapausasteet osoittaja Vapausasteet nimittäjä Ratkaisu
2 0.95 4 5 5.192167773
3 0.95 4 5 =F.INV(0.95, 4, 5)
4 0.95 4 5 =F.INV(A2, B2, C2)
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?