F.KÄÄNT (F.INV)

Laskee käänteisen jakauman vasemmalle suuntautuvalle F-todennäköisyysjakaumalle. Tätä kutsutaan myös Fisherin ja Snedecorin jakaumaksi tai Snedecorin F-jakaumaksi.

Esimerkkikäyttö

F.INV(0.42, 2, 3)

F.INV(A2, B2, C2)

Syntaksi

F.INV(todennäköisyys, vapausasteet1, vapausasteet2)

  • todennäköisyys: Vasemmalle suuntautuvaan F-jakaumaan liittyvä todennäköisyys.

    • Arvon on oltava suurempi kuin 0 ja pienempi kuin 1.

  • vapausasteet1: Osoittajan vapausasteiden lukumäärä.

  • vapausasteet2: Nimittäjän vapausasteiden lukumäärä.

Huomautuksia

  • Sekä vapausasteet1 että vapausasteet2 katkaistaan kokonaisluvuksi, jos laskutoimitukseen syötetty arvo ei ole kokonaisluku.

  • Sekä argumentin vapausasteet1 että vapausasteet2 arvon on oltava vähintään 1.

  • Kaikkien argumenttien on oltava numeerisia.

Katso myös

CHIJAKAUMA.KÄÄNT (CHIINV): Laskee käänteisen jakauman oikealle suuntautuvan khin neliön jakaumalle.

F.JAKAUMA (FDIST): Laskee oikeahäntäisen F-todennäköisyysjakauman (vaihtelevuusasteen) kahdelle osajoukolle annetulla arvolla x. Tätä kutsutaan myös Fisher-Snedecor-jakaumaksi tai Snedecorin F-jakaumaksi.

FJAKAUMA.KÄÄNT (FINV): Laskee oikealle suuntautuvan F-todennäköisyysjakauman käänteisjakauman. Tätä kutsutaan myös Fisherin ja Snedecorin jakaumaksi tai Snedecorin F-jakaumaksi.

FTESTI (FTEST): Palauttaa F-testiin liittyvän todennäköisyyden samanarvoisille variansseille. Määrittää, ovatko kaksi otosta todennäköisesti peräisin kahdesta populaatiosta, joilla on sama varianssi.

T.KÄÄNT (T.INV): Laskee yksisuuntaisen TJAKAUMA-funktion negatiivisen käänteisjakauman.

Esimerkki

Oletetaan, että etsit katkaisupistettä F-suureelle, johon liittyy vasemmalle suuntautuva kertymätodennäköisyys 0.95.

  A B C D
1 Todennäköisyys Vapausasteet osoittaja Vapausasteet nimittäjä Ratkaisu
2 0.95 4 5 5.192167773
3 0.95 4 5 =F.INV(0.95, 4, 5)
4 0.95 4 5 =F.INV(A2, B2, C2)
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
11008311613890359201
true
Ohjekeskushaku
true
true
true