FTEST

Varyansların eşitliği için F testiyle ilişkili olasılığı döndürür. İki örneklemin, aynı varyansa sahip popülasyonlardan gelme olasılığının yüksek olup olmadığını belirler.

Örnek Kullanım

FTEST(A1:A5; B1:B5)

FTEST(A1:D3; A5:D7)

Söz Dizimi

FTEST(aralık1; aralık2)

  • aralık1 - F testi için dikkate alınacak verileri veya hücre grubunu içeren ilk örneklem.

  • aralık2 - F testi için dikkate alınacak verileri veya hücre grubunu içeren ikinci örneklem.

Notlar

  • Aralıklardaki sayısal olmayan hücreler hesaplamada yoksayılır.

  • Bu işlevi gerçekleştirmek için FTEST veya F.TEST kullanılabilir. 

İlgili Konular

KİKARETEST: İki veri aralığı üzerinde gerçekleştirilen Pearson'ın ki-kare testiyle ilişkili olasılığı döndürür. Gözlemlenen kategorik verinin beklenen bir dağılımdan çekilme ihtimalini belirler.

FDAĞ: Girdi olarak x verildiğinde iki veri kümesi için sağ kuyruklu F olasılık dağılımını (farklılık derecesi) hesaplar. Fisher-Snedecor dağılımı veya Snedecor'ın F dağılımı olarak da adlandırılır.

FTERS: Sağ kuyruklu F olasılık dağılımının tersini hesaplar. Fisher-Snedecor dağılımı veya Snedecor’ın F dağılımı olarak da adlandırılır.

TTEST: Returns the probability associated with t-test. Determines whether two samples are likely to have come from the same two underlying populations that have the same mean.

Örnek

Bu sömestire ait sınav puanlarının son sömestirden farklı bir değişkenliği olup olmadığını belirlemek istediğinizi varsayalım. Her bir sömestirdeki puanları bağımsız değişken olarak FTEST işlevine aktarın. P değeri yüksek olduğu için sınav puanlarındaki değişkenlikte önemli bir fark olmadığı sonucuna varabiliriz.

  A B
1 Bu sömestirdeki puanlar Son sömestirdeki puanlar
2 92 84
3 75 89
4 97 87
5 85 95
6 87 82
7 82 71
8 79  
9 Çözüm Formül
10 0,8600520777 =FTEST(A2:A8; B2:B7)

 

true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü