F.TERS.SAĞK

Sağ kuyruklu F olasılık dağılımının tersini hesaplar. Fisher-Snedecor dağılımı veya Snedecor’ın F dağılımı olarak da adlandırılır.

Örnek Kullanım

F.TERS.SAĞK(0,42; 2; 3)

F.TERS.SAĞK(A2; B2; C2)

Söz Dizimi

F.TERS.SAĞK(olasılık; serbestlik_derecesi1; serbestlik_derecesi2)

  • olasılık - Sağ kuyruklu F dağılımıyla ilişkili olasılık.

    • 0'dan büyük ve 1'den küçük olmalıdır.

  • serbestlik_derecesi1 - Test istatistiği payının serbestlik derecesi sayısı.

  • serbestlik_derecesi2 - Test istatistiği paydasının serbestlik derecesi sayısı.

Notlar

  • Bağımsız değişken olarak tam sayı olmayan bir değer sağlanırsa hem serbestlik_derecesi1 hem de serbestlik_derecesi2, hesaplamada kısaltılarak tam sayı haline getirilir.

  • Hem serbestlik_derecesi1 hem de serbestlik_derecesi2 en az 1 olmalıdır.

  • Tüm bağımsız değişkenler sayı olmalıdır.

  • F.TERS.SAĞK, FTERS ile eş anlamlıdır.

İlgili Konular

KİKARETERS: Sağ kuyruklu ki-kare dağılımının tersini hesaplar.

FDAĞ: Girdi olarak x verildiğinde iki veri kümesi için sağ kuyruklu F olasılık dağılımını (farklılık derecesi) hesaplar. Fisher-Snedecor dağılımı veya Snedecor'ın F dağılımı olarak da adlandırılır.

F.TERS: Calculates the inverse of the left-tailed F probability distribution. Also called the Fisher-Snedecor distribution or Snedecor’s F distribution.

FTEST: Varyansların eşitliği için F testiyle ilişkili olasılığı döndürür. İki örneklemin, aynı varyansa sahip popülasyonlardan gelme olasılığının yüksek olup olmadığını belirler.

TTERS: İki kuyruklu TDIST işlevinin tersini hesaplar.

Örnek

0,05 olan p değeriyle ilişkili F istatistiğinin kesim noktasını bulmak istediğinizi varsayalım. Serbestlik derecelerinin 4 ve 5 olması halinde 5,19'dan büyük olan F istatistiklerini istatistiksel olarak anlamlı kabul edebilirsiniz.

  A B C D
1 Olasılık Serbestlik derecesi payı Serbestlik derecesi paydası Çözüm
2 0,05 4 5 5,192167773
3 0,05 4 5 =F.TERS.SAĞK(0,05; 4; 5)
4 0,05 4 5 =F.TERS.SAĞK(A2; B2; C2)
true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü