F.TERS.SAĞK

Sağ kuyruklu F olasılık dağılımının tersini hesaplar. Fisher-Snedecor dağılımı veya Snedecor’ın F dağılımı olarak da adlandırılır.

Örnek Kullanım

F.TERS.SAĞK(0,42; 2; 3)

F.TERS.SAĞK(A2; B2; C2)

Söz Dizimi

F.TERS.SAĞK(olasılık; serbestlik_derecesi1; serbestlik_derecesi2)

  • olasılık - Sağ kuyruklu F dağılımıyla ilişkili olasılık.

    • 0'dan büyük ve 1'den küçük olmalıdır.

  • serbestlik_derecesi1 - Test istatistiği payının serbestlik derecesi sayısı.

  • serbestlik_derecesi2 - Test istatistiği paydasının serbestlik derecesi sayısı.

Notlar

  • Bağımsız değişken olarak tam sayı olmayan bir değer sağlanırsa hem serbestlik_derecesi1 hem de serbestlik_derecesi2, hesaplamada kısaltılarak tam sayı haline getirilir.

  • Hem serbestlik_derecesi1 hem de serbestlik_derecesi2 en az 1 olmalıdır.

  • Tüm bağımsız değişkenler sayı olmalıdır.

  • F.TERS.SAĞK, FTERS ile eş anlamlıdır.

İlgili Konular

KİKARETERS: Sağ kuyruklu ki-kare dağılımının tersini hesaplar.

FDAĞ: Girdi olarak x verildiğinde iki veri kümesi için sağ kuyruklu F olasılık dağılımını (farklılık derecesi) hesaplar. Fisher-Snedecor dağılımı veya Snedecor'ın F dağılımı olarak da adlandırılır.

F.TERS: Calculates the inverse of the left-tailed F probability distribution. Also called the Fisher-Snedecor distribution or Snedecor’s F distribution.

FTEST: Varyansların eşitliği için F testiyle ilişkili olasılığı döndürür. İki örneklemin, aynı varyansa sahip popülasyonlardan gelme olasılığının yüksek olup olmadığını belirler.

TTERS: İki kuyruklu TDIST işlevinin tersini hesaplar.

Örnek

0,05 olan p değeriyle ilişkili F istatistiğinin kesim noktasını bulmak istediğinizi varsayalım. Serbestlik derecelerinin 4 ve 5 olması halinde 5,19'dan büyük olan F istatistiklerini istatistiksel olarak anlamlı kabul edebilirsiniz.

  A B C D
1 Olasılık Serbestlik derecesi payı Serbestlik derecesi paydası Çözüm
2 0,05 4 5 5,192167773
3 0,05 4 5 =F.TERS.SAĞK(0,05; 4; 5)
4 0,05 4 5 =F.TERS.SAĞK(A2; B2; C2)
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?